Ecologie B3 Kringlopen

Leerdoelen 

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstof kringloop beschrijven
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Leerdoelen 

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstof kringloop beschrijven

Slide 1 - Slide

Een kringloop 
Stoffen worden opnieuw gebruikt

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Koolstofkringloop
 Koolstofkringloop

Slide 4 - Slide

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

In de koolstofkringloop wordt door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding? Meerdere antwoorden mogelijk.


A
planten
B
dieren
C
schimmels
D
bacteriën

Slide 9 - Quiz

In de koolstofkringloop worden dode dieren afgebroken tot anorganische stoffen. Door welke groep wordt dat gedaan?
A
Producenten
B
Reducenten
C
consumenten
D
Afvaleters

Slide 10 - Quiz

Wat geven dieren in de koolstofkringloop door aan bacteriën en schimmels?
A
Afgevallen blaadjes
B
Verbranding
C
Dode resten en uitwerpselen
D
Fotosynthese

Slide 11 - Quiz

Pijl 1 geeft aan dat koolstofdioxide wordt opgenomen door producenten. Bij welk proces verbruiken producenten koolstofdioxide? Welke andere stof wordt hierbij ook verbruikt?
A
Proces= Fotosynthese Andere stof = Zuurstof
B
Proces = Verbranding Andere stof= zuurstof
C
Proces = Fotosynthese Andere stof = water
D
Proces= Verbranding Andere stof= water

Slide 12 - Quiz

Zijn in de kringloop producenten, consumenten of reducenten afgebeeld?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Producenten, consumenten en reducenten

Slide 13 - Quiz

energierijk
energiearm
organisch
anorganisch
koolstofdioxide
zuurstof
water
glucose
eiwit
vet
koolhydraten

Slide 14 - Drag question

Stikstofkringloop

Slide 15 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 16 - Slide

Basisstof 3
Kringlopen

Slide 17 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 18 - Slide

Stikstofbindende bacterie in wortelknolletjes
Stikstof wordt omgezet in nitraat 

Slide 19 - Slide

Bouwstenen van het leven:
  • koolstof (C) in alle organische stoffen
  • zuurstof (O) in veel organische stoffen
  • waterstof (H) in alle organische stoffen
  • stikstof (N) in alle eiwitten
Voorbeelden:
  • glucose (C6H12O6) (een koolhydraat)
  • zuurstofgas (O2) in de lucht, nodig voor verbranding
  • water (H2O) onmisbaar voor alle leven
  • koolstofdioxide (CO2) komt vrij bij verbranding
  • nitraat (NO3) en ammoniak (NH3) meststof / giftig gas

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video