Leefomgeving Stedelijke gebieden

H4 Stedelijke gebieden
Domein Leefomgeving
5v
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

H4 Stedelijke gebieden
Domein Leefomgeving
5v

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Het buurtprofiel

Slide 3 - Slide

Model van een stad

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 4 - Slide

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 5 - Drag question

         1                      2                                   3
Welke 3 fasen van het verstedelijkingsproces?

Slide 6 - Slide

Hoe verder naar buiten hoe...

Slide 7 - Slide

Stad -> wijk -> buurt

Slide 8 - Slide

Buurtprofiel
 1. Woningkenmerken
 2. bewonerskenmerken
 3. kenmerken van de woonomgeving

Slide 9 - Slide

Woningkenmerken

 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud

Slide 10 - Slide

Bewonersken-merken

 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners

Slide 11 - Slide

Woonomgeving
Sociale veiligheid

Subjectief: gevoel
Objectief: gemeten 

Afhankelijk van persoonlijke kenmerken

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Geef van deze werkwijze een voordeel en een nadeel.
 • + in 1 oogopslag duidelijk
 • - niet duidelijk wat precies minder goed is

Slide 14 - Slide

Buurtprofiel eigen wijk

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 17 - Quiz


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 18 - Quiz


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 19 - Quiz

Welk proces?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Netwerkvorming

Slide 20 - Quiz

Welk proces?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Netwerkvorming

Slide 21 - Quiz

Welk proces?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Netwerkvorming

Slide 22 - Quiz