1b3 H5 bron D passé composé

BONJOUR 
Bonjour
et 
bienvenue!!
1 / 27
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

BONJOUR 
Bonjour
et 
bienvenue!!

Slide 1 - Slide

Onderwerp
Chapitre 5 Grandes Lignes Paragraphe D
Grammaire:
Le passé composé
(De voltooide tijd v.t.t.)

Slide 2 - Slide

Leerdoelen

Aan het eind van deze les:
Kun je verhaal schrijven wat je in het weekend hebt gedaan
weet je hoe je de passé composé maakt. 

Slide 3 - Slide

  • Focusleren bron D p 22/23
  • Kijken én schrijven
timer
5:00

Slide 4 - Slide

Wat weten jullie over de voltooide tijd?

Slide 5 - Open question

Ken je het rijtje van "avoir" (met vertaling) ?
avoir...... avoir.......
       mmmm....

Slide 6 - Slide

AVOIR ( = hebben)
AVOIR 

Slide 7 - Slide

Voltooide tijd =

Passé Composé
Ik heb gedanst = J'ai dansé

Slide 8 - Slide

Passé composé bestaat uit:

1. een vorm van AVOIR (hebben)
   2. een voltooid deelwoord

Slide 9 - Slide

Geef de juiste vorm van AVOIR:
Nous…...
A
sommes
B
avons
C
ai
D
ont

Slide 10 - Quiz

Vul weer de juiste vorm van AVOIR in:
Vanessa (is een 'zij' dus elle) ...….
A
ai
B
as
C
a
D
avons

Slide 11 - Quiz

1. Je hebt dus het rijtje van AVOIR weer nodig! Geef z.s.m. het rijtje van AVOIR weer.

Slide 12 - Open question

2. Het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord van een regelmatig werkwoord op -ER, eindigt altijd op " É "

 J'ai parlé (parler = praten)               = Ik heb gepraat 
 On a chanté (chanter = zingen)    = We hebben gezongen                                 

Slide 13 - Slide

N'oublie pas: 
Passé composé bestaat ALTIJD uit een hulpwerkwoord ÈN een voltooid deelwoord!!!
Pas op! Hou altijd het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord bij elkaar! (net als in het Engels)
Bijvoorbeeld: Ik heb een hamburger gegeten = J'ai mangé un hamburger.

Slide 14 - Slide

Samenvatting:
Hulpwerkwoord + voltooid deelwoord
Het hulpwerkwoord is een vorm van AVOIR
DAN komt er een voltooid deelwoord!!!!
Nous avons joué.
Wij hebben gespeeld.

Slide 15 - Slide

Regardez bien!!!

Slide 16 - Slide


Le chien a mangé une glace.
A
De hond eet een ijsje.
B
De hond at een ijsje.
C
De hond heeft een ijsje gegeten.
D
De hond had een hoed op.

Slide 17 - Quiz

Hij heeft gepraat
A
Il a parlé
B
Ils ont parlé
C
Elle a parlé
D
Nous avons parlé

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Video

De hond heeft gedanst
A
Le chien a danse
B
Le chien ont dansé
C
Le chien dansé
D
Le chien a dansé

Slide 20 - Quiz

Vertaal:
Vous avez dansé

Slide 21 - Open question

Ik heb in Groningen gewoond.
A
J'ai habite à Groningue.
B
J'ai habité à Groningue.
C
Je suis habité à Groningue.
D
Je suis habite à Groningue.

Slide 22 - Quiz

Waaruit bestaat de Passé Composé?

Slide 23 - Open question

Geef aan of je zelfstandig verder kunt werken of dat je nog hulp nodig denkt te hebben. Vul in : ZELF of HULP

Slide 24 - Open question
Kortom:
 
- Leer eerst het rijtje van avoir nog eens.
- Vervolgens moet je goed onthouden dat er altijd een voltooid deelwoord achteraan komt: dansé, chanté, parlé, commencé etcetera...

Slide 25 - Slide

Voor extra uitleg:
- Ga naar Itslearning/Bronnen en bekijk de Powerpoint presentatie over de Passé Composé. Een aanrader!
- Ga naar Grandes Lignes/Chapitre 5/Bron D
   

Slide 26 - Slide

Hoe verder deze week:

Ga naar Grandes Lignes en maak ex 16, 17, 18
van chapitre 5 Paragraphe D

Slide 27 - Slide