H2.4 Consumeren of consuminderen? (deel 2)

2.4 Consumeren of consuminderen? (deel 2)
1 / 14
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2.4 Consumeren of consuminderen? (deel 2)

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • bespreken rekenen
 • uitleg 2.4
 • doelen van deze les: wat is milieuschade? Hoe beïnvloed jouw consumptie het milieu Hoe kun je milieuschade beperken
 • maken opdrachten 2.4
 • maken oefenopdrachten en leren voor het proefwerk 1/11

Slide 2 - Slide

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Broeikaseffect:
 • Door meer CO2 in de lucht, warmt de aarde op
 • Stijging van de temperatuur zorgt voor een grotere kans op natuurrampen

Slide 3 - Slide

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Negatieve gevolgen van consumeren
 • Milieuschade
 • Vervuiling van lucht, water en bodem
 • Het verbruik van grondstoffen
 • Verbruik van fossiele brandstoffen
 • Ontstaan van afval

Slide 4 - Slide

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Vraag 39
Blz 54
Vraag 40
Blz 55
Vraag 41
Blz 55

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Hoe krijg jij informatie over het product dat je koopt?
 • energielabel -> verplicht door de EU
 • milieukeurmerk

 • Geeft aan dat het product milieuvriendelijk of diervriendelijk is geproduceerd
 • Er zijn verschillende keurmerken voor verschillende productcategorieën


Slide 7 - Slide

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Maak je een energielabel voor jezelf

 • Welk energielabel geef je jezelf? Kruis dit aan
 • Omschrijf waarom je vindt dat dit label bij je past
 • Denk eraan: het gaat om hoe jij omgaat met energie!
timer
2:00

Slide 8 - Slide

2.4 Consumeren of consuminderen? (deel 2)
 • Bespreek jouw uitkomst met degene die naast je zit

 • Je mag je label aanpassen als je na overleg vindt dat dit nodig is.

timer
3:00

Slide 9 - Slide

Wat is jouw energielabel?
Vul alleen a, b, c etc. in

Slide 10 - Mind map

2.4 Consumeren of consuminderen? (deel 2)
Maatschappelijke kosten
 • Kosten voor afvalverwijdering, natuurbescherming of nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen
 • Blijvende schade door uitgestorven planten en dieren, verdwenen natuurgebieden, een veranderend klimaat of opgeraakte grondstoffen


Maatschappelijke kosten:
Nadelen die de samenleving ondervindt en meebetaalt aan het voorkomen of herstellen hiervan (zoals milieuschade)

Slide 11 - Slide

Aan het werk!!
Maken t/m 46
Samenvatting Bereid je alvast voor op de toets!!

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video