5.3 De verstedelijking van Duitsland

5.3 De verstedelijking van Duitsland
Welke stad is dit?
MÜnchen, je ziet op de achtergrond de Alpen.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

5.3 De verstedelijking van Duitsland
Welke stad is dit?
MÜnchen, je ziet op de achtergrond de Alpen.

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet de kenmerken van de Duitse verstedelijking
 • Je weet hoe de suburbanisatie in Berlijn verliep voor en na de Berlijnse Muur.
 • Je kunt de gevolgen van de suburbanisatie in Berlijn beschrijven
 • Je weet welke verschillen er zijn in herinrichting tussen de stad Berlijn en de  andere Oost-Duitse steden + waarom

Slide 2 - Slide

Begrippen 
 • Integratie
 • Segregatie
 • Sociale ongelijkheid

Slide 3 - Slide

Stedelijke gebieden in Duitsland

Lijkt op Nederland:
- er zijn grote agglomeraties en stedelijke gebieden
- er is steeds minder landelijk gebied hierdoor
- elk stedelijk gebied heeft eigen specialiteit => net als de Randstad in Nederland.


Slide 4 - Slide

Specialisatie stedelijke gebieden Duitsland
 1. Ruhrgebied: industrie
 2. Bremen en Hamburg: haven
 3. Berlijn: parlement, hoofdstad
 4. Frankfurt: financiele hoofdstad, groot vliegveld
 5. Munchen: Hightech 

Lijkt op de steden in de Randstad met hun specialisatie
4
2
3
1
5

Slide 5 - Slide

Suburbanisatie Berlijn
 • 1961-1987: Berlijnse Muur deelt de stad in 2 delen => suburbanisatie was niet mogelijk.
 • 1990 Hereniging Duitsland
 • Groot verschil tussen Oost en West-Berlijn. In Oost waren veel vervallen woonwijken => stadsvernieuwing zorgt voor verbetering.
 • Na de hereniging pas suburbanisatie in Berlijn => jonge gezinnen vertrekken naar nieuwbouwwijken buiten de stad.


Slide 6 - Slide

Berlijn: Gevolgen suburbanisatie
 • Vertrekoverschot binnenstad en flatwijken ➡ mensen met laag inkomen en vaak migranten blijven achter. Ze integreren niet in de Duitse samenleving.
 • Segregatie = apart wonen van groepen met dezelfde achtergrond en kenmerken.

 • Door suburbanisatie + segregatie is de sociale ongelijkheid in Berlijn toegenomen:
- de ene groep heeft meer kans op werk, een goed inkomen en welvaart dan de andere groep. 
- integratie van migranten verloopt slecht door segregatie, ze leren vaak de taal niet en blijven zo in hun eigen kringetje. 

Slide 7 - Slide

Steden in Oost-Duitsland -> na de val van de Muur
 • herinrichting net als in Oost-Berlijn
 • Flats afgebroken, nieuwe huizen op die plaats
 • Minder huizen nodig omdat veel mensen weggaan uit die wijk 

Slide 8 - SlideVragen?

Nee? => Kijk dan nog eens naar de leerdoelen op dia 2, kun je nu antwoord geven op de gestelde doelen?

Slide 9 - Slide

Tot de volgende keer!

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video