6.5 Debat en toekomst

Iets te kiezen....
1 / 33
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Iets te kiezen....

Slide 1 - Slide

Welkom
Kiesrecht overhellend naar links... of rechts...

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Is een referendum altijd zinvol?

Slide 4 - Slide

1

Slide 5 - Video

01:41
Vind jij dit een referendum waard?
A
ja
B
nee

Slide 6 - Quiz

Het verschil tussen een bindend (correctief) referendum en een raadgevend referendum is:

Slide 7 - Open question

Het raadgevend referendum is inmiddels afgeschaft.
A
Dat is beter, want de regering hoeft er toch niks mee te doen.
B
Dat is jammer want nu kun je niet weten hoe het volk denkt.
C
Dat is jammer want dan zie je de verschillen tussen regering en volk niet meer.
D
ze moeten maar gauw het bindend referendum invoeren voor als het er echt op aan komt.

Slide 8 - Quiz

Ik zelf neig meer naar/ben meer voor:
A
inspraak en kiesrecht zoals de PvdD
B
daadkracht met kiesrecht zoals het CDA

Slide 9 - Quiz

Als het gaat om het invoeren van een bindend referendum ben ik daar
A
voorstander van
B
tegenstander van

Slide 10 - Quiz

1

Slide 11 - Video

01:38
Hoeveel bestuurslagen kent Nederland dus feitelijk?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 12 - Quiz

1

Slide 13 - Video

Participatie en ontwikkeling
Doe democratie: burgers betrekken bij het proces van het maken van beleid. --> past bij de waarden vrijheid en gelijkheid

reden om te willen participeren kan zijn: idealistische motieven
of juist iets willen veranderen (in eigen belang)
Doe democratie?

Slide 14 - Slide

Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om mee te doen bij een doe-democratie?

Slide 15 - Open question

Populisme
Is in opkomst: kijk op p. 115 naar het schema
Opkomen voor het (goede) volk en afzetten tegen de (slechte) politieke en economische elite--> dit willen ze bereiken door een daadkrachtige leider.

Slide 16 - Slide

Omstandigheden opkomst populisme


.
er wordt een steeds grotere kloof tussen burger en politiek gevoeld
Kiezers zijn kritischer geworden en zijn zwevende kiezers geworden: ze kiezen niet meer automatisch voor een bepaalde partij zoals tijdens de verzuiling gewoon was.

Slide 17 - Slide

4

Slide 18 - Video

01:58
Ik denk dat het waar is dat populisten alleen maar luchtkastelen bouwen...
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quiz

02:12
Wist je dat de PVV 20 zetels heeft?
A
Ja dat wist ik
B
Nee dat wist ik niet

Slide 20 - Quiz

02:45
En wat zou Rutte dan verstaan onder het goede populisme?

Slide 21 - Open question

02:45
Wat zou Rutte bedoelen met het verkeerde populisme?

Slide 22 - Open question

Hoe kun je volgens jou de kloof tussen burger en politiek het beste dichten? Zie p. 116 uit je boek

Slide 23 - Open question

Een filmpje van Groen Links

Slide 24 - Slide

3

Slide 25 - Video

00:34
Dat ging geleidelijk he....
A
Zo ging het ook in Nazi Duitsland
B
Deze zin betekent niets bijzonders.
C
Het is altijd fijn als dingen geleidelijk gaan.
D
dus jij hebt niets in de gaten.

Slide 26 - Quiz

00:41
Is het volgens jou goed of fout dat de politiek rechters kan benoemen, de publieke omroep overneemt of zondebokken kan aanwijzen?

Slide 27 - Open question

01:21

Slide 28 - Open question

02:57
En zo is de parlementaire democratie geboren.
A
Gelukkig maar
B
Ik had liever dat de koning gewoon alles besliste.
C
Er is een heel ander systeem nodig.

Slide 29 - Quiz

Lezen, samenvatten en maken
6.5 maken opdracht 19 en 20
Wil je eerst wat makkelijker opgaven maken, doe dan 17 en 18 eerst.

Slide 30 - Slide

Einde
hierna volgen nog wat informatieve dia's voor als je echt nieuwsgierig bent. Dit vormt geen leerstof.

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Link

https://www.begrippenposters.nl/qr-codes-leerlingmateriaal/geschiedenis/tijdvak-8-1/grondwet-van-thorbecke

Slide 33 - Slide