B&L lesgever leereenheid 5 - Organisatie

Lesgever leereenheid 5
Organisatie
1 / 24
next
Slide 1: Slide
B&LMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Lesgever leereenheid 5
Organisatie

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Wat is organiseren
 • Functies van organiseren
 • Organisatie in het didactisch model
 • Opstellingen
 • Organisatiemomenten
 • Differentiatie

Slide 2 - Slide

Wat is organiseren?
 • De elementen tijd, ruimte, materiaal, de groep en jezelf als lesgever, in de les zodanig regelen, dat er een goed lopend geheel ontstaat
 • Deelnemers, materialen en lesgever → opstelling.

Slide 3 - Slide

Wat is organiseren?
 • Als lesgever:
Les kunnen starten
Les op gang houden
Les afsluiten
 • Les zodanig organiseren: lesdoel zo goed en zo veilig mogelijk wordt bereikt


Slide 4 - Slide

Functies van het organiseren
 • Een veilig verloop van de les -> opstelling deelnemers, toestellen, materialen
 • Een intensief verloop van de les -> veel beweging/groepsgrootte
 • Een doelmatig verloop van de les -> Zo organiseren dat de deelnemers voldoende oefentijd en oefenbeurten krijgen; differentiëren
  .

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Opstellingen
 • Bepaalde organisatie van de lesgever, deelnemers en de materialen.
 • Keuze opstelling bepaald door beginsituatie, doelstelling en bewegingsvormen.

Slide 7 - Slide

Opstellingen
3 belangrijke vaardigheden onderscheiden:
 1. het komen tot een opstelling
 2. het aanpassen van een opstelling
 3. het veranderen van een opstelling

Maak gebruik van de 6 w's (wie, wat, waar, wanneer, waarlangs & wat daarna)

Slide 8 - Slide

Basisopstellingen
 • Frontrij-opstelling
 • Halve cirkel
 • Vrije opstelling
 • etc.

Zie boek Sportleider als Lesgever.

Slide 9 - Slide

Maak een organisatietekening van een front rij opstelling

Slide 10 - Open question

Maak een organisatietekening van een vrije opstelling

Slide 11 - Open question

Maak een organisatietekening voor de start van jouw les:

Slide 12 - Open question

Ga naar gymplanner.nl. Maak een account aan en maak zelf een organisatie tekening voor jouw eigen les

Slide 13 - Slide

Organisatiemomenten
 • Lesvoorbereiding
 • Vlak voor de les
 • Start van de les
 • Tijdens de les
 • Einde van de les
 • Na de les
Lees de tips in het boek goed door, om dit goed te regelen in je les!!!

Slide 14 - Slide

Differentiatie
 • Op eigen niveau laten werken
 • 2 manieren differentiëren:
 1. Organisatie aan te passen (organisatorische differentiatie)
 2. Bewegingsvorm aan te passen (inhoudelijke differentiatie, leereenheid bewegingsvormen)

Slide 15 - Slide

Differentiatie
 • Voorbeeld van veranderen van opstelling van materialen: Hoger/lager of smaller/breder
 • Voorbeeld smash volleybal: Situatie I → smash over laag gedeelte van het net
  Situatie II → smash over dameshoogte
  Situatie III → smash over herenhoogtes
 • Voorbeeld handstandoverslag:
Situatie I → handstandoverslag van hoog naar laag
Situatie II → handstandoverslag op de airtumbling
Situatie III → handstandoverslag op de lange mat


Slide 16 - Slide

Noem 3 functies van organiseren

Slide 17 - Open question

Geef een praktijkvoorbeeld van een inhoudelijke differentiatie

Slide 18 - Open question

Geef een praktijkvoorbeeld van een organisatorische differentiatie

Slide 19 - Open question

De sportleider moet proberen de deelnemers zoveel mogelijk te laten bewegen. Welke functie van een goede organisatie wordt hier bedoeld? Een goede organisatie leidt tot:
A
Een intensief verlopende les
B
Een veilig verlopende les
C
Een doelmatig verlopende les
D
Een gezellig verlopende les

Slide 20 - Quiz

Welke onderstaande tip past het beste bij veiligheid?
A
Zorg dat de opstelling van het materiaal een bijdrage levert aan een vlot verloop
B
Kies een positie van waaruit je de situatie goed kunt overzien
C
Maak bewust een keuze uit een vrijeopstelling of een gebonden opstelling
D
Bij een buitenactiviteit houd je rekening met de zon en de wind

Slide 21 - Quiz

Martijn wil bij een spelvorm even sterke partijen hebben. Wat is de beste manier om in deze situatie de partijen te maken?
A
Afnummeren
B
De SB-deelnemers de partijen laten maken
C
Martijn zelf de partijen laten maken
D
Loten

Slide 22 - Quiz

Wat wordt verstaan onder inhoudelijke differentiatie?
A
Je past de organisatie aan
B
Je past de bewegingsvorm aan
C
Je besteed alleen aandacht aan de betere bewegers in de groep
D
Je biedt alleen moeilijkere vormen aan

Slide 23 - Quiz

Vragen?

Slide 24 - Slide