Poezië Valentijn - rijm en rijmschema's

Je kunt uitleggen wat eindrijm is. Je kent de verschillende rijmschema’s
Je kunt uitleggen wat beginrijm / alliteratie is.  Je kunt uitleggen wat klinkerrijm / assonantie is
Netl
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Je kunt uitleggen wat eindrijm is. Je kent de verschillende rijmschema’s
Je kunt uitleggen wat beginrijm / alliteratie is.  Je kunt uitleggen wat klinkerrijm / assonantie is
Netl

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Poëzie

Slide 4 - Slide

Mijn kamer is als een Eftelingattractie: onder de 1.20 meter kom je er niet in!
Welke vorm van beeldspraak wordt hier gebruikt?

Slide 5 - Open question

Welke vorm van beeldspraak is dit:
het schip der woestijn

Slide 6 - Open question

Leerdoelen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Eindrijm
Woorden aan het einde van de regel hebben dezelfde klank.

Kijk maar naar het gedicht hiernaast:

Slide 11 - Slide

Rijmschema
Van het eindrijm kun je een rijmschema maken.
• Je geeft elke rijmklank een nieuwe letter. De klank in de eerste regel a, de volgende klank b, etc.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

A.
Sint liep te denken
Wat moest hij jou schenken
Een boek of een bon
Of een flesje lotion?
B.
Sint liep te denken,
Een boek of een bon
Of een flesje lotion,
Wat moest hij jou schenken?
C.
Sint liep te denken
Een boek of een bon
Wat moest hij jou schenken
Een flesje lotion?
gepaard rijm
omarmend rijm
gekruist rijm
abab
aabb
abba

Slide 17 - Drag question

Beginrijm / Alliteratie
Voorbeeld: "De kat krabt de krullen van de trap".
In die zin beginnen veel woorden met de 'k'. 
Bij alliteratie gaat het om overeenkomst in klank van medeklinkers aan het begin van woorden.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Assonantie
Enkele woorden die bij elkaar in de buurt staan, hebben dezelfde klank, maar niet dezelfde eindletter(s).

Slide 20 - Slide

Klinkerrijm / assonantie

• Het gaat hierbij om de uitspraak, en niet om de spelling
• Zo is er bijvoorbeeld ook assonantie bij 'een groot cadeau'

Slide 21 - Slide

Alliteratie / Assonantie
Alliteratie (beginrijm):
Groen - grom - griezel etc.

Assonantie (klinkerrijm):
Moeten - groenten - doe - vroeg - troep - schoen- moeder - groen - groeien

Slide 22 - Slide

Liesje leerde lotje lopen langs de lange lindenlaan
A
Alliteratie
B
Assonantie
C
Eindrijm
D
Beginrijm

Slide 23 - Quiz

De man uit Waddinxveen,
woont zijn hele leven al alleen.
A
Alliteratie
B
Assonantie
C
Eindrijm
D
Beginrijm

Slide 24 - Quiz

De mUIs gaat naar hUIs.
(Het gaat om de 2x ui)
A
alliteratie
B
assonantie
C
Eindrijm
D
beginrijm

Slide 25 - Quiz

Wat wist je al?

Slide 26 - Open question

Wat heb je geleerd?

Slide 27 - Open question

Voor de liefhebber

Wat valt je op? 

Slide 28 - Slide

Vogelen: 
betekenis in Nederland 
betekenis in Vlaanderen

Slide 29 - Slide