Chapitre 6 + faire

Les verbes
ALLER en FAIRE
1 / 50
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Les verbes
ALLER en FAIRE

Slide 1 - Slide

Maar allereerst ...
Ga naar Magister.
Staat er ergens nog INH?
Regel NU met je docent.

Slide 2 - Slide

'Faire' betekent...
A
zijn
B
kunnen
C
hebben
D
maken, doen

Slide 3 - Quiz

'Aller' betekent
A
gaan
B
zijn
C
kunnen
D
willen

Slide 4 - Quiz

Noteer
alle 6 vormen van
ALLER

Slide 5 - Mind map

Aller
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
vais
vas
va
allons
allez
vont

Slide 6 - Drag question

  Zet de vervoegingen van het werkwoord 'aller' in de goede volgorde.
aller
il, elle, on va
nous allons
tu vas
vous allez
ils vont
je vais

Slide 7 - Drag question

aller (je)
timer
0:20

Slide 8 - Open question

aller (tu)
timer
0:20

Slide 9 - Open question

aller (nous)
timer
0:20

Slide 10 - Open question

aller (vous)
timer
0:20

Slide 11 - Open question

Vertaal
1. Ik ga zwemmen (nager)
2. Jij gaat eten (manger)
3. Wij gaan dansen (danser)
4. U gaat luisteren (écouter)

Slide 12 - Open question

faire
(doen)
il/elle/on
ils
tu
je/j'
font
fais
fait
fais

Slide 13 - Drag question

Il (faire) ______ beau?

Slide 14 - Open question

Ils (faire) ______ les devoirs?

Slide 15 - Open question

Je (faire) ______ mes devoirs?

Slide 16 - Open question

nous ______ (faire)

Slide 17 - Open question

faire (tu)
timer
0:20

Slide 18 - Open question

faire (vous)
timer
0:20

Slide 19 - Open question

on ... (faire)

Slide 20 - Open question

Op een schaal van 0-10:
hoe goed beheers je deze werkwoorden?

Slide 21 - Mind map

Wat is de Passé Composé?
A
J'ai parlé
B
Je parlais
C
Je parlerai
D
Je parlerais

Slide 22 - Quiz

hoe maak je de passé composé
van manger
            wat is de passé composé van manger, ik heb                  gegeten
A
mange
B
mangé
C
j'ai mangé
D
tu as mangé

Slide 23 - Quiz

Vous (acheter, passé composé). Vul alleen de juiste vorm in van de passé composé.

Slide 24 - Open question

Je ........ (être)
A
est
B
es
C
sommes
D
suis

Slide 25 - Quiz

Je (avoir)
A
ai
B
as
C
ont
D
avons

Slide 26 - Quiz

Vul de juiste vorm van avoir in:
Ils ________ (avoir)
A
ai
B
ont
C
avez
D
avons

Slide 27 - Quiz

avoir
A
hebben
B
willen
C
zijn
D
kunnen

Slide 28 - Quiz

Vul de juiste vorm van avoir in:
Nous ________ (avoir)
A
ai
B
as
C
a
D
avons

Slide 29 - Quiz

Wat is de passé composé?
Wat is de passé composé?
A
toekomende tijd
B
tegenwoordige tijd
C
verleden tijd

Slide 30 - Quiz

chercher, je (passé composé)

Slide 31 - Open question

ÊTRE: hij is
A
elle est
B
il es
C
il est
D
elle es

Slide 32 - Quiz

danser, je (passé composé)

Slide 33 - Open question

Vul de juiste vorm van être in:
Nous ________ (être)
timer
0:10
A
suis
B
es
C
êtes
D
sommes

Slide 34 - Quiz

être=
A
hebben
B
zijn

Slide 35 - Quiz

Vul de juiste vorm van être in:
Tu ________ (être)
A
suis
B
es
C
êtes
D
sommes

Slide 36 - Quiz

Een vraag stellen

Slide 37 - Slide

De vraagwoorden
waar
quand
wanneer
comment
hoe
combien (de)
hoeveel
DE VRAAGWOORDEN
2 minuten om te leren

Slide 38 - Slide

Waar
A
B
combien (de)
C
comment
D
quand

Slide 39 - Quiz

Wanneer
A
B
combien (de)
C
comment
D
quand

Slide 40 - Quiz

Hoe
A
B
combien (de)
C
comment
D
quand

Slide 41 - Quiz

Hoeveel
A
B
combien (de)
C
comment
D
quand

Slide 42 - Quiz

De vraagwoorden
waar
pourquoi
waarom
qui
wie
qu'est-ce que
wat
DE VRAAGWOORDEN
2 minuten om te leren

Slide 43 - Slide

Wat
A
B
qu'est-ce que
C
qui
D
pourquoi

Slide 44 - Quiz

Wie
A
B
qu'est-ce que
C
qui
D
pourquoi

Slide 45 - Quiz

Waarom
A
B
qu'est-ce que
C
qui
D
pourquoi

Slide 46 - Quiz

Vul in:
Tu vas à Paris .....
A
quand?
B
qui?

Slide 47 - Quiz

Vul in:
Tu vas à la gare .....
A
comment?
B
où?

Slide 48 - Quiz

Vul in:
....... tu vas à pied au collège?
A
Qu'est-ce que
B
Pourquoi

Slide 49 - Quiz

Vul in:
.... est la fille blonde? C'est Sophie.
A
Comment
B
Qui

Slide 50 - Quiz