Les 1 W7 S20A

1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet de student waar het vak W7 over gaat.
 • Aan het eind van de les kan de student benoemen wat evalueren is
 • Aan het eind van de student de stappen van de PDCA cirkel benoemen.
 • Aan het einde van de les weet de student de stappen van de methodische cyclus te benoemen.

Slide 2 - Slide

Programma
 • Inhoud van het vak bespreken
 • Nulmeting - wat weet je al over evalueren?
 • Theorie - PDCA & Methodische cyclus
 • Leerdoelen check

Slide 3 - Slide

Hoe sluit je het vak af:
 • Met een kennistoets aan het einde van semester 2 

 • Met een afsluiten middels de opdracht: Ommetje  - waarbij we in duo's elkaar gaan coachen en het daarna gaan evalueren. 
  Deze opdracht wordt volgende week nader uitgelegd.  
  Deze opdracht dien je te doen zodat je het vak kan afsluiten. En voer je dit heel goed uit dan kun je een bonuspunt van 0,5 krijgen. 

Slide 4 - Slide

Evalueren- het vak:
In dit vak bereiden we je voor op :
- BPV- oefenopdracht W1-K1-W7 - leerjaar 2
- Examen W1-K1-W7 - leerjaar 2 

Alle theorie die je krijgt tijdens dit 
vak zul je nodig hebben voor je: 
- Toets (leerjaar 1)
- BPV-oefenopdracht (leerjaar 2)
En uiteindelijk vormen die een GO voor je examen (leerjaar 3)

Belangrijk! Doe je best, maak aantekeningen en stel veel vragen- examen W7 is erg pittig! 

Slide 5 - Slide

Evalueren

Slide 6 - Mind map

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 7 - Slide

Wat is evalueren?
 • Evalueren doe je vooral om te beoordelen. 
 • Je kijkt of de acties die je hebt uitgevoerd effect hebben gehad op het project dat je had bedacht. 
 • Met het evalueren kun je ook vragen beantwoorden zoals ‘Is het beoogde doel bereikt?’ of ‘Heeft het project enige verandering gebracht?’. 
 • Door te evalueren kun je inventariseren wat het resultaat of het effect van jouw project is geweest. 

Slide 8 - Slide

Evalueren = Cyclisch proces
 • Evalueren kan je in elke fasen van een proces doen.
 • Bij elke fase van methodisch werken doorloop je opnieuw de cirkel: Plan do check act (PDCA, volgende dia)
 • Het is dus niet zo dat je alleen achteraf evalueert. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Leerdoelen check
 • Wie kan mij vertellen waar het vak W7 over gaat?
 • Wat is evalueren?
 • Wie kan mij de stappen van de PDCA cirkel benoemen?
 • Wie kan mij per stap vertellen wat er gebeurt?
 • Wie kan mij de stappen van de methodische cyclus benoemen?

Slide 12 - Slide

Zelfstandig onderwijs 

Slide 13 - Slide

Zelfstandig werkuren
Klik op deze link : Maak/lees opdracht 1- zie teams W7. 

Let op B1-K1-W7 is de oefenopdracht/ examen waar veel studenten op zakken! Bereid je nu alvast voor in leerjaar 1 en heb profijt in leerjaar 2 + 3.  

Slide 14 - Slide