6.6 Duurzaamheid

BS 6 Duurzaamheid
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

BS 6 Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Thema 6 BS 6.6 Duurzaamheid
-Je kunt de ecologische voetafdruk van NL vergelijken met die van andere landen en de verschillen uitleggen
-Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is
-Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Ecologische voetafdruk

Slide 4 - Slide

duurzaamheid
Stap 1:niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen

Stap 2:niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken 

Slide 5 - Slide

Duurzaamheid

Slide 6 - Slide

Duurzame energie

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Duurzame grondstoffen

Slide 9 - Slide

Noem een mogelijke oplossing voor het klimaatprobleem

Slide 10 - Open question

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 11 - Slide