1.3 gesteente veranderd

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst

Slide 1 - Slide

Deze les:
- herhaling vorige les
- nieuwe lesstof
- aan de slag

Slide 2 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten
- wat is mechanische verwering?
- wat is chemische verwering?
- wat is een grottenstelsel en hoe ontstaat het?


Slide 3 - Slide

Mechanische verwering
 1. Vorstverwering
 2. Verwering door temperatuurverschillen
 3. Biologische verwering

Slide 4 - Slide

Chemische verwering: 
Verwering van gesteente door werking van zuurstof en vocht.

Slide 5 - Slide

Verwering
Mechanische verwering
Chemische verwering
Vorstverwering
Verwering temperatuur verschillen
Biologische verwering

Slide 6 - Slide

grottenstelsels
Gebieden van kalksteen worden ook wel karstgebieden genoemd. 

Gebied dat gekenmerkt wordt door het oplossen van kalksteen.

Slide 7 - Slide

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst

Slide 8 - Slide

Aan het eind van de les:
 • kunnen jullie vertellen hoe wat een puinhelling is
 • weten jullie wat massabewegingen zijn en hoe ze ontstaan.
 • weten jullie meer over rivieren en hoe de loop van de rivier is.
 • Kunnen jullie verschillende dalen benoemen en herkennen.

Slide 9 - Slide

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invleod van de zwaartekracht.

Slide 10 - Slide

Steile helling


Gesteente gaat rollen of vallen.
Flauwe helling


Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 11 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 13 - Slide

Erosie
De uitschurende werking van stromend water, wind of ijs.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 16 - Slide

Grind: zien met blote oog.
Zand: zien met blote oog
Klei: alleen zien met microscoop
Verwering en erosie zorgen ervoor dat gesteente in kleine korreltjes uiteenvalt.

Slide 17 - Slide

Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Gletsjer: ijsmassa's die langzaam naar beneden bewegen.

Slide 20 - Slide

U-dal (erosie door ijs)

Slide 21 - Slide

rivier/V-dal
gletsjer/U-dal

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wat heeft de grootste korrels?
A
zand
B
klei
C
grind

Slide 24 - Quiz

U-dal
Gletsjer
V-dal
Rivier

Slide 25 - Drag question


A
U-dal
B
V-dal

Slide 26 - Quiz

Check! • kunnen jullie vertellen hoe wat een puinhelling is
 • weten jullie wat massabewegingen zijn en hoe ze ontstaan.
 • weten jullie meer over rivieren en hoe de loop van de rivier is.
 • Kunnen jullie verschillende dalen benoemen en herkennen.


Slide 27 - Slide

Aan de slag! 
1.3 opdracht 1,2,3,4,5,8

Slide 28 - Slide