Pr. Perfect simple en continuous

Vorige keer
Present tenses:
 1. Present Simple
 2. Present Continuous
 3. Persoonlijk voornaamwoorden (onderwerp)
 4. Vraagwoorden
1 / 41
next
Slide 1: Slide
EnglishSecondary Education

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vorige keer
Present tenses:
 1. Present Simple
 2. Present Continuous
 3. Persoonlijk voornaamwoorden (onderwerp)
 4. Vraagwoorden

Slide 1 - Slide

Vandaag:
Present tenses:
 1. Present perfect Simple
 2. Present perfect Continuous

Slide 2 - Slide

Pr. Perfect Simple & Continuous
Wat weten we al:
Pr. Simple spreekt over gewoontes, feiten en routines
Pr. Continuous spreekt over dingen die nog aan de gang zijn

Nieuw:
"Perfect" verwijst naar dat iets in het verleden is gestart...

Slide 3 - Slide

Pr. Perfect Simple 
 1. Wanneer er iets in het verleden is gestart maar nog doorloopt in het heden
 2. Om nieuwsfeiten aan te duiden
 3. Bij ervaringen uit het verleden in combinatie met “never” of “ever”
 4. Wanneer de tijdsperiode waarover je spreekt nog niet is afgelopen
 5. Bij acties die steeds herhaald werden tot op het heden
 6. Bij acties die afgerond zijn in het zeer recente verleden

Slide 4 - Slide

Voorbeelden: 
 1. Hermione has had the same profile picture on Instagram since 2014 (and she still has the same picture up today).
 2. Voldemort has crashed his car at Linkeroever.
 3. So weird, but Ron has never seen Stranger Things! Can you believe it?
 4. Harry has tried out the famous TikTok pasta recipe this evening. (it is still evening)
 5. Seriously, Ron has watched Game of Wands five times already. He should really start a new tv show, maybe Stranger Things?
 6. Hagrid has just uploaded his first picture on Instagram.

Slide 5 - Slide

Opbouw
Regelmatige ww:
Pronoun + to have/has + werkwoord + ed

Onregelmatige ww:
Pronoun + to have/has + past participleSlide 6 - Slide

Herkenning
Already
Reeds/ al
Lately
Laatst
Recently
Recentelijk
Just
Net
Yet
Not
Still
Nog steeds

Slide 7 - Slide

Past Participle
In het Engels hebben onregelmatige werkwoorden twee vormen van vervoegingen in het verleden.
De simple past en de past participle.
De Simple past, is de gewone verleden tijd.
De Past Participle, is het voltooid deelwoord.

Slide 8 - Slide

Past Participle
De onregelmatige werkwoorden hebben geen regels met het vervoegen in de verleden tijd of de voltooid verleden tijd. Dit is iets wat je moet leren.

Slide 9 - Slide

Verleden tijd: To be
Engels
Nederlands
I was
Ik was
You were
Jij was
He/she/it was
Hij/zij/Het was
We were
Wij waren
You were
Jij was
They were
Zij waren

Slide 10 - Slide

Voltooid Verleden tijd: To be
Engels
Nederlands
I had been
Ik ben geweest
You had been
Jij bent geweest
He/she/it had been
Hij/zij/Het zijn geweest
We had been
Wij zijn geweest
You had been
Jullie zijn geweest
They had been
Zij  zijn geweest

Slide 11 - Slide

Voltooid Tegenwoordige tijd: To be
Engels
Nederlands
I have been
Ik ben geweest
You have been
Jij bent geweest
He/she/it has been
Hij/zij/Het zijn geweest
We have been
Wij zijn geweest
You have been
Jullie zijn geweest
They have been
Zij  zijn geweest

Slide 12 - Slide

Vergelijk de Voltooid Tegenwoordige tijd en de voltooid verleden tijd; wat valt je op?

Slide 13 - Open question

Rijtje
T.t.
V.t.
Past participle
Am / Are / is
was / were
been
De combinatie met een hulpwerkwoord kan dus de tijd van de zin veranderen. Belangrijk is dat je dit rijtje leert én bij welke pronouns alles hoort.

Slide 14 - Slide

Oefeningen
Stappenplan:
 1. Welke vervoeging mag ik gebruiken?
 2. Welke pronoun staat in de zin?
 3. Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
 4. Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?

Slide 15 - Slide

Hermione ... in london for years and still lives there!
(To live)
A
Had lived
B
has been living
C
has lived
D
was living

Slide 16 - Quiz

Oefeningen
Stappenplan:
 • Welke vervoeging mag ik gebruiken?
Present Perfect Simple want: signaalwoord for én ze woont er nog steeds: het is gestart in het verleden maar gebeurt nog steeds.
 • Welke pronoun staat in de zin?
Hermione = She 
 • Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
Pronoun + to have/has + werwoord+ ed (of past participle)
 • Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?
She has , To Live eindigt op -e dus +d , niet + -ed. 

Slide 17 - Slide

Harry and Ron .... a lot of Hermione lately
(To see)
A
Have seen
B
Have been seeing
C
have seed
D
Had seen

Slide 18 - Quiz

Oefeningen
Stappenplan:
 • Welke vervoeging mag ik gebruiken?
Present Perfect Simple want: signaalwoord lately.
 • Welke pronoun staat in de zin?
Harry and Ron = They
 • Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
Pronoun + to have/has + werwoord+ ed (of past participle)
 • Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?
They have , To see is onregelmatig dus past participle = seen.

