Kiezen en kiezen is twee: In een wereld vol keuzemogelijkheden

Kiezen en kiezen is twee
LES 7
1 / 39
next
Slide 1: Slide
godsdienstSecundair onderwijs

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Kiezen en kiezen is twee
LES 7

Slide 1 - Slide

Afspraken online lessen
Pc/laptop en extra device/split-screen
indien gevraagd
Zeg je naam wanneer je het woord neemt.

Slide 2 - Slide

Leerplan?
LPD:
2. In kaart brengen hoe mensen verschillen bij het maken van keuzes (begrijpen).
3. Onderscheiden hoe het leven beïnvloed wordt door gegevenheid, eigen keuzes en die van anderen (analyseren)
8. Eigen denkwijzen of inzichten omtrent kiezen en gekozen worden uitdrukken.

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen?
LES 1: Inleiding
1.  Link voorgaande leerstof
2. "Doet ie het of doet ie het niet?"


LES 2: Verschillende keuzes

3. Het leven bestaat uit keuzes maken
4. Soorten keuzes

Les 3 - 4: Verschillende soorten keuzes:
5.  Dilemma's en beproevingen
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

Les 6: It's up 2U: 
Voorbeeld: Pesten -> Afronding groepswerk
Les 7: In een wereld vol keuzemogelijkheden 

Slide 4 - Slide

Een goed keuzeproces
-  voldoende exploratie
- weloverwogen keuzes - sterke 'commitments'
            
                   => goed ontwikkelde identiteit

= op verschillende levensdomeinen: vb. studie, hobby, relaties, levensbeschouwing...

Slide 5 - Slide

Goede keuzes maken
- doorgaans met vallen en opstaan!

- belang van (eigen en/of doorgegeven) ervaringen en inzichten

-  belang van reflectie, openheid en kritische zin! 

Welke beïnvloeding laten we toe in ons keuzeproces? 
vb. familie, vrienden, cultuur, geschiedenis, (bijbelse) traditie...

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat zegt dit filmpje volgens jou over keuzes maken?

Slide 8 - Open question

Lees het artikel in je werkbladen.

Slide 9 - Slide

Waarom kiest Klaasje ervoor te stoppen met K3?
A
Ze wil zo snel mogelijk een solocarrière beginnen.
B
Ze vindt K3 zijn niet meer geweldig.
C
Ze voelt de nood haar horizon te verruimen.
D
Ze wil een fulltime job gaan doen bij de NMBS.

Slide 10 - Quiz

Wat hoopt ze te bereiken met haar keuze om te stoppen met K3?

Slide 11 - Open question

In welke identiteitscategorie van Marcia zou je Klaasje kunnen inschalen ?
A
Identity Achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity Diffusion

Slide 12 - Quiz

De keuze van Klaasje vind ik...
😒🙁😐🙂😃

Slide 13 - Poll

Slide 14 - Slide

Welke pot kies jij?
de pot met 1 kleur
de pot met verschillende kleuren

Slide 15 - Poll

Op een schaal van 0-100,
hoe belangrijk vind je het hebben van veel keuzemogelijkheden?
0100

Slide 16 - Poll

We willen (zelf) kiezen
Vrij en zelfstandig kunnen kiezen

= individueel recht 

= VRIJHEID

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Ben je tevreden over je
keuzevrijheid thuis?
ja
neen
bwahh...

Slide 19 - Poll

Geef 1 voorbeeld van iets waar je blij van bent dat je dat thuis vrij mag kiezen
en waar je niet van wilt dat eraan geraakt wordt.

Slide 20 - Open question

Geef 1 voorbeeld van iets dat je thuis niet vrij mag kiezen
en wat je wel zelf graag zou willen kiezen.

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Slide

Waarom zet men op een verjaardagskaart 'Finaly 18'?
Waarom 'finaly'?

Slide 23 - Open question

Kijk jij uit naar je 18de verjaardag?
ja
neen
bwah...

Slide 24 - Poll

Denk je dat jongeren vroeger meer of minder keuzevrijheid hadden?
meer
minder

Slide 25 - Poll

Waarin, denk je, heb je als jongere vandaag
meer keuzevrijheid
dan je (over)grootouders op jouw leeftijd?

Slide 26 - Open question

We kunnen en mogen (zelf) kiezen
ontvoogding van de mens uit zijn onmondigheid via de rede
Periode van de Verlichting (18E) 
vb. "Cogito ergo sum." (Descartes)
vb. 1517
Vb. 1789

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

In You vs Wild kan je als kijker zelf kiezen welke uitdagingen de survivor aangaat.
Wat vind je daarvan?
A
Ik vind dit top! Meer van dit!
B
Ik vind dit wel eens leuk voor één keertje.
C
Ik vind dit totaal onnodig.
D
Ik vind dat dit leuk, maar niet voor alle programma's.

Slide 29 - Quiz

Even BZL nu
Ga nu even zelfstandig aan de slag ter voorbereiding van de klassikale les.

 • Neem je werkbladen p. 45-46.
  (Werkbladen vind je ook steeds op Teams!

 •  Lees vervolgens op p. 45 het artikel en beantwoord de eerste vraag op p. 46.

 • Je krijgt hiervoor 5 minuten.

 • Vervolgens gaan we samen verder met de les en overlopen we de vragen.

Slide 30 - Slide

Visie van Barry Schwartz
 1. Tijdrovender


 2. FOBO 

 3. Spijt en schuldgevoel

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Waar staat keuzevrijheid volgens deze reclamecampagne gelijk aan?

Slide 33 - Open question

Zou Schwartz het hiermee eens zijn?
Wat is zijn visie?
A
Hoe meer keuze, hoe beter.
B
Teveel keuze maakt ongelukkiger.
C
Meer keuzevrijheid werkt eerder verlammend dan bevrijdend.
D
De vrijheid van meer moeten kiezen = de onvrijheid van meer moeten kiezen.

Slide 34 - Quiz

Slide 35 - Slide

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
 • Je kan het verband tussen een goed keuzeproces en de eigen identiteitsontwikkeling duiden.
 • Je weet dat een open zoekende houding nodig is voor een goed ontwikkelde identiteit.
 • Je beseft dat twijfelen aan je keuze op zich heel menselijk is en ons uitdaagt tot voldoende exploratie.
 • Je kan 
 • Je kan uitleggen wat 'bindingsangst' is en waarom mensen soms niet durven kiezen.
 • Je begrijpt dat de combinatie van zowel exploratie als bindingen aangaan, wijst op de meest optimale identiteitsvorming. 
 • Je kan de vier identiteitscategorieën van ontwikkelingspsycholoog Marcia onderscheiden, herkennen en toelichten: identity Achievement, Moratorium, Foreclosure en Identity Diffusion.
 • Je bent bereid kritisch na te denken over je eigen keuzegedrag en keuzeproces.
 • Je hebt een respectvolle houding t.o.v. andere meningen en kan je eigen mening op een respectvolle wijze delen met anderen.

Slide 36 - Slide

Huistaak: Bookwidget 

Slide 37 - Slide

Einde van dit onderdeel :-) 

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide