SER

1 / 23
next
Slide 1: Slide
SpaansMBOStudiejaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

PLANES DE HOY
  • Set 1: Ser
  • Set 2: Tener
Persoonlijke voornaamwoorden

Slide 2 - Slide

Los pronombres:
Persoonlijke voornaamwoorden
Ik/jij/hij/zij/u/wij/jullie/zij

Slide 3 - Slide

Wat is het verschil tussen:
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras
Ellos/ellas

Slide 4 - Slide

YO
ÉL, ELLA, USTED
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS
ELLOS, ELLAS
ik
jij
María y Pepe
zij (mv)
wij
hij
jullie
zij
mi hermano y yo
Juan
señor González

Slide 5 - Drag question

Het werkwoord 'SER'

Slide 6 - Slide

Ser (zijn) gebruik je...
Om jezelf voor te stellen
- Soy Juan/Patricia/Pedro/etc.
Om te zeggen wat voor beroep je beoefent
- Soy profesora de español
Om te zeggen waar je vandaan komt
- Soy de Holanda
- Soy de Assen

Slide 7 - Slide

Yo
SOY
ik ben
ERES
jij bent
Él/ella/usted
ES
hij/zij/u is 
Nosotros/as
SOMOS
wij zijn
Vosotros/as
SOIS
jullie zijn
Ellos/ellas
SON
Zij zijn

Slide 8 - Slide

Ser: Zijn
Ser: Zijn
yo
él, ella, usted
 nosotros
vosotros
ellos, ustedes
soy
 eres
 es
 somos
sois
son

Slide 9 - Drag question

                                       Ser
Yo                                   soy                                    (ik ben)
Tú                                    eres                                   (jij ...... )
Él-Ella- usted                es                                      (hij- zij - U..........)
Nosotros/as                   somos                              (wij..........)
Vosotros                         sois                                   (jullie...........)
Ellos - Ellas - Ustedes  son.                                  (Zij-meervoud)
¡Hola! yo __________(ser) Francis. 
Él ___________ (ser) español. 
Ana y Carlos _______________(ser) amigos. 
¿De dónde ___________ (ser) tú?
Nosotros _____ (ser) de Barcelona.
soy
es
son
eres
somos

Slide 10 - Drag question

Yo ...
A
soy
B
eres
C
somos
D
sois

Slide 11 - Quiz

Nosotros ...
A
soy
B
sois
C
somos
D
son

Slide 12 - Quiz

Ellas ...
A
eres
B
son
C
sois
D
somos

Slide 13 - Quiz

Verbo (werkwoord) -> Tener 
Tener = hebben
ik heb                                                      yo tengo
jij hebt                                                     tú tienes
zij/hij/u heeft                                       él/ella/Usted tiene
wij hebben                                            nosotros tenemos
jullie hebben                                        vosotros tenéis
zij (mv) hebben                                  ellos/ellas tienen

Slide 14 - Slide

Tener (hebben) gebruik je...
Om te zeggen dat iets van iemand is:
- Tengo un perro
Om te zeggen hoe oud je bent:
- Tengo ocho años

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Tener:hebben
Tener: hebben
yo
él, ella, usted
 nosotros
vosotros
ellos, ustedes
Tengo
tienes
tiene
tenemos
Tenéis
tienen

Slide 17 - Drag question

Yo ___________muchos amigos
A
tiene
B
tienes
C
tenemos
D
tengo

Slide 18 - Quiz

Ella ________dos hermanas
A
tienen
B
tenéis
C
tengo
D
tiene

Slide 19 - Quiz

Tom ________ 17 años
A
tenemos
B
tengo
C
tiene
D
tienen

Slide 20 - Quiz

Nosotros ________ una casa
A
tenemos
B
tenéis
C
tengo
D
tiene

Slide 21 - Quiz

Ellos ________ clase de español
A
tengo
B
tienes
C
tenemos
D
tienen

Slide 22 - Quiz