V4-H2- DNA quiz (vertaling afmaken)

DNA is een eiwit
A
waar
B
niet waar
1 / 20
next
Slide 1: Quiz
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

DNA is een eiwit
A
waar
B
niet waar

Slide 1 - Quiz

DNA is een eiwit

Slide 2 - Drag question

Hoeveel nucleotiden zitten er in een codon?
A
1
B
3
C
6
D
9

Slide 3 - Quiz

DNA bevat 4 basen: adenine, guanine, cytosine, uracil
A
True
B
False

Slide 4 - Quiz

The moleculaire vorm van DNA wordt behouden door waterstofbindingen tussen complementaire base pairen
A
True
B
False

Slide 5 - Quiz

DNA heeft een dubbele helix structuur
A
True
B
False

Slide 6 - Quiz

Transcriptie, is het proces waarbij informatie van DNA in mRNA wordt omgezet. Dit gebeurt allen bij DNA replicatie.
A
True
B
False

Slide 7 - Quiz

In messenger RNA (mRNA) there are codons, each consisting of three bases
A
True
B
False

Slide 8 - Quiz

Transfer RNA (tRNA) carries specific amino acids to ribosomes where complementary anticodons on tRNA match codons on mRNA
A
True
B
False

Slide 9 - Quiz

The process whereby RNA is synthesised from DNA is called:
A
Transcription
B
Translation
C
Replication
D
Synthesis

Slide 10 - Quiz

What is the tRNA anti-codon for the 'AUG' codon present in the mRNA?
A
UAC
B
ATG
C
AUG
D
CGC

Slide 11 - Quiz

If 20% of the nucleotides are thymine in a DNA molecule, what percentage is Adenine in this molecule?
A
50%
B
25%
C
20%
D
10%

Slide 12 - Quiz

Which DNA strand is used for RNA synthesis?
A
coding strand
B
non coding / template strand

Slide 13 - Quiz

Transcription takes place in the (1) and translation takes place in the (2)
A
Cytoplasm/Nucleus
B
Nucleus/Cytoplasm
C
Ribosomes/Nucleus
D
Cytoplasm/Ribosomes

Slide 14 - Quiz

Introns are (1) Exons are (2)
A
Expressed/Non-coding
B
Non-coding/Proteins
C
RNA/Proteins
D
Non-coding/Expressed

Slide 15 - Quiz

A codon consists out of .. nucleotides
A
2
B
4
C
6
D
3

Slide 16 - Quiz

A poly-adenine tail and guanine cap are added during:
A
Translation
B
Transcription
C
Processing
D
Synthesis

Slide 17 - Quiz

Translation is the process from:
A
DNA -> RNA
B
mRNA->Protein
C
pre-mRNA -> mRNA
D
Protein->mRNA

Slide 18 - Quiz

The DNA template strand is:
TGCAAA
What is the pre-mRNA sequence:
A
UGCAAA
B
TGCAAA
C
ACGUUU

Slide 19 - Quiz

Which strand is used to encode the protein?
A
mRNA
B
tRNA
C
rRNA
D
bRNA

Slide 20 - Quiz