Eindexamen Geschiedenis VMBO 2022 (meerkeuzevragen)

Examen VMBO-KB, GL en TL
2022
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Meerkeuzevragen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Examen VMBO-KB, GL en TL
2022
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Meerkeuzevragen

Slide 1 - Slide

Nederland van 1848 tot 1914

Slide 2 - Slide


De Luxemburgse kwestie leidde tot een politieke crisis in Nederland. De begroting van Buitenlandse Zaken werd afgekeurd.

▻Wie keurden de begroting af? 
▻En bij welke taak hoort het afkeuren van de begroting?
A
ministers controlerende taak
B
ministers uitvoerende taak
C
parlementsleden controlerende taak
D
parlementsleden uitvoerende taak

Slide 3 - Quiz


Gebruik de bron
In de grafiek is de ontwikkeling te zien van de uitbreiding van het kiesrecht.

▻Welke verandering van het kiesrecht is te zien tussen 1880 en 1890?
A
de invoering van actief kiesrecht
B
de invoering van algemeen kiesrecht
C
de invoering van caoutchouc-artikel
D
de invoering van passief kiesrecht

Slide 4 - Quiz

Het interbellum (1918-1939)

Slide 5 - Slide


In 1923 was er in Duitsland een economische crisis.

▻Wat was een oorzaak van deze crisis? 
▻En wat was een gevolg daarvan?
A
de bezetting van het Ruhrgebied demilitarisatie van Duitsland
B
de bezetting van het Ruhrgebied inflatie
C
het Dawesplan demilitarisatie van Duitsland
D
het Dawesplan inflatie

Slide 6 - Quiz


Gebruik de bron
▻Welke begrippen passen bij de herinnering?
A
indoctrinatie + showprocessen
B
indoctrinatie + strafkampen
C
terreur + showprocessen
D
terreur + strafkampen

Slide 7 - Quiz


Gebruik de bron
▻Welke organisatie en welk kenmerk van het nationaal-socialisme passen bij de herinnering?
A
Bund Deutscher Mädel censuur
B
Bund Deutscher Mädel Führerprincipe
C
Gestapo censuur
D
Gestapo Führerprincipe

Slide 8 - Quiz


Gebruik de bron
Deze brief stond in 1938 in een Nederlandse krant.

▻Waarom zou dezelfde brief toen niet in een Duitse krant hebben kunnen staan?
A
vanwege de censuur
B
vanwege de massamoorden
C
vanwege de persoonsverheerlijking
D
vanwege de showprocessen

Slide 9 - Quiz

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Slide 10 - Slide


Gebruik de bron
De pijlen geven op elke kaart een militaire aanval weer. 
▻Op welke kaart is operatie Barbarossa te herkennen?
A
kaart 1
B
kaart 2
C
kaart 3
D
kaart 4

Slide 11 - Quiz


Gebruik de bron
De briefkaart is bedoeld als propaganda.
 ▻Welk bondgenootschap is aan het verliezen? 
 ▻En welk bondgenootschap gebruikt deze briefkaart als propaganda??
A
de As-mogendheden de Centralen
B
de As-mogendheden de Geallieerden
C
de Centralen de Geallieerden
D
de Centralen de As-mogendheden

Slide 12 - Quiz


De winter van 1944-1945 in Nederland staat bekend als de Hongerwinter. 

 ▻Wat heeft bijgedragen aan het uitbreken van de Hongerwinter?
A
de invoering van een distributiesysteem
B
de invoering van het persoonsbewijs
C
de oproep tot de Februaristaking
D
de oproep tot de Spoorwegstaking

Slide 13 - Quiz

Een nieuwe wereldorde (vanaf 1990)

Slide 14 - Slide


Gebruik de bron
 ▻Welke Russische leider hield deze toespraak? 
 ▻En welke gebeurtenis hoort bij de toespraak?
A
Chroesjtsjov de deling van Duitsland
B
Chroesjtsjov het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
C
Gorbatsjov de deling van Duitsland
D
Gorbatsjov het uiteenvallen van de Sovjet-Unie

Slide 15 - Quiz

Door de tijd heen

Slide 16 - Slide


Gebruik de bron
 ▻Welk artikel hoort bij de Verenigde Naties? 
 ▻En welk artikel hoort bij de NAVO?
A
artikel 1 artikel 3
B
artikel 1 artikel 4
C
artikel 2 artikel 3
D
artikel 3 artikel 4

Slide 17 - Quiz