01. Thema 5.1 Je omgeving waarnemen (1) 28-3

Thema 5: Waarneming en gedrag
Basisstof 1: Je omgeving waarnemen
1 / 17
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema 5: Waarneming en gedrag
Basisstof 1: Je omgeving waarnemen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vandaag
Toets bespreken
Thema 5 bs 1
Huiswerk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doel: Je omgeving waarnemen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Thema 5: Waarneming en gedrag
Basisstof 1: Waarnemen (+ 4: Zenuwstelsel KGT)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen:
1 Je kunt de werking van zintuigen beschrijven.
2 Je kunt de zintuigen noemen met hun ligging en hun prikkel.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen
Je kunt dingen om je heen zien, horen, ruiken, proeven en/of voelen. Daarvoor gebruik je de zintuigen. Om waar te nemen heb je ook je hersenen nodig.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen
Zintuigen van de kok:
  • Ogen
  • Neus

Sturen seintjes naar de hersenen. Deze verwerken de seintjes.

Zien, horen, ruiken, proeven en voelen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
Een zintuig is een orgaan dat reageert op een invloed uit de omgeving. 

Zo'n invloed noemen we een Prikkel. Voorbeelden:
Licht, geluid, geur, smaak en aanraking

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
In de zintuigen liggen zintuigcellen.

Als deze prikkels opvangen, ontstaan er impulsen. -> Elektrische signalen ('seintjes'). 

De zintuigcellen zijn aangesloten op de zenuwen. -> Leiden de impulsen naar de hersenen. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
De bekendste zintuigen liggen in je oren en ogen. Maar ook in je neus, tong en in je huid liggen zintuigen. 

Samen vormen deze je zintuigenstelsel

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen in de huid
In je huid liggen zintuigen waarmee je iets kunt voelen. Je kunt vier prikkels voelen:
  1. Warmte
  2. Kou
  3. Druk
  4. Aanraking

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen in je huid
Warmtezintuigen reageren als je huid iets aanraakt dat warmer is dan je huid.
Koudezintuigen reageren als je huid iets aanraakt dat kouder is dan je huid.
Drukzintuigen reageren als er op je huid wordt gedrukt.
Tastzintuigen reageren op een lichte aanraking van je huid.

Slide 12 - Slide

Met je tastzintuigen kun je waarnemen hoe voorwerpen aanvoelen, bijvoorbeeld glad, ruw, hard of zacht. De tastzintuigen liggen in tastknopjes.
Pijn en andere zintuigen

Behalve prikkels voor zintuigen kun je ook pijn waarnemen. Pijn neem je waar met pijnpunten

Pijnpunten komen op allerlei plaatsen voor, ook in dieper gelegen organen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen, hun ligging en hun prikkels

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Maken Thema 1:

Huiswerk 3 april
Maken §5.1: 1 tm 5
+
Leren 5.1


KGT

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Nabespreking
Hoe is het gegaan?
Wat ging goed?
Wat vond je moeilijk?
Welke vragen heb je nog?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions