les 1: vaardigheidsoefening Opstand in de Nederlanden

Belangrijk
Volg de les slide per slide (niet in het overzicht)
Deze les is niet zo geschikt op te volgen op je smartphone.
1 / 22
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Belangrijk
Volg de les slide per slide (niet in het overzicht)
Deze les is niet zo geschikt op te volgen op je smartphone.

Slide 1 - Slide

Vaardigheidsoefening: visuele bron bekijken en interpreteren.
  • Ga naar pagina 7 in je werkbladen
  •  Gebruik een fluostift of duidelijke kleur om aanduidingen te maken op het schilderij.
  • Alle online vragen moeten in volledige zinnen en met ernst beantwoord worden.
  • Klik op de luidspreker
introductie

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Belangrijke personen

Slide 4 - Slide

volgende  slide
Dit is een getekende versie van het schilderij, je kan sommige elementen hierop beter zien. Je kan er bij het zoeken naar symbolen steeds naar terugkeren.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Was de schilder een fan van de Spaanse koning?
A
ja
B
nee

Slide 7 - Quiz

verklaar je antwoord op de vorige vraag.

Slide 8 - Open question

Aan wiens kant staat de Paus
A
aan de zijde van de 17 provinciën
B
aan de zijde van de Nederlandse edelen
C
aan de zijde van de Alva

Slide 9 - Quiz

Op de volgende slide krijg je een lijst met symbolen
Het is de bedoeling dat je de symbolen terugvindt op het schilderij en de betekenis achterhaalt.
  • Noteer de lijst met symbolen ook op je linkerpagina in de cursus.

Slide 10 - Slide

tip:
woorden die je niet begrijpt, zoek je op

Slide 11 - Slide

wat is een blaasbalg?

Slide 12 - Open question

Wat is een oorkonde?

Slide 13 - Open question

stap 1:
  • Zoek en omcirkel alle symbolen op de prent in je cursus. Noteer duidelijk leesbaar het nummer van het symbool op de prent.(Je kan de prent op de volgende slide vergroten met het plusje, om terug naar de les te gaan klik je op het kruisje.)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Stap 2: Betekenis van de symbolen:
  • zoek de betekenis op van 'de ronde spaarpot' en de 'mannen met hand voor de mond' in het licht van de geschiedenis van de Nederlanden (gebruik, indien nodig,  het internet)

Slide 16 - Slide

de spaarpot verwijst hier naar
A
Alva's rijkdom
B
de belastingen die Filips II wil innen
C
De rijkdom van de Nederlanden
D
de kosten van de beeldenstorm

Slide 17 - Quiz

de mannen met hand voor de mond
A
zijn de Spaanse edelen die buitenspel gezet zijn
B
zijn geestelijken die buiten spel gezet zijn
C
zijn de Nederlandse edelen die buiten spel gezet zijn

Slide 18 - Quiz

Waarvoor staat de hond symbool?

Slide 19 - Open question

Resultaat van deze opdracht
De antwoorden die je gegeven hebt op de vragen, komen automatisch bij mij terecht. Je moet de taak ten laatste tegen 16u van de lesdag waarop je van mij les hebt, indienen.
d.w.z. 4A, C,D,E,F op maandag
4B op donderdag.

Slide 20 - Slide

Deze opdracht
wordt geëvalueerd.

Slide 21 - Slide

Heb je de les begrepen, de doelen bereikt?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll