Kunstgeschiedenis - Post-impressionisme

Post-impressionisme
 • 1880 – 1905

 • "Post" = na, dus na het impressionisme
 • Verzamelnaam voor een groep: pointillisten en individuele kunstenaars, waaronder Cézanne, Gauguin en Van Gogh.
 • Geen gemeenschappelijke kenmerken.
 • Zoeken naar meer inhoud en/of   experimenteren meer met vorm en kleur.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Post-impressionisme
 • 1880 – 1905

 • "Post" = na, dus na het impressionisme
 • Verzamelnaam voor een groep: pointillisten en individuele kunstenaars, waaronder Cézanne, Gauguin en Van Gogh.
 • Geen gemeenschappelijke kenmerken.
 • Zoeken naar meer inhoud en/of   experimenteren meer met vorm en kleur.

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Pointillisme
 • "Point" = stip
 • Felgekleurde, onvermengde stipjes naast   elkaar.
 • Het oog maakt er gemengde kleuren van =   optische kleurmenging
 • Divisionisme = techniek van het uit elkaar   halen van samengestelde kleuren.
 • Kleurcontrasten en complementaire   kleuren.
Paul Signac, “Zeilboten in de haven van St. Tropez”, 1893
 
 
 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

 • Geïnteresseerd in de werking van kleuren.
 • Maken gebruik van wetenschappelijke studies over kleur. 
 • Bijv. "Kleurenbol" van Otto Runge (1810)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Pointillisme 
ook wel Neo-impressionisme genoemd
 • Alledaagse onderwerpen, minder vluchtig dan bij impressionisme. 
 • Niet en plein air, maar in het atelier. 
 • Arbeidsintensief, waardoor meer doordacht en statische composities. 
 • Geen vlakken of lijnen: vormen zijn diffuus. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Pointillisme
Romantiek
Impressionisme
Realisme

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Paul Cézanne
 • Zoekt naar de structuur (= opbouw) van het   onderwerp.
 • “Elke natuurvorm is terug te brengen tot   kubus, kegel of cilinder.”
 • Kleuren en geometrische vlakjes vormen   de basis.
 • Niet alleen registreren door het oog, maar   ook herinneringen en kennis spelen een rol.
 • Meerdere standpunten in één beeld:   grondlegger kubisme.
Paul Cézanne, "Mont Sainte-Victoire", 1904

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat klopt er niet volgens jullie? Overleg in tweetallen.
Meerdere standpunten in 1 schilderij
Paul Cézanne
timer
1:30

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Cézanne

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Paul Gauguin
 • Wil het onzichtbare weergeven:   stemmingen en gevoelens.
 • Werkt vanuit herinnering en verbeelding.
 • Symboliek.
 • Felgekleurde (egale) vlakken,   vervormingen, scherpe omlijningen.
 • Eerste kunstenaar die een persoonlijke interpretatie geeft en gevoelens vastlegt: voorloper expressionisme.

Paul Gauguin, "Visioen na de preek (Jacob met de engel", 1888

Slide 9 - Slide

This item has no instructions


 • Gauguin wil het aardse paradijs vastleggen: waar de 'nobele wilden' nog in harmonie leven met de natuur.
 • Emigreert naar Tahiti.

Inspiratie:
 • Exotische, "primitieve" kunst 
 • Japanse prenten: scherp omlijnde figuren en egale kleurvlak.
 • Egyptische hiërogliefen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Gauguin

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Paul Gauguin had verschillende inspiratiebronnen. Welke hoort er niet bij?
A
Japanse houtsnede
B
Impressionisme
C
Egyptische hiërogliefen
D
Realisme

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Vincent van Gogh
 •  Autodidact
 • Psychische problemen 
 • Schreef brieven aan zijn broer Theo (kunsthandelaar) die hem financieel ondersteunde.

 • Brabantse periode: “De aardappeleters”,   bruin, donker, somber.
 • Ruw zoals het leven van de arbeiders.
 • Invloed Realisme.
Vincent van Gogh, "De aardappeleters", 1885

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

 • Slechts 10 jaar geschilderd (vanaf zijn 30e). In deze periode maakte hij honderden werken.  
 • Bevriend met Gauguin, raakte bij een ruzie met hem gewond aan zijn oor. 
 • Invloed Japanse prentkunst. 

 • Franse periode: heldere kleuren, dikke   strepen. 
 • Persoonlijke, emotionele weergave van de   werkelijkheid: voorloper expressionisme.

Vincent van Gogh, "Olijfbomen met gele hemel en zon", 1889

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Vincent van Gogh maakte veel zelf portretten

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Van Gogh

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Post-impressionisme
kunstenaars gaan verder dan het impressionisme
Pointillisme: ideeën over kleur en waarneming te vaag, experimenteren met strenge aanpak.
Cézanne: moeite met toevallige composities en eenzijdig standpunt. 
Gauguin: mist intellectuele en spirituele inhoud. 
Van Gogh: mist emotie. 
Allen: breken met realistische weergave van de werkelijkheid. 

Slide 17 - Slide

postimpressionisten breken niet alleen met de gladde (traditionele) manier van werken, maar ook met de realistische weergave van de wereld. 

Cezanne: moeite met impressionistische toevallige composities
Seurat: ideeën over kleur en waarneming te vaag en experimenteert met strenge aanpak.
Gauguin: mist intellectuele inhoud
Van Gogh: mist de emotie

A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions


A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions


A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions


A
Pointillisme
B
Paul Cézanne
C
Paul Gauguin
D
Vincent van Gogh

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions