CE training kua

kunst algemeen 
CE training 2018
1 / 16
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 16 slides, with text slides.

Items in this lesson

kunst algemeen 
CE training 2018

Slide 1 - Slide

CE onderwerpen
Cultuur van de kerk (11e t/m 14e eeuw)
Burgercultuur (17e eeuw)
Cultuur van de modernen (1900 - 1950)
Massacultuur (vanaf 1950)

Slide 2 - Slide

Cultuur van de kerk
middeleeuwen
Tot 1000 vooral agrarische, zelfvoorzienende  samenleving, maar vanaf 1000 weer opkomst van handel en dus steden. 
De burgers in deze steden krijgen steeds meer macht/rechten (in ruil voor de belasting die ze betalen aan de koning)
Echte landen bestaan nog niet, maar er is al wel een grote concurrentie tussen de verschillende steden. 

Slide 3 - Slide

toren van Palazzo Pubblico, het kantoor van het stadsbestuur
Toren van de Santa Maria Assunta, de Duomo
kortom letterlijk te zien in het straatbeeld de belangrijke machthebbers in de middeleeuwen: de burgers die het stadsbestuur in handen hebben en de Kerk

Slide 4 - Slide

Cultuur van de kerk
middeleeuwen
De kerk en dus de Paus is erg machtig; iedereen is christelijk en er is nog maar 1 variant van het christelijk geloof. 
God heeft de wereld gemaakt en de kerk/Paus vertegenwoordigt God op aarde 
De Hemel en de Hel zijn bij iedereen bekend en het leven na de dood speelt een belangrijke rol tijdens het leven
MEMENTO MORI! (denk er aan, je gaat dood!)

Slide 5 - Slide

cultuur van de kerk 
het christelijk geloof is het enige geloof en de Paus heeft veel macht. Hij roept in 1095 op tot de eerste kruistocht om de heidenen (moslims!) te verjagen uit Jeruzalem, de stad waar Jezus gekruisigd is. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

cultuur van de kerk
De macht van de Kerk betekent dat de Kerk altijd gelijk heeft en dat alleen de door de Kerk goed gekeurde kennis/boeken bij de bevolking komt. 
Geestelijken zijn vaak de enige die kunnen lezen en schrijven, dus er is een grote behoefte aan beelden 
Kunstenaars hebben de belangrijke taak om de boodschap van de Kerk over te brengen. Daarbij is realisme niet van belang, als je de scene maar kunt herkennen.  De kunstenaar zelf is niet belangrijk en werkt dus anoniem.

Slide 9 - Slide

Burgercultuur 
De Nederlandse gewesten zijn officieel tot 1648 in oorlog met de Spaanse overheersers. Maar de gewesten hebben in 1596 al de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden opgericht.
De Republiek is zeer welvarend en domineert de wereldhandel.
De basis van de handel ligt in de graanhandel met het Oostzeegebied
een republiek betekent dat er geen koning is, maar dat het bestuur in handen van (een deel) van de burgers ligt

Slide 10 - Slide

Burgercultuur 
Maar ook VOC en de WIC brengen veel geld in het laatje
VOC - monopolie op handel met de Oost (Azië)
WIC- monopolie op handel met de West (Amerika en West-Afrika), ook driehoekshandel
Door deze handel ontstaat ook een levendige handel in exotische verzamelobjecten voor de privé verzameling
De mannen zijn vaak van huis en daardoor hebben vrouwen ook belangrijke functies buiten huis. 
driehoekshandel: nederlandse schepen varen met wapens naar West-Afrika, die worden geruild voor slaven. Met de slaven aan boord gaan ze naar Amerika, waar de slaven worden verkocht en plantageproducten als suikerriet worden aangekocht. Deze producten worden naar Europa gebracht
Denk Chinees porselein, maar ook kokosnoten, opgezette vogels en andere dieren, ivoor, schelpen etc

Slide 11 - Slide

rariteitenkabinet, kastje gemaakt om de verzameling te bewaren

Slide 12 - Slide

burgercultuur
In de Republiek is het protestantisme (calvinisme!) het gangbare geloof. Men is tolerant jegens katholieken, mits ze niet opvallend aanwezig zijn. Joden worden ook getolereerd, omdat ze veel geld en handelscontacten meenemen
Dat betekende dat ze geen grote rol speelde in het bestuur en alleen samen mochten komen in zogenaamde schuilkerken die van buitenaf niet herkenbaar zijn als RK kerk

Slide 13 - Slide

burgercultuur
het calvinisme predikte een sobere levensstijl net als Jezus. Simpel vermaak is niet toegestaan (ledigheid wordt aan de duivel gelinkt!), voor kunstwerken wordt heel bewust een onderwerp gekozen en ze bevat vaak een moraal!  Daarnaast zijn beelden in de kerk verboden, zoals in de Bijbel staat. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

burgercultuur
kunst werd vooral gemaakt in opdracht van rijke burgers (en dus niet in opdracht van Kerk of Koning)
Dit maakt dat er andere soort opdrachten worden verstrekt zoals kleine schilderijen van huiselijke tafereeltjes, zeezichten en schuttersstukken. Kunstenaars werken in opdracht, maar ook voor de vrije markt. 

en dus geen grote (heiligen)beelden, paleizen en levensgrote statieportretten

Slide 16 - Slide