4.1 Bevolkingsgroei in Nederland

4.1 Bevolkingsgroei in Nederland
Nederland telt in 2060 naar verwachting 18,4 miljoen inwoners. In een nieuwe bevolkingsprognose voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een toename van migranten en ouderen die sterker is dan eerder werd aangenomen.
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.1 Bevolkingsgroei in Nederland
Nederland telt in 2060 naar verwachting 18,4 miljoen inwoners. In een nieuwe bevolkingsprognose voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een toename van migranten en ouderen die sterker is dan eerder werd aangenomen.

Slide 1 - Slide

Wat moet je kennen/kunnen?
✅ Je kunt uitleggen hoe bevolkingsgroei ontstaat.
✅ Je kunt de oorzaken van ontgroening en vergrijzing benoemen.verschil in BNP per regio
✅ Je kunt uitleggen welke gevolgen vergrijzing en ontgroening hebben op de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking
✅ Je kunt een leeftijdsdiagram of bevolkingspiramide aflezen.
✅ Je kunt de vier groepen immigranten noemen en de belangrijkste redenen geven waarom ze naar Nederland zijn gekomen.
✅  Je kunt beschrijven en verklaren wat er in de toekomst met de bevolkingsgroei van Nederland gaat gebeuren.

Slide 2 - Slide

Begrippen
✅ Bevolkingsdiagram, emigratie, gastarbeider, geboortecijfer, geboorteoverschot, gezinshereniging, immigratie, levensverwachting, natuurlijke bevolkingsgroei, ontgroening, remigratie, seizoensmigratie, sociale bevolkingsgroei, sterftecijfer, sterfteoverschot, vergrijzing, ertrekoerschot, vestigingsoverschot

Slide 3 - Slide

Hier komt de uitleg....!

Slide 4 - Slide

Bevolkingsgroei in Nederland
 De bevolking in Nederland is gegroeid van:
      - 1950: 10 miljoen
      - nu: ruim 17 miljoen

📌Oorzaken:
 1. Natuurlijke bevolkingsgroei: 
     geboorteoverschot = geboortecijfer > sterftecijfer 
 2. Sociale bevolkingsgroei:
     vestigingsoverschot = immigratie > emigratie

Bevolkingsgroei = natuurlijke bevolkingsgroei + sociale bevolkingsgroeiSlide 5 - Slide

Nigeria een reus?
Nederland sinds 1950 geboorteoverschot gehad, maar dit overschot nu  veel kleiner.
- 1950: gemiddeld 4 kinderen per vrouw
- nu: gemiddeld 1,7 kinderen per vrouw 


Gevolgen
 1. vergrijzing = het aandeel ouderen is flink gegroeid.
     - geboortegolf (babyboom) na WOII
     - gestegen levensverwachting

  2. ontgroening = het aandeel jonge mensen is sterk afgenomen.
    - gebruik voorbehoedsmiddelen
    - rol van de vrouw in de samenleving
    - afgenomen zekerheid (eerst koophuis en vaste baan, dan pas kinderen)
Van jong naar oud

Slide 6 - Slide

Bevolkingsgroei
Vergrijzing
Ontgroening
De gevolgen in beeld!

Slide 7 - Slide

Leeftijdsdiagram
 • De verdeling van mannen en vrouwen
 • De verdeling van jongeren en ouderen

Hoe lees je deze grafiek af?
 1. links = mannen, rechts = vrouwen
 2. midden = leeftijdsgroepen
 3. onder = aantal mensen x 1000 of miljoen


Slide 8 - Slide

3 vormen leeftijdsdiagram: piramide, toren en urn
 1. Piramide
 2. Toren
 3. Urn
Piramide herken je aan:
- brede onderkant = veel jonge mensen
- smalle bovenkant = weinig ouderen
Dit is vaak een arm land
Toren herken je aan:
- rechte vorm omhoog
- bijna geen groei/stabiel
- laag geboortencijfer + laag sterftecijfer
Urn herken je aan":
- smalle onderkant = weinig jongeren
- veel ouderen = vergrijzing
- afname bevolking door hoog sterftecijfer
bv. NL en Duitsland

Slide 9 - Slide

Vraag
Wat laat een leeftijdsdiagram zien

Slide 10 - Slide

Opdracht
Bekijk de leeftijdsdiagrammen. 
Welke ontwikkeling zie je in de loop van de tijd? Hoe verandert de samenstelling van de bevolking?

Slide 11 - Slide

Liever kijken in plaats van lezen? 

De volgende video zet alles nog even op een rijtje...

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Migratie
Jaren ‘50 / ‘60: vertrekoverschot
Daarna: Nederland = immigratieland 

4 groepen immigranten:
 1. gastarbeiders 
     Vanaf 1965, Marokkanen en Turken

 2. inwoners van de voormalige koloniën           Surinamers, Indonesiërs, Antillianen             voor studie of werk

Slide 14 - Slide

Migratie
 3. Politieke vluchtelingen.
     (zijn niet veilig in hun eigen land)               Irakezen, Syriërs 
     Ook economische vluchtelingen

 4. Inwoners andere EU-lidstaten
     vooral uit Oost-Europa
     - voor studie of werk
     - seizoensmigratie

Slide 15 - Slide

Toekomst
Het aantal immigranten wordt:
--> groter door gezinshereniging
--> kleiner door remigratie

Waarom blijft de Nederlandse bevolking waarschijnlijk groeien tot 2060? 
--> geboorteoverschot tot 2037. 
--> komst van nieuwe immigranten = vestigingsoverschot

Rond 2037 ontstaat een sterfteoverschot.
Maar: bevolking blijft naar verwachting toch groeien door het grotere vestigingsoverschot.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Geef antwoord op de hoofd/deelvraag van par. 1
 • Hoe ziet de bevolkingsontwikkeling van Nederland eruit in de periode 1950 - 2060?

Maak nu de opdrachten in je werkboek!

Slide 18 - Slide

Tot de volgende keer!

Slide 19 - Slide