Les 1 - demente ouderen en begeleiding en woonvormen

VZ Specifieke Doelgroepen
Les 1 - demente ouderen en 
de begeleiding en woonvormen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

VZ Specifieke Doelgroepen
Les 1 - demente ouderen en 
de begeleiding en woonvormen

Slide 1 - Slide

Hersenen
Hersenen verbruiken veel energie en zuurstof, daardoor: kwetsbaar voor veranderingen.

Tot 25 jaar: groei
Vanaf 35 jaar: achteruitgang

Slide 2 - Slide

Geheugen
Bewust geheugen:
 • Gebeurtenissen en informatie opnemen: tijdelijk geheugen of werkgeheugen. 
 • Opslaan en opdiepen van deze info: langetermijngeheugen.
Onbewust geheugen:
 • Alles wat automatisch gebeurt: onbewuste of automatische geheugen

Slide 3 - Slide

Cognitieve stoornissen zijn het eerst merkbaar in het:
A
bewuste geheugen
B
onbewuste geheugen

Slide 4 - Quiz

Dementie of vergeetachtigheid?

Mevrouw A is een bekende tegengekomen tijdens het boodschappen doen, maar kan niet meer op diens de naam komen.
A
dementie
B
vergeetachtigheid

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

medicijnen
bewegen
Rivasigmine (Exelon) en galantamine: 
middel die de aanmaak van de booschapperstof acetylcholine vervorderd waardoor de hersenzenuwen beter werken;
Memantine: 
middel die de overdracht van signalen in de hersenen kan bevorderen
Antipsychotica (risperidon, haloperidol, quetapine): 
middelen tegen psychische klachten als angsten, onrust, agressief gedrag en wanen
overige medicijnen:
bij onduidelijkheid vaak pijnstillers
Behandeling

Slide 7 - Slide

Specifieke gedragen 
van cliënten met dementie

 • Perseveren
 • Confabuleren
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
herhalen van vragen, operkingen, verhalen
het opvullen van gaten in het geheugen met (verzonnen) verhalen om de tekorten in het geheugen te verbloemen
verlies van uiterlijke waardigheid zoals waarden en normen

Slide 8 - Slide

Wat is belangrijk bij het begeleiden
van mensen met dementie?

Slide 9 - Mind map


Persoonsgerichte zorg.


Geef eens een paar 
concrete voorbeelden.
Visie van 
Tom Kitwood

Slide 10 - Slide

Reminiscentie

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Belevingsgerichte benadering
Realiteitsoriëntatiebenadering (ROB)
 • Vooral in eerste fase van belang
 • Je geeft de cliënt steun bij het dagelijks leven.
Validation
 • meer gevorderde stadia
 • nadruk op de gevoelswereld en het (h)erkennen en bevestigen van gedachten  en gevoelens
Zintuigactivering (ook: snoezelen)
 • Vooral voor cliënten in (ver)gevorderd stadium
 • Prikkelen van zintuigen met als doel afleiding en ontspanning
Andere, nieuwe methoden
 • virtuele fietstocht
 • tovertafel
 • etc

Slide 13 - Slide

Bewustwording zintuiglijke prikkels
Oefening zintuiglijke prikkels

Ik zie, ik hoor, ik voel, ik proef, ik ruik...

Slide 14 - Slide

woonvormen en voorzieningen
casemanagement:
begeleidt en adviseert mensen met dementie en hun naasten thuis.
sociale contacten:
 • Alzheimer café
 • ontmoetinscentra
 • dagverzorging
 • zorgboerderij
clienten 
die thuis 
wonen
cliënten in zorgcentra
dagbesteding
wonen:
 • speciaal voor clienten met dementie
 • kleinschalig wonen
 • wooneenheid voor cliënten met dementie

Slide 15 - Slide

huiswerk
eDition
4.14 opdracht 1 t/m 8 

Slide 16 - Slide