3.3 Duitsland onder Hitler

Historisch Overzicht vanaf 1848 en Staatsinrichting

Het Interbellum
 (1919-1939)
3. Duitsland onder Hitler
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Introduction

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen hoe de mensen in de Duitsland leefden onder Hitler vóór de Tweede Wereldoorlog, en op welke manier Duitsland een nieuwe oorlog begon.

Items in this lesson

Historisch Overzicht vanaf 1848 en Staatsinrichting

Het Interbellum
 (1919-1939)
3. Duitsland onder Hitler

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen hoe de mensen in de Duitsland leefden onder Hitler vóór de Tweede Wereldoorlog, en op welke manier Duitsland een nieuwe oorlog begon.

Slide 3 - Slide


Hitler wordt kanselier
30 januari 1933Hoewel Hitler nu kanselier is én leider van de grootste partij in de Rijksdag, 
heeft hij niet de meerderheid in het Duitse parlement. 
Hij zal dus altijd moeten samenwerken met andere partijen.
En dat vindt hij afschuwelijk: te lang praten om er samen uit te komen...

Slide 4 - Slide


Rijksdagbrand
27 februari 1933Een Nederlandse communist, Marinus van der Lubbe, wordt 
opgepakt, veroordeeld en geëxecuteerd. 

Aan zijn schuld wordt echter nu nog steeds ernstig getwijfeld...

Slide 5 - Slide


Machtingswet
24 maart 1933...de brand komt Hitler namelijk wel érg goed uit: 
hij kan de noodtoestand in Duitsland uitroepen.
Het Duitse parlement neemt een noodwet aan, de Machtigingswet,
die Hitler onbeperkte macht geeft: Duitsland is een dictatuur.

Slide 6 - Slide


MachtingswetDe Grondwet kan door Hitler worden aangepast en opgeschort, 
zonder goedkeuring van het Duitse parlement.
Alle partijen, behalve de NSDAP, worden verboden.
Sommige burgerrechten worden opgeschort (o.a. briefgeheim)

Gelijkschakeling: iedereen moet zich houden aan de ideologie van de Nazi's

Slide 7 - Slide


Nacht van de Lange Messen
juni 1934
Hitler kan door de Machtigingswet zijn tegenstanders uitschakelen.
Dit zijn in het begin vooral mensen binnen Hitlers eigen partij, waaronder de SA. 
Sommigen worden zonder proces vermoord door de SS, 
anderen komen in concentratiekampen.

Slide 8 - Slide


Führer
1934
Als president Hindenburg in 1934 overlijdt, komt er geen nieuwe president:
Hitler is vanaf dat moment Führer, Leider, van Duitsland

Aan hem is onvoorwaardelijke trouw verschuldigd (Führerbeginsel)

Slide 9 - Slide


Trouw aan de Führer
vanaf 1934
Hitlerjugend: jongens werden voorbereid op een leven als soldaat die zonder nadenken de bevelen van de Führer opvolgde.
Bund Deutscher Mädel: meisjes leerden er hoe zij een goede huisvrouw konden zijn en dat de ideale Duitse vrouw veel kinderen baarde.


Let op: 
nieuwe naam/nieuw begrip voor dit schooljaar! 
Dit betekent vrijwel zeker dat hierover een vraag komt in het eindexamen!
!

Slide 10 - Slide


Hitler's populariteit stijgt
vanaf 1934
Hitler is rond 1934 mateloos populair. Het gaat goed in Duitsland. 
Zolang je niet tot een minderheid hoort, pluk je de vruchten van zijn beleid.
Door grootschalige werkverschaffingsprojecten daalt de werkloosheid snel, 
en krijgen Duitsers weer zelfvertrouwen en nationalistische gevoelens.

Slide 11 - Slide


Neurenberger Rassenwetten
1935
Deze wetten moeten de rechten voor Joden sterk beperken,
met als doel dat ze 'vrijwillig' uit Duitsland zouden vertrekken.

