§2.2 Mengen of reageren (3H)


 • Zelfstandig werken 
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 26
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


 • Zelfstandig werken 
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

Na deze paragraaf kun je:

  • uitleggen wat chemische reacties zijn.
  • het verschil uitleggen tussen mengen en chemische reactie.
  • het verschil uitleggen tussen faseovergang en chemische reactie.
  • chemische reactie beschrijven op microniveau. 
  Wat weet je na deze paragraaf

  Slide 2 - Slide

  Filtreren
  Adsorberen
  Indampen
  Destilleren
  Extraheren

  Slide 3 - Drag question

  Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
  Ik kan benoemen in welke drie fasen een stof kan voorkomen.
  1
  Smelten
  Stollen
  Condenseren
  Sublimeren
  Rijpen
  Verdampen
  gas
  vloeistof
  vaste stof

  Slide 4 - Drag question

  4.4 Rekenen aan reacties - basis
  Zelfstandig werken 

  14, 15, 16, 21 en (17 of 25)

  Inleveren via Magister.me 
  telt mee als deel SO

  Slide 5 - Slide

  Scheiden
  Stoffen mengen
  Mengen
  Bij mengen veranderen de moleculen niet (en dus de eigenschappen ook niet. 

  Slide 6 - Slide

  Chemische reactie
  Alle begin moleculen verdwijnen en er ontstaan nieuwe moleculen

  beginstoffen → reactie producten

  Fase overgang
  De moleculen voor en na de faseovergang blijven hetzelfde
  De fases hangen af van het trillen van de moleculen

  Water (s) → Water (l)
  Chemische reactie en faseovergang
  3 fases:
  (l) = liquid, vloeibare fase
  (s) = solid, vaste fase
  (g) = gas, gasvormige fase

  Slide 7 - Slide

  Ja, tot een bepaalde temperatuur. Als de temperatuur zover is gedaald dat de deeltjes stoppen met trillen heeft de temperatuur het absolute nulpunt bereikt. Dit is -273oC (of 0 K) en is voor alle moleculen hetzelfde.
  Trillen molecullen altijd?

  Slide 8 - Slide

  Is dit een chemische reactie ?
  A
  ja
  B
  nee

  Slide 9 - Quiz

  Wat is GEEN chemische reactie?
  A
  Verbranden van papier
  B
  Glas maken uit zand en soda
  C
  Het roesten van je fiets
  D
  Koffiebonen malen

  Slide 10 - Quiz

  Op macroniveau is een chemische reactie een proces, waarbij de beginstoffen verdwijnen en andere stoffen, de reactieproducten, ontstaan.

  Op microniveau is een chemische reactie het verdwijnen van de moleculen van de beginstoffen en het ontstaan van de moleculen van de reactieproducten. 

  Een faseovergang is geen chemische reactie.

  Bij een faseovergang verandert de snelheid waarmee de moleculen bewegen. Bij het absolute nulpunt bewegen de moleculen niet meer.

  Een proces geeft aan wat er met een stof gebeurt, bv scheiden, mengen, reageren

  T (K) = T (°C) + 273


  Samengevat

  Slide 11 - Slide

  Leerdoelen test

  Slide 12 - Slide

  Water koken
  A
  Chemische reactie
  B
  Faseovergang
  C
  Geen chemische reactie of faseovergang

  Slide 13 - Quiz

  Hout zagen
  A
  Chemische reactie
  B
  Faseovergang
  C
  Geen chemische reactie of faseovergang

  Slide 14 - Quiz

  Een ei bakken
  A
  Chemische reactie
  B
  Faseovergang
  C
  Geen chemische reactie of faseovergang

  Slide 15 - Quiz

  Hout verbranden in kachel

  A
  Chemische reactie
  B
  Geen chemische reactie

  Slide 16 - Quiz

  Het verwarmen van alcohol
  A
  Chemische reactie
  B
  Geen chemische reactie

  Slide 17 - Quiz

  Het zuur worden van melk
  A
  Chemische reactie
  B
  Geen chemische reactie

  Slide 18 - Quiz

  Suiker in een kopje thee oplossen
  A
  Chemische reactie
  B
  Geen chemische reactie

  Slide 19 - Quiz

  Chemische Reactie
  Geen chemische reactie

  Slide 20 - Drag question


  Is de blauwkleuring van het zout
  een waarneming op micro
  of macro niveau?
  A
  micro, want je kunt de kleur zien met het blote oog
  B
  macro, want je kunt de kleur zien met het blote oog
  C
  micro, want zout is heel klein
  D
  macro, want zoutkorrels kun je voelen

  Slide 21 - Quiz

  Hiernaast zie je de 3 fasen van water (vast, gas, vloeibaar) welke voorstelling is micro- en welke is macro-niveau?
  A
  Boven= microniveau onder = macroniveau
  B
  Boven = macroniveau onder = microniveau

  Slide 22 - Quiz

  Macro of micro?
  IJs smelt bij een temperatuur van 0 °C.
  A
  Macroniveau
  B
  Microniveau

  Slide 23 - Quiz

  Opgave 14
  Opgave 15
  Opgave 14 en 15.
  Waar liep jij tegenaan?

  Slide 24 - Mind map

  Opgaves bespreken
  Maak zelf aantekeningen bij de uitleg van de opgaves of de onderwerpen

  Niet alles dat ik zeg staat in lessonup of powerpoint

  Slide 25 - Slide

  4.4 Rekenen aan reacties - basis
  Zelfstandig werken 

  14, 15, 16, 21 en (17 of 25)
  Inleveren via Magister.me

  Slide 26 - Slide