1.3 Gesteente wordt verplaatst

Planning 
Welkom
Terugblik vorige les
Lezen par 1.3
Nieuwe lesstof
Afsluiten met leerdoelen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Planning 
Welkom
Terugblik vorige les
Lezen par 1.3
Nieuwe lesstof
Afsluiten met leerdoelen

Slide 1 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten zijn er?


Slide 2 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten
- wat is mechanische verwering?

Slide 3 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten
- wat is mechanische verwering?
- wat is chemische verwering?
- dankzij welke soort verwering ontstaan grotten?


Slide 4 - Slide

Verwering
Mechanische verwering
Chemische verwering
Vorstverwering
Verwering door temperatuurverschillen
Biologische verwering (plantenwortels)

Slide 5 - Slide

Aan het eind van de les:
  • Weten jullie wat massabewegingen zijn.
  • Begrijpen jullie dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.
  • Kunnen jullie een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.

Slide 6 - Slide

Lezen par. 1.3
In stilte
timer
5:00

Slide 7 - Slide

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invleod van de zwaartekracht.

Slide 8 - Slide

Steile helling


Gesteente gaat rollen of vallen.
Flauwe helling


Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 9 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 10 - Slide

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 11 - Slide

Erosie
De uitschurende werking van stromend water, wind of ijs.

Slide 12 - Slide

Gletsjer: ijsmassa's die langzaam naar beneden bewegen.

Slide 13 - Slide

rivier/V-dal
gletsjer/U-dal

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Voorbeeld U-dal!

Slide 16 - Slide

Fjorden: een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Slide 17 - Slide

Grind: zien met blote oog.
Zand: zien met blote oog
Klei: alleen zien met microscoop
Verwering en erosie zorgen ervoor dat gesteente in kleine korreltjes uiteenvalt.

kijkopdracht: welke verweringsmateriaal ligt in de Rijn in het filmpje?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video


A
U-dal
B
V-dal

Slide 20 - Quiz

Wat heeft de grootste korrels?
A
zand
B
klei
C
grind

Slide 21 - Quiz

U-dal
Gletsjer
V-dal
Rivier

Slide 22 - Drag question

Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta

Slide 23 - Slide

Check!
Klopt het dat:


  • jullie kunnen vertellen wat een puinhelling is
  • jullie weten wat massabewegingen zijn en hoe ze ontstaan.
  • jullie meer weten over rivieren en hoe de loop van de rivier is.
  • jullie verschillende dalen kunnen benoemen en herkennen.


Slide 24 - Slide

Aan de slag:
Maak: 1
timer
15:00

Slide 25 - Slide