A4_Modale werkwoorden (t.t en v.t)

Modale werkwoorden DuitsTegenwoordige- en verleden tijd
Modalverben
wissen und möchten
Tegenwoordige - en verleden tijd
Kapitel 2 ab Seite 72
1 / 28
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Modale werkwoorden DuitsTegenwoordige- en verleden tijd
Modalverben
wissen und möchten
Tegenwoordige - en verleden tijd
Kapitel 2 ab Seite 72

Slide 1 - Slide

Lernziele
In deze les leer je wat modale werkwoorden zijn.

Je leert de vertalingen van de modale werkwoorden.

Je leert de modale werkwoorden te vervoegen en toe te passen in een zin. 

Slide 2 - Slide

Verschiedene Arten von Verben
 • zwakke werkwoorden (wohnen-wohnte-gewohnt)
 • sterke werkwoorden (gehen-ging-gegangen) 
 • onregelmatige werkwoorden (haben, sein, werden)
 • modale (hulp-)werkwoorden 

Slide 3 - Slide

Was ist ein Modalverb?
Een modaal werkwoord  (Modalverb)
 • Modale ww geven een noodzakelijkheid, waarschijnlijkheid, mogelijkheid of wenselijkheid aan. 
 • Staat meestal samen met een infinitief (heel werkwoord) van een ander werkwoord in een zin
 •  Verandert de betekenis van het werkwoord dat in de infinitief staat

Slide 4 - Slide

Heb je dat in het Nederlands ook?
Ja, kijk maar:
'hij eet' -> zegt iets over wat hij op het moment doet.
'hij wil eten' -> hier verandert het werkwoord 'willen' de betekenis van 'eten' en de zin: het is zijn wens iets te eten.
'hij kan eten' -> hier net zo: hij kan eten, maar moet niet.

'willen' en 'kunnen' zijn voorbeelden van modale werkwoorden.


Slide 5 - Slide

Modalverben auf Deutsch:
(+wissen und möchten)

Slide 6 - Slide

Also:
 • dürfen   (= mogen)
 • können (= kunnen)
 • mögen  (= lusten, lekker vinden, houden van)
 • müssen (= moeten als noodzaak)
 • sollen  (= moeten als wens van een ander, aanrading, bevel)
 • wollen  (= willen)
 • wissen (= weten - geen modaal ww, maar net zo vervoegd)
 • möchten (= zou graag willen - geen modaal ww)

Slide 7 - Slide

Welche Regeln gibt es?
 • Ze hebben bijna allemaal een klinkerwisseling in de enkelvoudsvormen.
 • De uitgangen wijken af in vergelijking met het vervoegen zwakke ww (ich/er/sie/es krijgen geen uitgang). 

Slide 8 - Slide

Klinkerwisseling 
Verb
dürfen        können        mögen        müssen          wollen        wissen        sollen

ich darf         kann          mag              muss                will               weiß            soll

wir dürfen   können    mögen         müssen           wollen        wissen        sollen
 

Slide 9 - Slide

Die Endungen im Präsens
ich                   -
du                   (s)t
er/sie/es       -
wir                   en
ihr                    t
sie/Sie           en

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Übersetze:
hij kan

A
Er könne
B
Er kann
C
Er kannt
D
Er könnt

Slide 13 - Quiz

Übersetze:
jij mag (toestemming)
A
du darfst
B
du magst
C
du kannst
D
du möchtest

Slide 14 - Quiz

(wissen)
Er ___ nicht, ob er heute noch kommt.
A
wiss
B
wisst
C
weißt
D
weiß

Slide 15 - Quiz

(wollen)
Du _____ keine Hausaufgaben machen.

A
woll
B
will
C
willst
D
wollst

Slide 16 - Quiz

Möchten...."de vreemde eend in de bijt". 

Slide 17 - Slide

Möchten = zou graag willen

Möchten is een vriendelijkere / beleefdere vorm van willen. Deze vorm wordt in het Duits veel gebruikt als je iets wilt hebben. 

Beispiel: Ich möchte gerne ein Eis haben. 

Slide 18 - Slide

Möchten = zou graag willen

ich möchte
du möchtest
er/sie/es möchte
wir möchten
ihr möchtet
sie/Sie möchten

Slide 19 - Slide

Modalverben im Präteritum

Slide 20 - Slide

Modalverben im Präteritum
dürfen = durften
können = konnten
mögen = mochten
müssen = mussten
sollen = sollten
wollen = wollten
wissen = wussten

Slide 21 - Slide

Die Deklination im Präteritum
ich stam + te
du stam + test
er/sie/es stam + te
wir stam + ten
ihr stam + tet
sie/Sie stam + ten
let op umlaut!!

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Präteritum
(wollen) Ich ______ nach Hause gehen.
A
wollte
B
willte
C
wollt
D
willt

Slide 24 - Quiz

Präteritum
(dürfen) ______ du in die Disko gehen?
A
dürftest
B
darftest
C
durftest
D
willt

Slide 25 - Quiz

Präteritum
(wissen) ______ er, dass die letzte Stunde ausfiel?
A
wisste
B
wusste
C
weißte

Slide 26 - Quiz

Wat helpt bij het leren?
Onthoud de eerste letters van het rijtje werkwoorden
dürfen - können - mögen - müssen - sollen - wollen - wissen

En maak hiermee een voor jou makkelijk te onthouden zin,
bijvoorbeeld:
de klas moet maar snel weg wezen
En verlink deze letters in je hoofd met de Modalverben ....

Slide 27 - Slide

Wat helpt bij het leren?
Leer de betekenis goed, daarmee worden de meeste fouten gemaakt!

Slide 28 - Slide