4.2 Versnellen en vertragen

4.2 Versnellen en vertragen
1 / 27
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.2 Versnellen en vertragen

Slide 1 - Slide

Planning
Uitleg versnelling/vertraging

Uitleg het schetsen van een vt diagram

Oefenen met de vt diagram

Maken van opdrachten

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Na deze les kan je een beweging vastleggen in een (v,t) diagram
Na deze les kan je een soort beweging herkennen in een (v,t) diagram
Na deze les kan je uitleggen wat versnelling en vertraging betekenen
Na deze les kan je de versnelling van een beweging berekenen

Na deze les kan je km/h en m/s omrekenen (kleine herhaling)

Slide 3 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Snelheidsmeters (van bijvoorbeeld een auto) geven je huidige snelheid aan

En die snelheid kan veranderen


Slide 4 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Op elk tijdstip kan je heel exact noteren wat de snelheid van de auto is

Bijvoorbeeld op t = 2 s hebben wel een snelheid van 20km/h

Slide 5 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Met al deze gegevens kunnen we een vt (snelheid tijds) diagram maken waarin we de beweging van de auto kunnen zien
Hoe je dit doet, gaan we nu samen doorlopen

Slide 6 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Hoe maken we een vt diagram?

Stap 1 is het noteren van
onze gegevens

Slide 7 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Hoe maken we nou een vt diagram?

Stap 2 is het schetsen van je
diagram

Op de x as zetten we de t
Op de y as zetten we de v
(die eigenlijk altijd in m/s is)

Slide 8 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Hoe maken we nou een vt diagram?

Stap 3 is noteren van punten
in je diagram


Slide 9 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Hoe maken we nou een vt diagram?

Stap 4 is het verbinden
van de punten met elkaar

Slide 10 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
En als alles goed is
gegaan ziet dat 
er dan zo uit

Slide 11 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Met de gegevens
uit deze diagram kan
je nu ook aangeven:

Waar de auto versneld
en waar de auto
eenparig beweegt 

Slide 12 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Voorwerpen kunnen versnellen en vertragen 

Hiernaast zien we een voorwerp
waarvan de snelheid gedurende 4 seconden
gelijkmatig toeneemt
(de grafiek heeft een rechte lijn)

Slide 13 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Als de snelheid van een voorwerp gelijkmatig
groter wordt noemen we dat een 
eenparig versnelde beweging

En als het voorwerp gelijkmatig afneemt in snelheid
noemen we dat een eenparige vertraging

Slide 14 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
In de grafiek kan je zien dat de snelheid toeneemt

Elke seconde neemt het voorwerp met 3 m/s
toe in snelheid

Versnelling is ook wel: De hoeveelheid meter per
seconde die erbij komt in 1 seconde

Slide 15 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Dus de versnelling in deze grafiek is
3 m/s per seconde

Wat ook wel wordt geschreven als
3 m/s kwadraat

Het symbool wat we gebruiken voor de versnelling is
de letter a (van acceleratie)

Slide 16 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Als we dan kijken naar deze grafiek, zien we dan 
een versnelling of een vertraging? 

  • Met welke snelheid neemt het 
    voorwerp elke seconde af?

Slide 17 - Slide

Uitleg versnelling/vertraging
Als je weet dat het voorwerp vertraagt 
met 2 m/s per seconde

Kan je a (de versnelling)
Noteren als a = -2m/s kwadraat

Slide 18 - Slide

Herhaling omrekenen m/s en km/h?
Dan nog 1 heel belangrijk puntje
voordat we gaan oefenen

v (snelheid), reken je altijd om
naar m/s!


Slide 19 - Slide

Oefenen vt diagrammen 1
Schets een vt diagram waarbij:

Een fietser die gedurende 20 seconden met een constante snelheid van 18 km/h fietst 

Slide 20 - Slide

Oefenen vt diagrammen 1
Uitwerking:
 v = 18km/h / 3,6 = 5m/s 
 t=20s

Slide 21 - Slide

Oefenen vt diagrammen 2
Schets een vt diagram waarbij:

Een auto gedurende 2 seconden moet remmen van 90 km/h naar 81km/h
Vervolgens rijdt de auto 5 seconden door met deze snelheid

Slide 22 - Slide

Oefenen vt diagrammen 2
Uitwerking:
 v = 90km/h / 3,6 = 25m/s
81km/h / 3,6 = 22,5 m/s
 
 t= 2s eenparig vertragen

Slide 23 - Slide

Oefenen vt diagrammen 3
Schets een vt diagram waarbij:

Een auto gedurende 5 seconden van 0km/h naar 72km/h eenparig versneld
en vervolgens 6 seconden doorrijd met deze snelheid

Slide 24 - Slide

Oefenen vt diagrammen 3
Uitwerking:
 v = 72km/h / 3,6 = 20m/s
 
 t= 5s eenparig versnellen
6s constante snelheid
11s totaal

Slide 25 - Slide

Maken van de opgaven
Maak de volgende opgaven uit het werkboek: Maak opgave 1 tot en met 6

Slide 26 - Slide

Einde van de les

Slide 27 - Slide