H3 PARAGRAAF 9

Regels in de digitale les
- Je volgt de les aan een bureau of tafel
- Je hebt je camera constant aan en je microfoon uit
- Je stelt vragen via de chat of persoonlijk in Google Chat.
- Je levert je huiswerk op tijd in in Google Classroom

Voor mij:
- Al je huiswerk komt in Google Classroom
- Al je huiswerk én de Google Meet komt in Magister
1 / 25
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Regels in de digitale les
- Je volgt de les aan een bureau of tafel
- Je hebt je camera constant aan en je microfoon uit
- Je stelt vragen via de chat of persoonlijk in Google Chat.
- Je levert je huiswerk op tijd in in Google Classroom

Voor mij:
- Al je huiswerk komt in Google Classroom
- Al je huiswerk én de Google Meet komt in Magister

Slide 1 - Slide

HOOFDSTUK 3  
PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE

Slide 2 - Slide

Planning
- Herhaling 
- Leerdoelen
- Uitleg paragraaf 9
- Zelfstandig werk

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Wat willen internationale organisaties bereiken?

Slide 4 - Slide

Welke internationale politieke organisaties ken je?

Slide 5 - Mind map

Europese samenwerking
 • Samenwerking begint door de
   van een land in te perken.
 • Het meest vergaande samenwerkingsverbadn dat Nederland heeft is de Europese Unie (EU)
soevereiniteit
Het exclusieve recht van een staat om zonder inmenging van buitenaf beslissingen te nemen
Voorbeeldvraag
 Leg uit dat internationale samenwerking kan leiden tot inperking van de nationale soevereiniteit.

Slide 6 - Slide

Geschiedenis EU

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Bestuur van de EU
Europese Commissie: dagelijks bestuur (regering)
Elk EU-land levert één commissaris (minister)

Slide 11 - Slide

Raad van ministers/Europa
Raad van Ministers: raad met ministers uit regeringen van verschillende EU-landen. 
Voor verschillende politieke thema's zijn ver verschillende raden (financiën, landbouw)
Belangrijkste raad: Raad van Europa (alle regeringsleiders)

Slide 12 - Slide

Europees Parlement
 • In ieder land worden parlementsleden voor het Europees Parlement gekozen.
 • 751 zetels (NL 26)
 • Parlementariërs zitten samen in een fractie met parlementariërs uit andere landen

Slide 13 - Slide

Hof van Justitie
 • Rechtsprekende macht van de EU
 • Elke lidstaat levert een rechter (28 rechters)
 • Uitspraken van het hof gaan boven die van een NL'se rechter.

Slide 14 - Slide

Europese Centrale Bank
 • Houdt toezicht op financieel gebied binnen de EU.
 • Kan inflatie beïnvloeden door rente op de euro te bepalen.
 • Kan optreden wanneer landen in fincaniële problemen komen.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

"democratisch tekort"
de EU kent democratische tekortkomingen.
>het laatste worod ligt vaak niet bij het Europees Parlement, maar bij niet-gekozen Europese Commissie en de Raad van Minsiters.
>het Europees Parlement kan Eurocommissarissen niet dwingen tot aftreden.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Slide

De VN
Samenwerkingsverband tussen (bijna) alle landen in de wereld. 
Opgericht na WOII.

> Doel: voorkomen oorlog

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

VN Veiligheidsraad

Slide 24 - Slide

Huiswerk
Opdrachten paragraaf 9 in Google Classroom


Slide 25 - Slide