Probleem gedrag

Welkom bij de Training probleemgedrag
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Welkom bij de Training probleemgedrag

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

* Voorstellen trainers /foto's? 
Jennifer Kaandorp 
GGZ-VPK 

Slide 2 - Slide

Iedereen welkom heten.
Voorstellen van de trainers. 

Pak een voorwerp dat iets over jou zegt, wat je collega's nog niet weten. 
timer
0:30

Slide 3 - Slide

Voorwerp koppelen aan het moment. Kort kennismaken met elkaar, ( Wat is een voorwerp dat iets zegt over jou of Wat is een voor jou waardevol voorwerp in je leven? ) 

30sec. per deelnemer* 
Inhoud training 
- Inleiding
- Probleemgedrag signaleren
- Probleem analyse
- Probleemdefinitie & doelen
- Evaluatie
- Afsluiting 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Doel van de training 
* Methodisch werken bij probleemgedrag aan de hand van het protocol probleemgedrag.

Slide 5 - Slide

Weten : Om beter te kunnen omgaan met probleemgedrag is het nodig om te weten hoe probleemgedrag kan ontstaan ( prikkels/omgevingsfactoren etc) en welke methodische stappen neem je bij probleemdrag etc . Ten tweede zal de nadruk liggen op doen Doen: Theorie toepassen in de parktijk dmv werkvormen/opdrachten etc. 
Verwachtingen

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Probleemgedrag, signaalgedrag, onbegrepen gedrag, waar hebben we het dan over?

Slide 7 - Open question

maar 1 antwoord invullen


Protocol probleemgedrag:

 • Stap 1: Probleemgedrag signaleren            
 • Stap 2: Probleem analyse (verheldering)     
 • Stap 3: Probleem definitie en doelen stellen
 • Stap 4 : Evaluatie                                   

Slide 8 - Slide

Wilma bespreekt; Protocol/ richtlijn etc in ZIVV? 
Stap 1: 

Probleemgedrag signaleren

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat is jouw rol in het signaleren
van probleemgedrag?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Wat is jouw rol

 • Onderbuikgevoel onderzoeken
 • Overleg met collega’s
 • Bijhouden over een paar dagen (episode)
 • Concreet maken wat je ziet
 • Feitelijk observeren en rapporteren (grijpt naar hoofd en grimas i.p.v. “heeft pijn”)(komen we straks op terug)
 • Daarna inbrengen bij artsenvisite/gedragsvisite

Slide 11 - Slide


Afsluiten met dat dit de eerste stap is in het methodisch werken bij probleemgedrag. De zorg heeft de spilfunctie! Observeren de knik in het normale gedrag. Oren en ogen zijn de zorg.

Stap 2:
Probleem analyseren (verhelderen) 

Slide 12 - Slide

Bij signalering van probleemgedrag bij mensen met dementie is probleemverheldering de tweede stap: om welk gedrag gaat het, in hoeverre en op welke wijze is het een probleem, bij wie is sprake van lijdensdruk, is er sprake van gevaar en voor wie.Bio-psycho-sociaal model

Slide 13 - Slide

Uitleg over model. Toelichten ;
Menselijk gedrag ontstaat vanuit een complexe interactie van biologische, psychologische en sociale en fysieke omgevingsfactoren (bio-psycho-sociaal model). Dit is ook van toepassing op gedrag van o.a. mensen met dementie.
 • Verandering in dagelijkse activiteiten en mobiliteit
 • Verandering in eet- en drinkgedrag, moeite met kauwen of slikken
 • Verandering in de toiletgang (mictie en defecatie).
 • Het hebben van pijn of toename van pijn.
 • Veranderd slaappatroon.
 • Verandering in cognitieve functies.
 • Verandering van zintuigfuncties.
Biologisch factoren 

Slide 14 - Slide

BIO
Artsenvisite:
Uitsluiten en eventuele aanpak lichamelijke factoren.
Psychofarmaca als uiterste middel, volgens richtlijn Verenso.

 • Normen en waarden  
 • Psychische stoornis  
 • Cognitieve stoornis 

Psychologisch factoren 

Slide 15 - Slide

Psycho

Persoonlijkheid, coping, levensgeschiedenis (levensloopvragenlijst) 

 • Teveel/te weinig prikkels
 • Interactie medebewoners/ familie/naasten
 • Omgeving herkenbaar en/of veilig
 • Voldoende/ Zinvolle dagbesteding
 • Bewegingsvrijheid
Sociale factoren 

Slide 16 - Slide

Sociaal:
Omgeving (prikkelverwerking)
Mogelijke oorzaken, triggers en instant houders van gedrag (m.b.v. observaties zoals ABC methode) 
Sarah Blom invloed kool benoemen

Gedragsvisite:  
Multidisciplinair overleg kernteam (SO, psy en VZ) alle facetten besproken


Hierna: ABC methode. Wat zie je, wat heb je gezegd en gedaan, wat was het effect. Emoties uit je naar een collega en de observaties moeten feitelijk worden gerapporteerd. Alvast mee beginnen voorafgaand aan gedragsvisite/crisisoverleg


Gekoppeld aan ABC methode filmpje van meneer met probleemgedrag?

