Les 0-2 Herhaling

1 / 19
next
Slide 1: Video
ChineesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Hoe leer jij karakters?

Slide 2 - Mind map

汉字    Karakters
Hoe leer je karakters?
 • vaste streepjesvolgorde (zie boek / mandarijn-leren.nl!)
 • wat zie je erin?
 • schrijven, schrijven, schrijven
 • 'blind' oefenen
 • opdelen in brokjes
 • flashcards  / mandarijn-leren.nl

Slide 3 - Slide

抽认卡 Flashcards
 • Waarom?
 • Getallen 1 t/m 10 (blz. 十) + woorden les 1 en 2 (blz. 十三 en  二十五)
 • Op de ene kant: Nederlands
 • Op de andere kant: karakter + pinyin

Slide 4 - Slide

Les 0-2


第零课到第二课

Slide 5 - Slide

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 6 - Drag question

èr
sān
liù
jiǔ
shí

Slide 7 - Drag question

99
43
30
14
84
65
73
27
68
21
九十九
十四
三十
四十三

八十四
六十五
七十三
二十七
六十八
二十一

Slide 8 - Drag question

语法    Grammatica
 • Woordvolgorde: onderwerp - gezegde - lijdend voorwerp
 • Ontkennende zinnen met 不 bù
 • Vraagzinnen met 吗 ma
 • Vraagzinnen met 呢 ne
 • Vraagzinnen met 什么 shénme
 • Vraagzinnen met 多大 duōdà

 • Vraagwoorden komen op dezelfde plek als het antwoord
 • Woordvolgorde verandert niet

Slide 9 - Slide

练习    Oefenen
Vertaal naar pinyin:
 1. Met mij gaat het goed, en met jou?
 2. Gaat het met jou niet goed?
 3. Hoe heet jij?
 4. Ik heet Lily.
 5. Hoe oud is zij?
 6. Zij is 12 jaar.
 7. Wat vindt hij leuk?
 8. Ik vind China leuk. (China = Zhōngguó)

Slide 10 - Slide

niet
vraagwoord ja/nee
heten
ik
hij
goed
jij

Slide 11 - Drag question

喜欢
再见
多大
什么
leuk vinden
tot ziens
veel
hoe oud
groot
jaar
wat

Slide 12 - Drag question

Verbind het juiste woord met het juiste plaatje
shí'èr suì
ma
xǐhuan
zàijiàn
nǐhǎo

Slide 13 - Drag question

Verbind het juiste woord met het juiste plaatje
十二岁
喜欢
再见
你好

Slide 14 - Drag question

Vertaal naar pinyin (zonder tonen):
"Ik vind jou leuk."

Slide 15 - Open question

Vertaal naar pinyin (zonder tonen):
"Hij heet niet Mats."

Slide 16 - Open question

Vertaal naar pinyin (zonder tonen):
"Heet zij Sara?"

Slide 17 - Open question

Vertaal naar pinyin (zonder tonen):
"Hoe gaat het?"

Slide 18 - Open question

Vertaal naar pinyin (zonder tonen):
"Met mij gaat het niet goed."

Slide 19 - Open question