Projectweek global goals - introductie

1 / 20
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Iedereen moet weten hoe je gezond kan leven en welvarend kunnen zijn

Iedereen moet toegang krijgen tot goed onderwijs en moet levenslang kunnen leren

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Slide 3 - Drag question

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

Partnerschap voor duurzame ontwikkeling verbeteren

Slide 4 - Drag question

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

De wegen enz. moeten langer meegaan, Industrie moet duurzamer en stimuleer innovatie

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Slide 5 - Drag question

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Hoe kun je weten of iemand in armoede leeft?
(NR 1 GEEN ARMOEDE)

A
De persoon is niet in staat om te voorzien in zijn/haar basisbehoeften zoals voedsel, gezondheidszorg en onderwijs
B
De persoon heeft geen smartphone
C
De persoon draagt geen mooie kleding
D
*

Slide 9 - Quiz

Op welk continent leven de meeste kinderen die niet naar school gaan?
(NR 4 KWALITEITSONDERWIJS)
A
Europa
B
Azië
C
Amerika
D
Afrika

Slide 10 - Quiz

Wat is een duurzame fabriek?
(nr 9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR)
A
Een fabriek die lang geleden is gebouwd en nu nog steeds functioneert
B
Een fabriek die giftig afval produceert
C
Een fabriek die geen schade toebrengt aan het milieu
D
**

Slide 11 - Quiz

Juist of Onjuist: Onze zeeën en oceanen zitten vol met vissen.
(nr 12 verantwoordelijke consumptie en productie)
A
Juist, ik kan alles eten wat ik wil
B
Onjuist, overbevissing, vervuiling en de klimaatverandering zorgen voor een daling van de hoeveelheid vis in onze zeeën en oceanen.
C
**
D
**

Slide 12 - Quiz

Welk land gaf als eerste in de wereld volledige politieke rechten aan vrouwen (het recht om te stemmen en verkozen te worden)?
(nr 5 GENDERGELIJKHEID)
A
Finland
B
De Verenigde Staten
C
Frankrijk
D
**

Slide 13 - Quiz

Welke bewering is correct?
(N13 KLIMAATACTIE)
A
De opwarming van de aarde zal leiden tot meer overstromingen en hevige stormen
B
De opwarming van de aarde bestaat niet want de vorige winter was superkoud
C
De opwarming van de aarde bestaat niet want er ligt nog steeds ijs op de Noordpool en de Zuidpool

Slide 14 - Quiz

Waar komt het meeste door menselijke activiteiten geproduceerde afvalwater terecht?
(Nr 6 SCHOON WATER EN SANITAIR)
A
Het wordt gezuiverd en hergebruikt
B
Het wordt opgeslagen op veilige locaties
C
Het wordt ongezuiverd terug in de rivieren en de zee geloosd
D
**

Slide 15 - Quiz

Deze doelstellingen vind ik belangrijk. Maak een top 3.

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Hoe dragen jullie bij aan deze doelstelling? Wat zien jullie in jullie omgeving? (gezin, familie en vrienden etc)

Slide 19 - Open question

Wat kunnen jullie nog meer doen om deze doelstelling te behalen?

Slide 20 - Open question