HAVO 3 par 8.3 + 8.4

Paragraaf 8.3 en 8.4
Nederland en het buitenland
1 / 22
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 8.3 en 8.4
Nederland en het buitenland

Slide 1 - Slide

opdracht 38 bespreken en 8.3 afsluiten
quiz
uitleg 
opdrachten 
uitleg 
opdrachten Slide 2 - Slide

Lesdoel
  • Je kunt met voorbeelden aangeven wat internationale handel is.
  • Je kunt uitleggen dat internationale handel leidt tot vraag en aanbod van valuta en een verandering van de wisselkoers.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Wat geeft de lorenzcurve aan...
A
De inkomensongelijkheid van een land
B
De koopkracht van een land
C
De alfabetiseringsgraad van een land
D
De ontwikkelingsgraad van een land

Slide 5 - Quiz

Na heffing van inkomstenbelasting en verstrekken van uitkeringen is de inkomensverdeling de ... inkomensverdeling
A
primaire
B
secundaire

Slide 6 - Quiz

In Nederlands is de .1. inkomensverdeling schever dan de .2. inkomensverdeling
A
1 = primair 2 = secundair
B
1 = secundair 2 = primair

Slide 7 - Quiz

Zonder overheidsingrijpen is de inkomensverdeling de ... inkomensverdeling
A
primaire
B
secundaire

Slide 8 - Quiz

Nivelleren is
A
de inkomensverschillen worden groter
B
De inkomensverschillen worden kleiner

Slide 9 - Quiz

Bij een progressief belastingstelsel
A
Hoe hoger je inkomen hoe meer belasting je procentueel betaald
B
iedereen betaald procentueel evenveel belasting
C
Hoe hoger je inkomen hoe minder je procentueel aan belasting hoeft te betalen.
D
iedereen betaald belasting

Slide 10 - Quiz

Rutte verdient €120.000 euro.
Hoe moet hij belasting betalen?
A
Hij betaalt 52% over zijn gehele inkomen.
B
Hij betaalt geen belasting
C
Hij betaalt belasting volgen het schijvensysteem.
D
Hij betaalt 32% over zijn gehele inkomen

Slide 11 - Quiz

Lesdoel
  • Je kunt met voorbeelden aangeven wat internationale handel is.
  • Je kunt uitleggen dat internationale handel leidt tot vraag en aanbod van valuta en een verandering van de wisselkoers.

Slide 12 - Slide

Lesdoel 1
Je kunt met voorbeelden aangeven wat internationale handel is.

Slide 13 - Slide

EXPORT
IMPORT

Slide 14 - Slide

samengevat 
NL = open economie -->veel internationale handel
-->NL importeer en exporteert veel naar het buitenland

Gevolg = specialisatie --> productiekosten per product omlaag   -> goedkoper exporteren --> meer productie --> meer verkoop = welvaart stijgt

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Lezen blz 226, maken opdr 40, 41 en 42

timer
7:00

Slide 17 - Slide

Lesdoel 2
Je kunt uitleggen dat internationale handel leidt tot vraag en aanbod van valuta en een verandering van de wisselkoers.

Slide 18 - Slide

Wisselkoers

De wisselkoers is de ‘prijs’ van een valuta --> munteenheden 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Jungkook gaat op vakantie naar Turkije. Over de jaren heen heeft hij 800 dollar kunnen sparen. Toen Jungkook in 2020 begon met sparen was de wisselkoers 1$=10 tl in Turkije. 1 jaar later is de koers naar 1$=16tl gegaan.
- Is deze wisselkoersverandering in het voordeel van Jungkook?
- Hoeveel is 1tl in dollar waard in 2020?

Slide 21 - Slide

lezen blz 227. Maken opdr 43,44 en 45
Hw= tm 45 maken 
timer
10:00

Slide 22 - Slide