oefentoets paragraaf 12.3 Sociale mobiliteit

Een samenleving waarin enkele lagen te onderscheiden zijn op sociaal gebied.
Groep mensen die in de samenleving ongeveer dezelfde positie inneemt.
Een rij beroepen, waarbij bovenaan de beroepen staan die hoog worden gewaardeerd en onderaan de beroepen die het minst worden gewaardeerd. 
Aanzien
Sociaal geslaagd
Sociale klasse
Maatschappelijke ladder
Status
1 / 30
next
Slide 1: Drag question
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

Een samenleving waarin enkele lagen te onderscheiden zijn op sociaal gebied.
Groep mensen die in de samenleving ongeveer dezelfde positie inneemt.
Een rij beroepen, waarbij bovenaan de beroepen staan die hoog worden gewaardeerd en onderaan de beroepen die het minst worden gewaardeerd. 
Aanzien
Sociaal geslaagd
Sociale klasse
Maatschappelijke ladder
Status

Slide 1 - Drag question

Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste  (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
Het stijgen van de ene naar de andere klasse. 
Het ervoor zorgen dat je door middel van een opleiding hogerop komt in de samenleving. 
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.
Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.
Kastenmaatschappij
Sociale mobiliteit
Positieverwerving
Positietoewijzing
Verticale sociale mobiliteit 

Slide 2 - Drag question

Het ervoor zorgen dat je door middel van een opleiding hogerop komt in de samenleving.
A
kastenmaatschappij
B
sociale mobiliteit
C
positieverwerving
D
positietoewijzing

Slide 3 - Quiz

Het stijgen van de ene naar de andere klasse.
A
kastenmaatschappij
B
sociale mobiliteit
C
positieverwerving
D
positietoewijzing

Slide 4 - Quiz

Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste  (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
A
kastenmaatschappij
B
sociale mobiliteit
C
positieverwerving
D
positietoewijzing

Slide 5 - Quiz

Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.
A
verticale sociale mobilieit
B
sociale mobiliteit
C
positieverwerving
D
positietoewijzing

Slide 6 - Quiz

Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.
A
verticale sociale mobilieit
B
sociale mobiliteit
C
positieverwerving
D
positietoewijzing

Slide 7 - Quiz

Een samenleving waarin enkele lagen te onderscheiden zijn op sociaal gebied.
Groep mensen die in de samenleving ongeveer dezelfde positie inneemt.
Een rij beroepen, waarbij bovenaan de beroepen staan die hoog worden gewaardeerd en onderaan de beroepen die het minst worden gewaardeerd. 
Aanzien
Sociaal geslaagd
Sociale klasse
Maatschappelijke ladder
Status

Slide 8 - Drag question

Sociale mobiliteit
A
Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
B
Het ervoor zorgen dat je door middel van een opleiding hogerop komt in de samenleving.
C
Het stijgen van de ene naar de andere klasse.
D
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.

Slide 9 - Quiz

Positietoewijzing
A
Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
B
Het ervoor zorgen dat je door middel van een opleiding hogerop komt in de samenleving.
C
Het stijgen van de ene naar de andere klasse.
D
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.

Slide 10 - Quiz

Positieverwerving
A
Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
B
Het ervoor zorgen dat je door middel van een opleiding hogerop komt in de samenleving.
C
Het stijgen van de ene naar de andere klasse.
D
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.

Slide 11 - Quiz

Kastenmaatschappij
A
Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
B
Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.
C
Het stijgen van de ene naar de andere klasse.
D
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.

Slide 12 - Quiz

Verticale sociale mobiliteit
A
Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
B
Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.
C
Het stijgen van de ene naar de andere klasse.
D
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.

Slide 13 - Quiz

Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste  (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
Het stijgen van de ene naar de andere klasse. 
Het ervoor zorgen dat je door middel van een opleiding hogerop komt in de samenleving. 
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.
Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.
Kastenmaatschappij
Sociale mobiliteit
Positieverwerving
Positietoewijzing
Verticale sociale mobiliteit 

Slide 14 - Drag question

Elke president van de Verenigde Staten kan president worden, zeggen ze daar.
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quiz

Vroeger kwam je in de maatschappelijke toplaag terecht als je van adel was.
A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quiz

Tegenwoordig kom je in de maatschappelijke toplaag terecht door opleiding en inkomen.
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quiz

Hoe hoger je opleiding, hoe lager je inkomen.
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quiz

Een maatschappij waar mensen snel hoger op kunnen komen is de kastenmaatschappij.
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quiz

Een kaste is een sociale klasse in het kasten systeem.
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quiz

In India hebben ze geen kastenmaatschappij
A
juist
B
onjuist

Slide 21 - Quiz

Als je in India trouwt mag je ook trouwen met de mensen uit de andere kaste.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

Kinderen uit de hogere sociale klassen in Nederland hebben veel meer kans dat ze zelf weer hoog terechtkomen.
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quiz

Kinderen uit de lagere sociale klasse in Nederland lukt het nooit door hard werken door te dringen tot de hogere sociale klassen.
A
juist
B
onjuist

Slide 24 - Quiz

Een samenleving waarin enkele lagen te onderscheiden zijn op sociaal gebied.
Groep mensen die in de samenleving ongeveer dezelfde positie inneemt.
Een rij beroepen, waarbij bovenaan de beroepen staan die hoog worden gewaardeerd en onderaan de beroepen die het minst worden gewaardeerd. 
Aanzien
Sociaal geslaagd
Sociale klasse
Maatschappelijke ladder
Status

Slide 25 - Drag question

Mensen die door sportgebied bijzondere prestaties leveren stijgen op de maatschappelijke ladder.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quiz

Bij positieverwerving zorg je er niet zelf voor dat je hogerop komt en dat je, je sterke punten naar voren brengt.
A
juist
B
onjuist

Slide 27 - Quiz

Als je goed bent in techniek, is het niet handig om je hierin verder te specialiseren.
A
juist
B
onjuist

Slide 28 - Quiz

De kans dat een kind uit een arbeiders gezin omhoog klimt is tegenwoordig veel groter.
A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quiz

Een maatschappij waarbij je in een bepaalde kaste  (sociale klasse) wordt geboren en waar je niet meer uitkomt.
Het stijgen van de ene naar de andere klasse. 
Het ervoor zorgen dat je door middel van een opleiding hogerop komt in de samenleving. 
Het benadrukken of overdrijven van verschillen tussen mensen in de maatschappij door de overheid, organisaties en alle mensen.
Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.
Kastenmaatschappij
Sociale mobiliteit
Positieverwerving
Positietoewijzing
Verticale sociale mobiliteit 

Slide 30 - Drag question