Th3: B7: Uitstoot en afval

B7: Uitstoot en afval
Th3: Mens en Milieu
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

B7: Uitstoot en afval
Th3: Mens en Milieu

Slide 1 - Slide

Doelstelling
  • Je kunt een aantal vormen van vervuiling van de lucht en de bodem noemen en je kent een aantal methoden van afvalverwerking

Slide 2 - Slide

Opdracht: 

Slide 3 - Slide

Luchtvervuiling
  • Smog: een mengsel van rook en uitlaatgassen
  • Fijnstof: kleine stofdeeltjes die door verbranding van diesel ontstaan

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Bodemvervuiling
  • Chemisch afval op vuilnisbelten en bedrijventerreinen
  • Is de bodemvervuiling gevaarlijk voor de gezondheid, dan is het noodzakelijk dat de bodem afgegraven wordt (bodemsanering)
  • Soorten afval: recyclebaar, composteerbaar, klein chemisch afval (kca) en restafval

Slide 6 - Slide

Minder milieubelastend afval
Als het afval gescheiden wordt ingezameld, dan is het mogelijk om afvalstoffen opnieuw te gebruiken

Slide 7 - Slide

Recycling
Afvalstoffen gebruiken als grondstoffen voor nieuwe producten
Bijvoorbeeld: glas, papier, blik, plastic

Er komen dus minder afvalstoffen in het milieu (vuilstort) terecht

Slide 8 - Slide

Composteren
Reducenten breken groente-, fruit- en tuinafval (gft) af tot compost
  • Compost wordt gebruikt als mest
  • Alleen biologisch afval is te composteren

Slide 9 - Slide

KCA (klein chemisch afval)
Wordt in de meeste gemeenten apart ingezameld of er is een centrale plek om het in te leveren

Slide 10 - Slide

Restafval
Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens of gestort op een vuilnisbelt
  • De energie die vrijkomt bij het verbranden wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit
  • Vuilnisbelten stinken en trekken ongedierte aan

Slide 11 - Slide

En dan nu...

Maken B7


Huiswerk:

- Maken t/m B7

- Leren  t/m B6

Slide 12 - Slide