sexualiteit in de GHZ

sexualiteit
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

sexualiteit

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

doel
Na deze les 
- kan ik de sexuele beleving bij verschillende ziekten beschrijven
- kan ik omschrijven hoe in de GHZ met sexualiteit wordt omgegaan.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Seksualiteit in relatie tot verschillende ziektebeelden

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Seksualiteit in relatie tot CVA
Iemand kan na CVA belemmert worden door spasmes, verlammingen, pijn gevoelloosheid
Seks en intimiteit tussen partners zal veranderen
Soms seksueel ontremd gedrag (dit wordt veroorzaakt door hersenletsel)
Medicatie kan effect hebben op de libido, erectieproblemen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Seksualiteit in relatie tot dwarslaesie
Afhankelijk van de plaats van de dwarslesie kan er sprake zijn van impotentie.
Soms wel een rectie maar geen ejaculatie
Veranderende beleving

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Seksualiteit in relatie tot cerebrale parese (spasticiteit)
Door overmatige spierspanning kan een vroegtijdige zaadlozing plaatsvinden
Ongeremde spierbewegingen kunnen voor problemen zorgen bij het vrijen
Voor, tijdens of na een orgasme kunnen spierspasmen zo sterk zijn dat de benen krachtig over elkaar geklemd worden. Dit kan problemen geven.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Seksualiteit in relatie tot MS (multiple sclerose)
Symptomen: bewegingsbeperking, spasticiteit, verminder coördinatievermogen, pijn, incontinentie. Gevoelens van onzekerheid, angst, depressiviteit kunnen de zin in seks verminderen
Er kunnen problemen optreden bij het krijgen van een orgasme

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

SEKSUALITEIT IN DE GHZ

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Seksualiteitsbeleving naar niveau in de GHZ
Zeer ernstig verstandelijk beperkt 0 – 1.5 jaar
Gericht op eigen lichaam, niet bewust

Ernstig verstandelijk beperkt 1,5 – 3 jaar
Gericht op eigen lichaam, vaak niet bewust

Matig verstandelijk beperkt 3 – 6 jaar
Gericht op eigen lichaam en de ander, bewust en onbewust

Licht verstandelijk beperkt 6 -12 jaar
Gericht op eigen lichaam en de ander, bewust
Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Belangrijke uitgangspunten bij Seksuele ontwikkeling en begeleiding daarbij
  • Open communicatie:  maak en houd het onderwerp bespreekbaar.
  • Stimuleren van gezonde ontwikkeling. De behoefte aan intimiteit en geborgenheid niet willen onderdrukken. 
  • Voorlichting. Er zijn bijvoorbeeld veel spellen over intimiteit en seksualiteit. Na toestemming van ouders/verzorgers kan een begeleider of een andere professional die met een cliënt doen.
  • Preventie: Onder preventie valt voorlichting, maar ook het in kaart brengen van risicovol gedrag. 

Slide 10 - Slide

Voorlichting is belangrijk om de seksuele gezondheid te stimuleren.

Een seksuologe-psychologe kan  gesprekken voeren met cliënten, ouders en begeleiders, verzamelt informatie en adviseert over begeleiding en/of behandeling. Bij complexe vragen werkt ze samen met bijvoorbeeld een AVG-arts en een gedragswetenschapper.

Taak van een seksueel dienstverlener
- Bevorderen van de kwaliteit van leven
- Relationele - en seksuele vaardigheden aanleren
- Corrigerend doel bij grensoverschrijdend gedrag 
- Nieuwe belevingen aanbieden 
- Zelfvertrouwen van de zorgvrager terugwinnen
http://tikastardust.nl/media/Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Iemand wordt tegen zijn of haar wil overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks

Beleid organisatie, protocollen
Geeft ruimte voor seksualiteit cliënten, maar ook voor begeleiders (hoe ga je om met niet-toelaatbaar gedrag?)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ethiek en seksualiteit

  • Je komt voor moeilijke dilemma's te staan: 
  • Wat als twee cliënten met het syndroom van Down met elkaar willen trouwen?
  • Wat als een cliënt met een licht verstandelijke beperking een kinderwens heeft? 
  • Wat als 2 cliënten samenwonen en de één overheerst?

Heb jij dit soort dilemma's? 


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Verpleegkundige taken
- Indien er sprake is van een seksuele relatie dan wordt de vertegenwoordiger geïnformeerd door de verpleegkundige met medeweten van de betrokkene (dit staat in je boek), realiteit ……..
- Wij stellen ons volgend op
- Wij kijken vanaf de zijlijn mee of er sprake is van wederkerigheid
- Voorlichting (sex, voorbehoedsmiddelen, risico’s)
- Doorverwijzen (seksverzorgster, seksuoloog)
- Risico’s signaleren
- vertrouwenspersoon
- Balans vinden tussen ondersteunen en loslaten

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

stellingen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Mensen met een VB hebben ook seksuele gevoelens.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Mensen met een VB mogen geen seksuele handelingen uitvoeren.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Vrouwen met een VB moeten antconceptie gebruiken.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Mensen met een VB kunnen ook een seksuele relatie aan.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Mensen met een VB hoeven geen seksuele voorlichting, want dit begrijpen ze toch niet.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Mensen met een VB kunnen er niets aan doen als ze seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Mensen met EM hebben recht op seksualiteit en recht op passende begeleiding.
EENS
ONEENS

Slide 23 - Poll

This item has no instructions

Mensen met een VB hebben een grote kans op seksueel misbruik.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Aan presentaties werken

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

afsluiting
doel
Hoe vond je het om over dit onderwerp te praten.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

bronnen
http://www.meerdanliefde.nl/themas/seksualiteit/
http://www.cocmiddennederland.nl/autiroze
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/liefde-vinden-als-je-een-licht-verstandelijke-beperking-hebt-de-opties.html
https://www.delichtenvoorde.eu/de-lichtenvoorde/seksualiteit
https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/programmas-en-projecten/archief/keep-me-safe
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Seksuele%20weerbaarheid/Lijst_signalen_seksueel_misbruik.pdf

Slide 27 - Slide

This item has no instructions