Digitaal dictee 4ORG LOG

Digitaal dictee 4ORG LOG
De leerkracht dicteert, jullie schrijven.
1 / 23
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Digitaal dictee 4ORG LOG
De leerkracht dicteert, jullie schrijven.

Slide 1 - Slide

werkwoorden tegenwoordige tijd
ik : stam
anderen: stam + t
meervoud: infinitief

Slide 2 - Slide

Tegenwoordige tijd
A
hij bediend
B
hij bedient
C
hij bediendt

Slide 3 - Quiz

Waarom "bedient"?

Slide 4 - Open question

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 5 - Open question

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 6 - Open question

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 7 - Open question

Hoofdletters

In het begin van de zin schrijf ik een hoofdletter.
Voorbeeld: Vandaag is het maandag.

Een eigennaam schrijf ik met een hoofdletter.
Voorbeeld: Hugo Claus

Personen en zaken die als heilig worden beschouwd schrijf ik met een hoofdletter.
Voorbeeld: de Bijbel, Boeddha, God, Allah (let op NIET "een god")

Aardrijkskundige namen en hun afleidingen schrijf ik met een hoofdletter.
Voorbeeld: Zuid-Afrika, Belgen

Namen van (kerkelijke) feestdagen schrijf ik met een hoofdletter.
Voorbeeld: Kerstmis

Slide 8 - Slide

Wat krijgt geen hoofdletter?
A
planeten
B
talen
C
windrichtingen
D
historische gebeurtenissen

Slide 9 - Quiz

Duid de juiste schrijfwijze aan
A
kerstvakantie
B
Kerstvakantie

Slide 10 - Quiz

Duid de juiste schrijfwijze aan
A
zuidoost-azië
B
Zuidoost-Azië
C
D
zuidoost-Azië

Slide 11 - Quiz

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 12 - Open question

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 13 - Open question

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 14 - Open question

Duidt de juiste schrijfwijze aan
A
solicitatie
B
sollicitatie
C
solycitatie
D
sollisitatie

Slide 15 - Quiz

Ik vond uw ... heel aantrekkelijk
A
aanbod
B
aanbodt
C
aanbot

Slide 16 - Quiz

Ik vond ... aanbod heel aantrekkelijk
A
u
B
uw
C
uu

Slide 17 - Quiz

Waarom uw?

Slide 18 - Open question

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 19 - Open question

Ik ben zelf erg ... om te starten.
A
gemotiveert
B
gemotiveerd
C
gemotiveerdt
D
gemmotiveerd

Slide 20 - Quiz

Hopelijk ontvang ik snel een ... .
A
antwoord
B
antwoordt
C
antwoort

Slide 21 - Quiz

Waarom antwoord?

Slide 22 - Open question

Luister naar de zin die de leerkracht voorleest en schrijf op.

Slide 23 - Open question