h3 1.3 ontwikkeling in verschillende snelheden - havo

Hoofdstuk 1 Wereld

1.3 ontwikkeling in verschillende snelheden 
1 / 11
next
Slide 1: Slide
aardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 1 Wereld

1.3 ontwikkeling in verschillende snelheden 

Slide 1 - Slide

Spoorboekje
 • wat fijn dat iedereen het huiswerk heeft gemaakt 
 • terugblik
 • hoofdstuk 1.3 ontwikkeling in verschillende snelheden
 • opdracht - leren kijken naar een bron
 •  opdrachten 
 • les afsluiten

Slide 2 - Slide

Rijk of Arm 

Slide 3 - Slide

Intern - natuurlijk 
 • vruchtbare grond
 • niet te bergachtig
 • voldoende neerslag
 • beschikt over natuurlijke hulpbronnen
 • niet landlocked
 • goede infrastructuur

Slide 4 - Slide

intern - menselijk
 • politiek bestuur 
 •  bevolking
 • ongelijkheid -> Gini-coëfficiënt


Slide 5 - Slide


Het geboortecijfer neemt wereldwijd            .

In arme landen neemt het 
geboortecijfer    .

In rijke landen neemt de vergrijzing      . 
A
B
C
Toe
Af
Toe

Slide 6 - Drag question

Wat is het nadeel van hoog geboortecijfer?

Slide 7 - Open question

Extern - Koloniaal verleden 
Veel arme landen van nu zijn exploitatiekoloniën geweest.
Welke rol hadden deze landen vroeger (en nog steeds):

 • leveren van grondstoffen
 • leveren van landbouwproducten
 • leveren van laagwaardige industrieproductenSlide 8 - Slide

type kolonie?

Slide 9 - Slide

 kijken naar bronnen
 • Maak groepjes van 4
 • Wijs een "tekenaar" aan
 • De overige 3 leden krijgen een nummer van 1 tm 3
 • op mijn teken komt nummer 1 naar de bron vooraan kijken - 1 min.
 • Terug naar je groep en aan de tekenaar vertellen wat er getekend moet worden timer
2:00

Slide 10 - Slide

aan de slag
Huiswerk:

 paragraaf 1.3 opdracht 1 tm 5

Slide 11 - Slide