Periode 2 - wk 1 en 2 - Ergonomisch verantwoord werken

Ergonomisch verantwoord werken
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ergonomisch verantwoord werken

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat de arbowetgeving inhoudt in relatie tot ergonomie voor zorgverlener.           

Je kunt uitleggen wat statische en dynamische belasting inhoudt voor een zorgverlener.                 

Je kunt samenvatten wat de inhoud is van de richtlijnen ergonomie voor een zorgverlener.             

Je kunt benoemen wat de aandachtspunten zijn bij het tillen en verplaatsen van een zorgvrager.


Slide 2 - Slide

Digitaal lesmateriaal
Thieme Meulenhof Traject:

PBZ 4:  Persoonlijke basiszorg, niveau 4

Hoofdstuk 5: Ergonomisch verantwoord werken theorie + begrippenkader

Opdrachten: Verwerkingsopdrachten + stellingen over de theorie

Slide 3 - Slide

Wat is ergonomie?

Slide 4 - Mind map

De ARBO wetgeving
In de wet staan algemene aanwijzingen die ervoor zorgen dat er in een         organisatie aandacht is voor veiligheid, gezondheid en welzijn.                         
                        
 Met de Arbowet zorgt de overheid voor een helder wettelijk kader, met            minder regels en zo weinig mogelijk administratieve lasten.                                 
   
Werkgevers en werknemers in de zorgbranches maken samen afspraken       over hoe ze kunnen voldoen aan de voorschriften in de Arbowet.                               

Slide 5 - Slide

Ergonomie en de ARBO wet
Een aantal belangrijke aspecten uit de Arbowet over ergonomie zijn:                                                         

De werkgever moet het werk zo organiseren dat de veiligheid en de gezondheid van de                   werknemer niet in gevaar komen.                                                                                                                                  

De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de gebruikte hulpmiddelen moeten zoveel mogelijk op ergonomisch verantwoorde wijze aan de werknemer zijn aangepast.                

Onveilige situaties moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Als een zekere mate van gevaar onvermijdelijk is, moet het gevaar zoveel mogelijk geminimaliseerd worden en moet de                werknemer zich snel in veiligheid kunnen stellen.                                                                                              

Slide 6 - Slide

Wat is het maximale tilgewicht?
A
10 kg
B
15 kg
C
17 kg
D
23 kg

Slide 7 - Quiz

Wat zijn kenmerken van statische belasting?

Slide 8 - Mind map

Wat zijn kenmerken van dynamische belasting?

Slide 9 - Mind map

Welke vorm van belasting zie je hier? 

Slide 10 - Slide

De ergocoach
In veel organisaties vervult een aantal medewerkers een extra taak als ergo-coach. Het zijn         collega’s die zich, naast hun gewone werk, richten op de preventie en vermindering van fysieke belasting.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                    
Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar tillen of transfers, maar ook naar fysieke belasting in bredere zin.                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      
De ergo-coach vervult de rol van contactpersoon, deskundige en motivator: samen met het         team wordt bijvoorbeeld gekeken hoe bepaalde handelingen en werkzaamheden minder               belastend kunnen worden gemaakt, of voorkomen kunnen worden.                                                                  

Slide 11 - Slide

Wat zijn uitgangspunten voor het verplaatsen
van zorgvragers volgens de
NIOSH-norm?

Slide 12 - Mind map

Wat wordt er verstaan onder de
afkorting KANS?

Slide 13 - Mind map

De vijf W's
Werkplek: zorg voor een goede werkplekinrichting en een goede lichamelijke werkhouding.

Werktaken en werktijden: wissel computerwerk af met werk waarin je beweegt.                         
    
Werkwijze: probeer spieren zo min mogelijk statisch te belasten.                                                        

Werkdruk: op tijd pauzeren en piekdrukte zoveel mogelijk voorkomen kunnen helpen om      overmatige spierspanning (met daardoor een groter risico op KANS) te voorkomen.                                                                   

Slide 14 - Slide

Huiswerk
Bestuderen: Begrippenkader Persoonlijke basiszorg niveau 4, hoofdstuk 5; ergonomisch verantwoord werken:
Theorie hoofdstuk 5 uit PBZ 4.
Maken: verwerkingsopdrachten PBZ 4, hoofdstuk 5 + stellingen over de theorie

Slide 15 - Slide

Reflectie op de leerdoelen
Je kunt uitleggen wat de arbowetgeving inhoudt in relatie tot ergonomie voor zorgverlener.

Je kunt uitleggen wat statische en dynamische belasting inhoudt voor een zorgverlener.      

Je kunt samenvatten wat de inhoud is van de richtlijnen ergonomie voor een zorgverlener.     

Je kunt benoemen wat de aandachtspunten zijn bij het tillen en verplaatsen van een zorgvrager

Slide 16 - Slide