H4_Modale werkwoorden (t.t en v.t)

Modalverben
timer
3:00
1 / 33
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Modalverben
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Lernziele
In deze les leer je wat modale werkwoorden zijn.

Je leert de vertalingen van de modale werkwoorden.

Je leert de modale werkwoorden te vervoegen en toe te passen in een zin. 

Slide 2 - Slide

Verschiedene Arten von Verben
 • zwakke werkwoorden (wohnen-wohnte-gewohnt)
 • sterke werkwoorden (gehen-ging-gegangen) 
 • onregelmatige werkwoorden (haben, sein, werden)
 • modale (hulp-)werkwoorden 

Slide 3 - Slide

Was ist ein Modalverb?
Een modaal (hulp)werkwoord  (Modalverb)
 • Modale ww geven een noodzakelijkheid, waarschijnlijkheid, mogelijkheid of wenselijkheid aan. 
 • Het zijn hulpwerkwoorden omdat er bijna altijd een ander heel werkwoord (infinitief) in de zin bij staat. 
 • "Er will gehen." Verandert de betekenis van het werkwoord dat in de infinitief staat

Slide 4 - Slide

Heb je dat in het Nederlands ook?
Ja, kijk maar:
'hij eet' -> zegt iets over wat hij op het moment doet.
'hij wil eten' -> hier verandert het werkwoord 'willen' de betekenis van 'eten' en de zin: het is zijn wens iets te eten.
'hij kan eten' -> hier net zo: hij kan eten, maar moet niet.

'willen' en 'kunnen' zijn voorbeelden van modale werkwoorden.


Slide 5 - Slide

Nenne ein deutsches
Modalverb:

Slide 6 - Mind map

Modalverben auf Deutsch:

Slide 7 - Slide

Betekenis:
 • dürfen   (= mogen)
 • können (= kunnen)
 • mögen  (= lusten, lekker vinden, houden van)
 • müssen (= moeten als noodzaak)
 • sollen  (= moeten als wens van een ander, aanrading, bevel)
 • wollen  (= willen)
 • wissen (= weten - geen modaal ww, maar net zo vervoegd)
 • möchten (= zou graag willen - geen modaal ww)

Slide 8 - Slide

Welche Regeln gibt es?

Slide 9 - Slide

standaard zwak                               Modale werkwoorden
                   wohnen                                                             können
            ich wohne                                                        ich kann
             du wohnst                                                       du kannst
er/sie/es wohnt                                             er/sie/es kann
            wir wohnen                                                      wir können
             ihr wohnt                                                          ihr könnt
    sie/Sie wohnen                                             sie/ Sie können

Slide 10 - Slide

Regel 1
 • Ze hebben bijna allemaal een klinkerwisseling in de enkelvoudsvormen.

Slide 11 - Slide

Klinkerwisseling 
Verb
dürfen        können        mögen        müssen          wollen        sollen               wissen

ich darf         kann          mag              muss                will                  soll                    weiß

wir dürfen   können    mögen         müssen           wollen         sollen               wissen
 

Slide 12 - Slide

Regel 2

 • De uitgangen wijken af in vergelijk met het zwakke ww (ich/er, sie, es krijgen geen uitgang). 

Slide 13 - Slide

Die Endungen im Präsens
ich                   -
du                   (s)t
er/sie/es       -
wir                   en
ihr                    t
sie/Sie           en

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Übersetze:
hij kan

A
Er könne
B
Er kann
C
Er kannt
D
Er könnt

Slide 17 - Quiz

Übersetze:
jij mag (toestemming)
A
du darfst
B
du magst
C
du kannst
D
du möchtest

Slide 18 - Quiz

(wissen)
Er ___ nicht, ob er heute noch kommt.
A
wiss
B
wisst
C
weißt
D
weiß

Slide 19 - Quiz

(wollen)
Du _____ keine Hausaufgaben machen.

A
woll
B
will
C
willst
D
wollst

Slide 20 - Quiz

Möchten...."de vreemde eend in de bijt". 

Slide 21 - Slide

Möchten = zou graag willen

Möchten is een vriendelijkere -/beleefdere vorm van willen. Deze vorm wordt in het Duits veel gebruikt als je iets wilt hebben. 

Beispiel: Ich möchte gerne ein Eis haben. 

Slide 22 - Slide

Möchten = zou graag willen

ich möchte
du möchtest
er/sie/es möchte
wir möchten
ihr möchtet
sie/Sie möchten

Slide 23 - Slide

Modalverben im Präteritum

Slide 24 - Slide

Modalverben im Präteritum
dürfen = durften
können = konnten
mögen = mochten
müssen = mussten
sollen = sollten
wollen = wollten
wissen = wussten

Slide 25 - Slide

Die Deklination im Präteritum
ich stam + e
du stam + est
er/sie/es stam + e
wir stam + en
ihr stam + et
sie/Sie stam + en

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Präteritum
(wollen) Ich ______ nach Hause gehen.
A
wollte
B
willte
C
wollt
D
willt

Slide 28 - Quiz

Präteritum
(dürfen) ______ du in die Disko gehen?
A
dürftest
B
darftest
C
durftest
D
willt

Slide 29 - Quiz

Präteritum
(wissen) ______ er, dass die letzte Stunde ausfiel?
A
wisste
B
wusste
C
weißte

Slide 30 - Quiz

TIPPS - Wat helpt je bij het leren?
 • Bij 3 van deze werkwoorden is de klinker in het enkelvoud zoals in het Nederlandse enkelvoud:
  - dürfen (= mogen, ik mag)   ->  ich darf
  - können (= kunnen, ik kan)   > ich kann
  - wollen (= willen, ik wil)  > ich will

Slide 31 - Slide

TIPPS - Wat helpt bij het leren?
Onthoud de eerste letters van het rijtje werkwoorden
dürfen - können - mögen - müssen - sollen - wollen - wissen

En maak hiermee een voor jou makkelijk te onthouden zin,
bijvoorbeeld:
de kat moet maar snel weg wezen
En verlink deze letters in je hoofd met de Modalverben ....

Slide 32 - Slide

TIPPS - Wat helpt bij het leren?
Leer de betekenis goed, daarmee worden de meeste fouten gemaakt!

Slide 33 - Slide