Intimiteit en seksualiteit

Intimiteit en seksualiteit in de GHZ
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Intimiteit en seksualiteit in de GHZ

Slide 1 - Slide

Lesinhoud
 • Leerdoelen 
 • Vroeger
 • Overeenkomsten en verschillen
 • Voorlichting
 • Theorie
 • Afsluiting

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Je hebt kennis opgedaan over hoe om te gaan met intimiteit en seksualiteit in de GHZ

Slide 3 - Slide

Intimiteit en seksualiteit 
Intimiteit: 
Een gevoel van verbondenheid, veiligheid, de ruimte hebben om al je diepste gedachten en gevoelens te delen met een ander (niet alleen in liefdesrelaties). 

Seksualiteit:
Seksualiteit omvat alle gevoelens, gedrag, en handelingen op het gebied van de voorplanting en/of lustbeleving

Slide 4 - Slide

Vroeger
 • Seksualiteit bij GHZ was probleemgedrag

NU:
Er is nog veel handelingsverlegenheid bij de (professionele) omgeving om met mensen met een verstandelijke beperking over seks te praten. Cliënten missen vaak positieve seksuele ervaringen, krijgen te maken met misbruik of vinden relaties moeilijk. Vaak wordt seksualiteit pas besproken na zo'n negatieve ervaring. Het is belangrijk om dit voor te zijn. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

LVB
'Mensen met een LVB vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Gedrags- en psychische stoornissen komen relatief vaak voor, net als verslavingen en grensoverschrijdend gedrag.'

Waaronder: 
Hyperseksualiteit --> wanneer je seksuele libido sterker is ontwikkeld dan wat de maatschappij als normaal of wenselijk beschouwt 


Slide 8 - Slide

Niveau bepalen
 • Geen vage begrippen of beeldspraak
 • Concreet
 • Koppeling naar praktijk, praktisch maken
 • 1x voorlichting is onvoldoende
 • Kleine beetjes informatie

  Filmpje voorlichting

Slide 9 - Slide

Voorlichting: Inhoud bepalen
Komen er vragen of zie je bepaald gedrag?
 • Voortplanting en anticonceptiemethoden (verschil man/vrouw, verliefd, vrijen, zwangerschap)
 • Sociale vaardigheden 
(hoe een relatie aangaan, normen en waarden, 
inleven in emoties, kijken voornamelijk vanuit "IK")
 • Weerbaarheid (grenzen aangeven, 
misbruik, bewoners onderling/begeleiders )

Slide 10 - Slide

Openheid
 • Blijf gesprek aangaan
 • Tijdig signaleren= beter en eerder geleiden
 • Beter kunnen inschatten
        van wensen en behoefte

Slide 11 - Slide

Ziektebeelden en seksualiteit
Door verschillende ziektebeelden verandert seksualiteit of wordt het zelfs onmogelijk. 

- Door onderbreking in het ruggenmerg, (dwarslaesie)
- Neurologische defecten (MS), waardoor seksuele prikkels de hersenen niet meer bereiken. 
- Pijn, vermoeidheid, vergroeiingen of incontinentie.
- Medicatie kan ook het verlangen en zin hebben in seks verlagen. 

Slide 12 - Slide

Risico's
 • Ongelijkwaardige relatie
 • Zwangerschap 
 • Tienerzwangerschappen komen veel voor bij jonge meiden met een licht verstandelijke beperking
 • Loverboys
 • Beschadigingen van zichzelf of een ander

Slide 13 - Slide

Discriminatie op het gebied van seksualiteit  
Antidiscriminatiewet: Er mag niet gediscrimineerd worden op grond van leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. 

Dit gebeurt wel: 
- Niet geven van noodzakelijke informatie 
- Niet begeleiden of het niet zien van seksuele noden. 
- Medicamenteus onderdrukken van seksuele behoeften. 

Slide 14 - Slide

Andere redenen waarom mensen met een beperking geen seksualiteit beleven.
- Negeren van het onderwerp door ouders / verzorgers 
- Onvoldoende mogelijkheid om seksualiteit te ontdekken
- Aantrekkelijkheid van het lichaam
- Schaamtegevoelens van de persoon.

- Mensen met een verstandelijke beperking: 
       o Minder mogelijkheden en vaardigheden om effectief te communiceren
       o Decorumverlies: wat kan wel en wat kan niet in bepaalde situaties.

Slide 15 - Slide

Sekswerkers
Vergoeding? Ethiek? 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Als (persoonlijk) begeleider GHZ...
Ter ondersteuning wordt verwacht dat: 
- Je kennis hebt over de seksuele ontwikkeling bij cliënten
- Je kunt vragen signaleren (non-verbaal en verbaal)
- Je kan het gesprek aangaan
- Je toont voorbeeld gedrag in omgang met anderen (niet discriminerend)

Hoe?
- Eigen normen en waarden waar nodig op de achtergrond
- Uiten van seksuele gevoelens is menselijk, positief. Maar onderscheid tussen "gezond" en "grensoverschrijdend"
- Positie cliënt en evt. bescherming

Slide 18 - Slide

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Iemand wordt tegen zijn of haar wil overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks

Beleid organisatie, protocollen
Geeft ruimte voor seksualiteit cliënten, maar ook voor begeleiders (hoe ga je om met niet-toelaatbaar gedrag?)

Slide 19 - Slide

Ethiek en seksualiteit

 • Je komt voor moeilijke dilemma's te staan: 
 • Wat als twee cliënten met het syndroom van Down met elkaar willen trouwen?
 • Wat als een cliënt met een licht verstandelijke beperking een kinderwens heeft? 
 • Wat als 2 cliënten samenwonen en de één overheerst?

Heb jij dit soort dilemma's? 


Slide 20 - Slide
Doei allemaal!Tot de volgende keer

Slide 22 - Slide