Hoofstuk 5 mengsels met voorkennis

Herhalen H5Scheidingsmethoden
1 / 20
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Herhalen H5Scheidingsmethoden

Slide 1 - Slide

Welk plaatje geeft een mengsel aan en welke een zuivere stof
Mengsel
Zuivere stof

Slide 2 - Drag question

Modderwater is een
A
suspensie.
B
oplossing.
C
emulsie.

Slide 3 - Quiz

Hieronder zie je drie modellen van processen. Welk van de processen stelt scheiden voor?
A
B
C

Slide 4 - Quiz

Een suspensie kan ik scheiden met behulp van ...
A
Destilleren
B
Adsorptie
C
Filtratie
D
Extraheren

Slide 5 - Quiz

Waar staat de juiste omschrijving
A
A = filter B= filtraat C = residu
B
A = filtraat B = filter C = residu
C
A = filter B = residu C = filtraat
D
A = filtraat B = residu C = filter

Slide 6 - Quiz

Bezinken berust op dezelfde stofeigenschap als de scheidingsmethode:
A
Filtreren
B
Zeven
C
Centrifugeren
D
Adsorberen

Slide 7 - Quiz

Hoe noem je dat wat achterblijft in het indampschaaltje na het indampen?
A
neerslag
B
residu
C
filtraat
D
destilaat

Slide 8 - Quiz

Wat voor soort mengsel kunnen we scheiden met extraheren?
A
Kleurstoffen.
B
Vaste stoffen.
C
Suspensie.
D
Oplossing.

Slide 9 - Quiz

scheiden mengsel twee vloeistoffen
Destillatie-opstelling

Slide 10 - Slide

Bij een destillatie-opstelling wordt koelwater gebruikt.
Waarom wordt dat gebruikt?

A
Om het mengsel af te koelen
B
Om het kookproces te verbeteren
C
Om de damp te condenseren
D
Voor het opvangen van het destillaat.

Slide 11 - Quiz

Welke scheidingsmethode wordt gebruikt in een gasmasker om giftige gassen tegen te houden?
A
filtratie
B
extractie
C
centrifugeren
D
adsorptie

Slide 12 - Quiz

Zand lost niet op in water, zout wel. Je kunt deze stoffen van elkaar scheiden door verschil in oplosbaarheid. Dit heet...
A
adsorberen
B
bezinken
C
centrifugeren
D
extraheren

Slide 13 - Quiz

Welke van deze twee plaatjes is adsorptie?
A
Het linker plaatje
B
Het rechter plaatje
C
Geen idee
D
Allebei

Slide 14 - Quiz

Bij chromatografie: Als een stof goed oplost in de mobiele fase eindigt hij .... op het chromatogram
A
hoog
B
laag

Slide 15 - Quiz

Bij chromatografie: Als een stof goed hecht aan de stationaire fase eindigt hij .... op het chromatogram
A
hoog
B
laag

Slide 16 - Quiz

Alles door elkaar

Slide 17 - Slide

Dichtheid
Adsorberen
Destilleren
Bezinken en afgieten
Kookpunt
Oplosbaarheid
Verbranden
Deeltjesgrootte
Indampen
Extraheren
Filtreren

Slide 18 - Drag question

Filtreren
Extraheren
Bezinken en afgieten
Chromatografie
Adsorptie
Destilleren
Indampen
Centrifugeren
Suspensie
Oplossing
Mengsel van vaste stoffen

Slide 19 - Drag question

Filtreren
Adsorberen
Indampen
Destilleren
Extraheren

Slide 20 - Drag question