Slide 19 - Slide

They ... three letters already!

To write
A
Have written
B
Have been writing
C
Have writes
D
Have writing

Slide 20 - Quiz

Oefeningen
Stappenplan:
 • Welke vervoeging mag ik gebruiken?
Present Perfect Simple want: signaalwoord already.
 • Welke pronoun staat in de zin?
They
 • Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
Pronoun + to have/has + werwoord+ ed (of past participle)
 • Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?
They have , To write is onregelmatig dus past participle = written.

Slide 21 - Slide

Past perfect continuous
De present perfect continuous spreekt over iets dat hiervóór is begonnen en nu nog steeds bezig is. Bijvoorbeeld:
 1. Handelingen die in het verleden begonnen zijn en die nog doorgaan in het heden
 2. Handelingen die net afgelopen zijn, maar we zijn geïnteresseerd in de resultaten ervan

Slide 22 - Slide

Voorbeelden:
 1.  She has been waiting for you all day (and is still waiting)
Zij is de hele dag op jou aan het wachten geweest (en wacht nog steeds)

   2. I am tired now because I have been running all day
Ik ben moe nu omdat ik de hele dag aan het rennen ben geweest.

Slide 23 - Slide

Opbouw
Pronoun + to have/has + been + verb + ing

She has been waiting for you all day

 

Slide 24 - Slide

Spellingsregels
 • Woorden die eindigen op een medeklinker + klinker verdubbelt de medeklinkering
To swim (swimming)                           Zwemmen
 • Woorden die eindigen op -e vervalt de e in de vervoeging
To live (living)                                         Wonen/leven

Slide 25 - Slide

Herkenning
De Present Perfect Continuous kun je herkennen aan gebruik van signaalwoorden zoals:

For hours
urenlang
For a week
voor een week
Since
Sinds

Slide 26 - Slide

Oefeningen
Stappenplan:
 • Welke vervoeging mag ik gebruiken?
 • Welke pronoun staat in de zin?
 • Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
 • Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?

Slide 27 - Slide

I am tired now because I ... for hours

(To run)
A
have been running
B
Has been running
C
Have ran
D
Have runned

Slide 28 - Quiz

Oefeningen
Stappenplan:
 • Welke vervoeging mag ik gebruiken?
Present perfect Continuous want signaalwoord: for hours. Het is een langdurige actie geweest die net is afgelopen én er staat een resultaat bij (I am tired)
 • Welke pronoun staat in de zin?
 • Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
Pronoun + to have/has + been + verb + ing
 • Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?
I have, to run eindigt op klinker + medeklinker dus medeklinker x 2 = running.

Slide 29 - Slide

I ... for three hours already.

(To study)
A
Have studied
B
Have been studying
C
Have studyed
D
Have studying

Slide 30 - Quiz

Oefeningen
Stappenplan:
 • Welke vervoeging mag ik gebruiken?
Present perfect Continuous want signaalwoord: already Het is een langdurige actie geweest die nog aan de gang is. 
 • Welke pronoun staat in de zin?
 • Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
Pronoun + to have/has + been + verb + ing
 • Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?
I have, to study heeft geen speciale regels , gewoon + ing.

Slide 31 - Slide

He ... football for a long time.

(To play)
A
Had been playing
B
Have been playing
C
Has been playing
D
Has played

Slide 32 - Quiz

Oefeningen
Stappenplan:
 • Welke vervoeging mag ik gebruiken?
Present perfect Continuous want signaalwoord: for a long time. Het is een langdurige actie geweest die nog aan de gang is. 
 • Welke pronoun staat in de zin?
He
 • Wat is de opbouw-formule van de vervoeging?
Pronoun + to have/has + been + verb + ing
 • Welke spellingsregels moet ik eventueel op letten?
He has, to play heeft geen speciale regels , gewoon + ing.

Slide 33 - Slide

Huiswerk
 • Voltooid deelwoorden leren op Duolingo
 • (Voltooid) verleden tijd van: To be, To do, to have
 • Slide 37 Present perfect Continuous oefeningen
 • Slide 38 Present perfect Simple oefeningen
 • Slide 39 Pr. perf. Simple en Pr. Perf. Continuous oefeningen.
 • Boek oefeningen?

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

To be, to do, to have
T.t.
V.t.
Past participle
Am / are / is
was / were 
been
Do / does
Did
Done
Have / has
Had
Had

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link

Slide 39 - Link

Duolingo classrooms
 1. Ga naar duolingo.com (computer)
 2. Maak een gratis account aan
 3. Ga naar je account naar instellingen
 4. Kijk bij het tabblad "deel voortgang met anderen"
 5. Vul de klassencode in: buvukd


Slide 40 - Slide

Duolingo Opdracht
 1. Bezittelijke voornaamwoorden
 2. Objectieve voornaamwoorden
 3. Werkwoorden t.t. 1 , 2 en 3
 4. W.w. V.t. 1 en 2
 5. Werkwoorden Gerundium 1

Slide 41 - Slide