Politiek in de 17de eeuw in Engeland: macht en strijd

Politiek in de 17de eeuw in Engeland: macht en strijd
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Politiek in de 17de eeuw in Engeland: macht en strijd

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het eind van de les kun je uitleggen hoe de politieke macht verdeeld was in Engeland in de 17de eeuw en hoe de macht en strijd tussen het parlement en de koning hebben geleid tot belangrijke gebeurtenissen.

Slide 2 - Slide

Dit leerdoel kan aan het begin van de les worden uitgelegd zodat de leerlingen weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht.
Wat weet je al over politiek in de 17de eeuw in Engeland?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

De Tudors en de Stuart dynastie
De Tudors regeerden van 1485 tot 1603 over Engeland en werden opgevolgd door de Stuarts. Koning James I was de eerste Stuart koning van Engeland.

Slide 4 - Slide

Leg kort uit wie de Tudors en Stuarts waren en welke rol zij speelden in de politieke geschiedenis van Engeland.
De koninklijke macht
In de 17de eeuw had de koning van Engeland veel macht. Hij kon bijvoorbeeld wetten maken en belastingen heffen zonder toestemming van het parlement.

Slide 5 - Slide

Leg uit hoeveel macht de koning had in de 17de eeuw en welke gevolgen dit had voor de politieke situatie in Engeland.
Het parlement
Het parlement bestond uit twee kamers: het House of Commons en het House of Lords. Het parlement had de macht om wetten te maken en belastingen te heffen.

Slide 6 - Slide

Leg uit wat het parlement was en welke rol het had in de politieke situatie in Engeland.
De strijd tussen koning en parlement
In de 17de eeuw ontstond er steeds meer strijd tussen het parlement en de koning. Het parlement wilde meer invloed en de koning wilde zijn macht behouden.

Slide 7 - Slide

Leg uit waarom er strijd ontstond tussen het parlement en de koning en welke gevolgen dit had.
De Engelse Burgeroorlog
De strijd tussen het parlement en de koning leidde uiteindelijk tot de Engelse Burgeroorlog tussen 1642 en 1651.

Slide 8 - Slide

Leg kort uit wat de Engelse Burgeroorlog was en welke partijen erbij betrokken waren.
De Glorious Revolution
In 1688 vond de Glorious Revolution plaats waarbij koning James II werd afgezet en vervangen door koning William III en koningin Mary II. Dit zorgde voor belangrijke veranderingen in de Engelse politiek.

Slide 9 - Slide

Leg uit wat de Glorious Revolution was en welke veranderingen het teweegbracht in de Engelse politiek.
Nasleep van de politieke strijd
De strijd tussen het parlement en de koning had grote gevolgen voor de politieke situatie in Engeland en heeft geleid tot belangrijke gebeurtenissen zoals de Engelse Burgeroorlog en de Glorious Revolution.

Slide 10 - Slide

Bespreek kort de gevolgen van de politieke strijd tussen het parlement en de koning en benadruk het belang van deze periode in de Engelse geschiedenis.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.