3.3 Rekenen

H3 getallen 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

H3 getallen 

Slide 1 - Slide

3.3 Rekenen
Wat gaan we deze les leren:
  • de begrippen som, product, verschil en quotient
  • in welke volgorde je berekeningen moet uitvoeren

Slide 2 - Slide

som
de uitkomst van twee getallen die je bij elkaar optelt noem je de som van die twee getallen.

de som van 2 getallen is dus hetzelfde als 2 getallen optellen.

de som van 5 en 10 = 5 + 10 =15 

Slide 3 - Slide

verschil
de uitkomst van twee getallen die je van elkaar aftrekt noem je  het verschil van die twee getallen.

het verschil van 2 getallen is dus hetzelfde als 2 getallen van elkaar aftrekken

het verschil  van 50 en 30 = 50 - 30 = 20 

Slide 4 - Slide

product
het product van twee getallen is hetzelfde als twee getallen met elkaar vermenigvuldigen.

het product van 2 getallen is dus hetzelfde als 2 getallen vermenigvuldigen

het product  van 5 en 3 = 5 x 3 = 15

Slide 5 - Slide

quotient
de uitkomst van twee getallen die je op elkaar deelt noem je het quotient.

het quotient van 2 getallen is dus hetzelfde als 2 getallen delen

het quotient  van 75 en 25 = 75 : 25 = 3

Slide 6 - Slide

Wat is de som van 20 en 5
A
4
B
15
C
100
D
25

Slide 7 - Quiz

Wat is het verschil van 35 en 7
A
5
B
28
C
42
D
245

Slide 8 - Quiz

Wat is het product van 100 en 2
A
200
B
102
C
98
D
50

Slide 9 - Quiz

Wat is het quotiënt van 56 en 4
A
60
B
52
C
14
D
224

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Video

Bereken:
6 + 4 x 2 =
A
20
B
14

Slide 12 - Quiz

Bereken:
10 + 15 : 5 =
A
5
B
13

Slide 13 - Quiz

Bereken:
7 x 6 : (9 - 3)
A
5
B
7

Slide 14 - Quiz

maak opgaven 29 a,b,c,d

Slide 15 - Open question

Maak nu
paragraaf 3.3 helemaal netjes af in je schrift.

Slide 16 - Slide