Zo mogeen Joden geen Duitser meer zijn, of trouwen met een Duitse burger

Slide 12 - Slide


Duitse troepen in het Rijnland
1936
In het Verdrag van Versailles stond dat er geen Duitse soldaten 
in het Rijnland mochten zijn (gedemilitariseerd).
Hitler houdt zich hier niet aan, maar Engeland en Frankrijk zijn 
terughoudend in hun reactie: zij zitten niet te wachten op een nieuwe oorlog

Slide 13 - Slide


Der Anschluß
maart 1938
Hitler wil alle Duitsers in één Groot Duits Rijk (Heim ins Reich). Hij maakt handig misbruik van de politieke chaos in Oostenrijk en speelt in op de gevoelens van het Oostenrijkse volk. Hij annexeert Oostenrijk en verklaart het als een deel van het Duitse Rijk (Ostmark)

Slide 14 - Slide

Het stembiljet waarmee de Oostenrijkers mogen aangeven of ze bij Duitsland willen horen...

Slide 15 - Slide


Conferentie van München
september 1938
Frankrijk en Engeland zijn geschrokken van de Anschluß. Hitler belooft dat er geen oorlog komt als hij Sudetenland, Tsjecho-Slowakije, ook nog krijgt. Dit gebied hoorde bij Oostenrijk-Hongarije vóór de Eerste Wereldoorlog. Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië komen, zonder Tsjecho-Slowakije, tot een akkoord.

Slide 16 - Slide

Net als Oostenrijk, valt Sudetenland onder de Heim ins Reich-politiek, waarbij alle gebieden met Duitsers weer bij Duitsland moeten horen. Sudetenland was na de Eerste Wereldoorlog deel van de nieuwe staat Tsjecho-Slowakije geworden.

Slide 17 - Slide


Kristallnacht
9 november 1938
In Parijs vermoordt een jonge Jood, Herschel Grynszpan, een Nazi-diplomaat. 
Na een vlammende radiotoespraak van Joseph Goebbels, trekken Duitsers massaal de straat op om eigendommen van Joden te vernielen.
De politie en SS kregen de opdracht om niet in te grijpen.

Slide 18 - Slide


Hitler bezet Tsjecho-Slowakije
maart 1939
Hoewel Hitler in München had gezegd genoegen te nemen met Sudetenland, bezet hij geheel Tsjecho-Slowakije een half jaar later. 

Engeland en Frankrijk veroordelen de bezetting, maar doen niets.

Slide 19 - Slide


Molotov-Ribbentrop Pact
augustus 1939
Hitler en Stalin zijn elkaars politieke vijanden, maar Hitler wil
er zeker van zijn dat de Sovjet-Unie geen oorlog tegen hem 
gaat beginnen, als Duitsland Polen aanvalt.
Ze sluiten een niet-aanvalsverdrag.

Slide 20 - Slide


Duitsland valt Polen aan
1 september 1939
"Vanaf 5:45 uur wordt teruggeschoten!"

Hitler geeft aan dat hij wel móet reageren op een Poolse aanval op een Duits radiostation. De Duitsers hebben deze aanval in scène gezet.

Slide 21 - Slide


Begin Tweede Wereldoorlog
3 september 1939
Na de Duitse aanval op Polen, kunnen Engeland en Frankrijk 
maar één ding doen: 

Duitsland de oorlog verklaren...

Slide 22 - Slide

Video
Histoclips: Duitsland onder Hitler

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Begrippen uit deze les
 • Rijksdag
 • Rijksdagbrand
 • Machtigingswet
 • gelijkschakeling
 • Führer
 • Nacht van de Lange Messen
 • Neurenberger rassenwetten
 • Anschluß
 • Kristallnacht

Slide 25 - Slide

Personen uit deze les

 • Adolf Hitler
 • Marinus van der Lubbe
 • Herschel Grynszpan
 • Joseph Goebbels
 • Joachim von Ribbentrop
 • Vjatsjeslav Molotov
 • Josef Stalin

Slide 26 - Slide

Jaartallen uit deze les
 • 1933: Rijksdagbrand en Machtigingswet
 • 1934: Nacht van de Lange Messen
 • 1935: Neurenberger Rassenwetten
 • 1938: Der Anschluß
 • 1938: Kristallnacht
 • 1938: Conferentie van München
 • 1939: Duitse inval van Polen en begin Tweede Wereldoorlog

Slide 27 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 28 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 29 - Open question