Leerjaar 3 hst 4 les 2

1 / 15
next
Slide 1: Video
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

4.2 Aan de slag
Hst 4 Werkt dat zo?

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Je leert wat een arbeidsovereenkomst is en wat een CAO is.
 • Je leert wat proeftijd is
 • Je leert wat bruto en netto loon is en hoe je deze kunt berekenen
 • Je leert wat het minimumloon is en hoe je hiermee moet rekenen
 • Je leert wat de arbo en arbeidstijdenwet zijn.

Slide 3 - Slide

Arbeidsovereenkomst 1. Wat voor werk doe je
 2. Hoeveel uren je werk
 3. Hoeveel loon je krijgt

De meeste afspraken uit je arbeidsovereenkomst staan in je

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

Slide 4 - Slide

Proeftijd
 • staat in je arbeidsovereenkomst
 • 1 of 2 maanden
 • bij een contract van 6 maanden geen proeftijd
 • in de proeftijd kun je ook zelf het contract opzeggen

Slide 5 - Slide

Bruto- en nettoloon
 • Brutoloon = afgesproken loon met werkgever
 • Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)

voorbeeld; Je brutoloon is €1850. Daarop wordt € 165 aan loonbelasting ingehouden en € 92 aan sociale premies.
Je nettoloon is € 1850 - (€ 165 +€ 92) = € 1593

Slide 6 - Slide

minumin loon
 • hoeveel een werknemer van 23 en ouder minimaal moet verdienen
 • Ben je jonger dan is het een percentage van de 23 jarige
 • per dag verdient een 23 € 69,59
 • de regering bepaalt het.

Slide 7 - Slide

 • Arbowet 

 • Arbeidstijdenwet 
Regels voor veilige arbeidsomstandigheden
Regels voor werk en rustijden

Slide 8 - Slide

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 9 - Quiz

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen de vakbonden en werkgevers
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

Hoe lang mag een proeftijd maximaal duren?
A
1 maand
B
6 maanden
C
2 maanden
D
onbeperkt

Slide 11 - Quiz

Als de overheid de belastingen verlaagt?
A
dan stijgt het bruto loon
B
dan neemt de consumptie af
C
dan stijgt het netto loon
D
dan geef je minder uit

Slide 12 - Quiz

Wat staat er in de Arbowet?
A
Regels voor werk- en rusttijden
B
Regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 13 - Quiz

Deze wet regelt de werk- en rusttijden
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 14 - Quiz

Aan de slag
Maken opdracht 1 t/m 13 plus de samenvatting van paragraaf 4.2

Slide 15 - Slide