Filmpje basketbal overgooien?
Nog een slide toevoegen over omgevingsfactoren? 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

timer
10:00
Pauze

Slide 18 - Slide

Opm. Ilse: Hieronder een slide met 
'Protocol probleemgedrag Samen:
1. Probleemgedrag signaleren
2. Probleem analyse (verheldering)
3. Probleemdefinitie en doelen stellen
4. Evaluatie probleemgedrag '

Verbale onvrede uiten. 
Depressie 
Agitatie 
Apathisch
Angst
Psychotisch
Verminderde eetlust 
Minder interesse en emotionele afvlakking 
Ongeduldig, schrikachtig of nerveus zijn
Overtuigingen en aannames die niet op waarheid berusten en niet te corrigeren blijken

Slide 19 - Drag question

Korte uitleg over de 5 typen. Met voorbeeld uit de praktijk. Vraag deelnemers hiervoor. 


Ideeën prikkelverwerkings opdracht? 
OF een uitgewerkte casus waarin de verschillende factoren naar voren komen... die je dan gezamenlijk bespreekt 

Slide 20 - Slide

Stap 2 introduceren: laten zien wat omgevingsfactoren kunnen doen
in break-out rooms? flap-over?

Stap 2 Protocol probleemgedrag; Signaalgedrag verhelderen.
Uitleg omgevingsfactoren en ontstaan van probleemgedrag.

Opm Ilse: hierna aparte slide met 'stap 2'
Energizer, BINGO!? Afbeeldingen toevoegen. Doel is zo snel mogelijk 3 afbeeldingen te verzamelen. Kleine prijs?  

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

ABC-Methode
Een hulpmiddel om erachter te komen wat de oorzaak is van probleemgedrag van personen met dementie.  

A - Actie: welk gedrag vertoont jouw cliënt met dementie?
B - Bewegers: wat is de aanleiding voor het probleemgedrag?
C - Consequenties: welke gevolgen heeft het gedrag en voor wie? 
      S- Samen bespreken                                                               

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Stap 3 
Probleemdefinitie en doelen stellen. 

Slide 23 - Slide

Intro stap 3:  In de voorgaande stap is er gekeken naar mogelijk factoren van het probleemgedrag door bijvoorbeeld de inzet van de ABC methode. In stap 3 ga je multidisciplinair(Inc. familie indien mogelijk) naar de factoren( oorzaken en gevolgen kijken). 
Waardoor ontstaat het gedrag en waardoor wordt het in stand gehouden? 
Wat zijn belangrijke punten als je een doel stelt bij probleemgedrag ?

Slide 24 - Open question

Na het vaststellen/ bepalen van de probleemdefinitie wordt er een doel(en) opgesteld. Vraag stellen aan deelnemers. 

Na antwoorden bespreken: 
In probleemsituaties bestaan vaak meerdere mogelijkheden tot verbetering. Idealiter verdwijnt het probleemgedrag (de probleemsituatie) helemaal. Maar dat is niet altijd haalbaar. Wat is een realistisch doel? Wil je dat het gedrag helemaal stopt of dat het vermindert? Wil je dat het gedrag wordt geaccepteerd? Wat vindt de familie of mantelzorger? Let bij deze stap op een positieve formulering: wat wil je dat er wél is?  
Ga voor kleine stappen en beschrijf deze concreet. 

Slide 25 - Video

In welke context?
FILMPJE ! 
Filmpje opnemen , probleemgedrag in scene gezet. Deelnemers in twee breakout rooms, dmv de ABC methode probleemdefinitie en een evt concreet doel. +- 15min(?) 
Hierna nabespreken. Ervaring met ABC? Gelukt doel? Toepasbaar voor praktijk? 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

timer
10:00
Pauze

Slide 27 - Slide

Opm. Ilse: Hieronder een slide met 
'Protocol probleemgedrag Samen:
1. Probleemgedrag signaleren
2. Probleem analyse (verheldering)
3. Probleemdefinitie en doelen stellen
4. Evaluatie probleemgedrag '

Stap 4
Evaluatie 

Slide 28 - Slide

Evaluatie: Doel behaald? Bijstellen? Opnieuw naar stap 2? Etc. 
Korte QUIZ over alle doorgelopen punten? 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Vragen ?

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Hoe vonden jullie de training?
verwachtingen uitgekomen?

Slide 31 - Mind map

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions