Consumeren of consuminderen?_2.4_3M_2020_2021

2.4 Consumeren of consuminderen?  
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

2.4 Consumeren of consuminderen?  

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Agenda les
 • Leerdoelen par 2.4
 • Uitleg par 2.4
 • Zelf aan de slag

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen Par 2.4
 • Je kunt in eigen woorden omschrijven wat milieuschade is en kunt voorbeelden noemen
 • Je weet waarom jouw consumptie het milieu beïnvloedt
 • Je kunt voorbeelden geven hoe je milieuschade kunt beperken.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

2.4 Consumeren of consuminderen?
Negatieve gevolgen van consumeren
 • Milieuschade
 • Vervuiling van lucht, water en bodem
 • Het verbruik van grondstoffen
 • Verbruik van fossiele brandstoffen
 • Ontstaan van afval

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Broeikaseffect:
 • Door meer CO2 in de lucht, warmt de aarde op
 • Stijging van de temperatuur zorgt voor een grotere kans op natuurrampen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Vraag 39
Vraag 40
Vraag 41

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 7 - Video

This item has no instructions

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Maak je een energielabel voor jezelf

 • Welk energielabel geef je jezelf? Schrijf dit op het wisbordje
 • Omschrijf waarom je vindt dat dit label bij je past. Geef minimaal 3 argumenten.
 • Denk eraan: het gaat om hoe jij omgaat met energie!
timer
3:00

Slide 8 - Slide

Bordjes uitdelen waarop de leerlingen kunnen schrijven en omhoog houden
2.4 Consumeren of consuminderen?
Hoe krijg jij informatie over het product dat je koopt?
 • energielabel -> verplicht door de EU
 • milieukeurmerk

 • Geeft aan dat het product milieuvriendelijk of diervriendelijk is geproduceerd
 • Er zijn verschillende keurmerken voor verschillende productcategorieën


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

2.4 Consumeren of consuminderen? 
 • Bespreek jouw uitkomst met degene die naast je zit

 • Je mag je label aanpassen als je na overleg vindt dat dit nodig is. Doe dat op de achterkant van het bordje de aanpassing.
 • Geef aan waarom je het aangepast hebt.

timer
3:00

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Link

This item has no instructions

2.4 Consumeren of consuminderen?
Maatschappelijke kosten
 • Kosten voor afvalverwijdering, natuurbescherming of nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen
 • Blijvende schade door uitgestorven planten en dieren, verdwenen natuurgebieden, een veranderend klimaat of opgeraakte grondstoffen
Deze kosten komen voor rekening van de maatschappij, dit gebeurt via belastingen!


Maatschappelijke kosten:
Nadelen die de samenleving ondervindt en meebetaalt aan het voorkomen of herstellen hiervan (zoals milieuschade)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Zelf aan de slag
 • Lees paragraaf 2.4 en de opgaven van par 2.4 in je schrift of online
 • Klaar: lees heel hst 2, leer de samenvatting hst 2 en leer de begrippen hst 2.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions