M&A Kennismaken met organisaties (uitgeversgroep)

Kennismaken met organisaties

Mens
en
Activiteiten
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kennismaken met organisaties

Mens
en
Activiteiten

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 
Aan het einde van deze week..
 • weet je het verschil tussen zorg en welzijn
 • je kan beroepen in de zorg en welzijn onderscheiden 
 • je kent verschillende doelgroepen en je kan voorbeeld hiervan geven. 

Slide 2 - Slide

Beroepen binnen
zorg en welzijn

Slide 3 - Mind map

Zorg
 • Verpleegkundige
 • Operatieassistent
 • Kraamverzorgende
 • Ambulancechauffeur
 • Doktersassistent
 • Laborant 
Welzijn 
 • Activiteitenbegeleider
 • Sportbegeleider
 • Groepsbegeleider
 • Schoonheidsspecialist 
 • Kapper 
 • Pedagogisch medewerker 
 • Politie
 • Veva

Slide 4 - Slide

Doelgroepen
 • Kinderen
 • Jongeren 
 • Ouderen
 • Mensen met een beperking
Kenmerken
- Leeftijd
- Hobby's
- Beperking 

Slide 5 - Slide

Organisaties 
 • Kinderopvang 
 1. Kinderdagverblijf: 0-4 jaar 
 2. Peuterspeelzaal: 2-4 jaar 
 3. Basisschool: 4 -12 jaar
 4. Buitenschoolse opvang (bso): 4-13 jaar 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

KDV biedt opvang
Noem (re)creatieve activiteiten voor kinderen van 2 jaar

Slide 8 - Open question

Voorlezen...
Waar let je op?

Slide 9 - Mind map

PSZ heeft geen
opvangfunctie.
Wat dan wel?

Slide 10 - Mind map

Noem redenen om gebruik te maken van een BSO

Slide 11 - Open question

Brede scholen  
Basisschool werkt samen met verschillende organisaties. Doel: ontwikkelkansen van kinderen vergroten door in te spelen op hun talenten. 
 • kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Sport- en cultuur                                                 
 • welzijn-instellingen 

Slide 12 - Slide

Buurthuis en jongerencentrum 
 • Buurthuis of wijkcentrum: activiteitencentrum van en voor bewoners in de buurt
 • Jongerencentrum: een instelling waar jongeren zich kunnen ontspannen en informatie krijgen over thema's of onderwerpen bij hun leefwereld 

Slide 13 - Slide

Buurthuis of wijkcentrum
Opdracht: 
a. Zoek via internet een buurthuis of wijkcentrum bij jou in de
     buurt. Wat is de naam van dit buurthuis of wijkcentrum?
b. Noem 2 activiteiten die daar worden aangeboden voor
     ouderen.
c. Noem activiteiten die jaar aangeboden worden voor jongeren.
d. Aan welke activiteiten zou je zelf mee willen doen?

Slide 14 - Slide

Les 2

Slide 15 - Slide

Crisis opvangcentra
Opvang voor:
 • Vluchtelingen
 • Kinderen met verslaafde ouders
 • Asielzoekers
 • Dak- en thuislozen 
 • Vrouwen en kinderen (huisgeweld) 

Slide 16 - Slide

Dagbesteding 
 • Activiteitencentra: mensen zonder baan 
 • Medisch kinderdagverblijf: kinderen met ernstig handicapt of ziekte
 • Centra voor dagbesteding: dagbesteding voor verschillende doelgroepen. (recreatieve activiteiten) 
 • Zorgboerderijen: mensendieck niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Slide 17 - Slide

Verpleeghuis, verzorgingshuis en woon zorgcentrum

Slide 18 - Mind map

Activiteit organiseren

Slide 19 - Mind map

Activiteiten aanbieden aan een groep

 Homogene groepen: Zelfde kenmerken, bijvoorbeeld: zelfde leeftijd & zelfde geslacht

 Heterogene groepen: Verschillen zijn groter, bijvoorbeeld: Leeftijdsverschil, verschillende geslacht


Verticale groep: Niet iedereen is even oud. Bijvoorbeeld 0 t/m 4 in een groepHorizontale groep: Iedereen is even oud. Bijvoorbeeld alleen baby's in de zelfde groep.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Grove motoriek 
Grote bewegingen

Bijvoorbeeld:
 • Lopen
 • Zwemmen
 • Fietsen
 • Rennen
 • Traplopen
Fijne Motoriek
Kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt. 

Bijvoorbeeld:
 • Tekenen 
 • Schrijven

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Welke antwoord is fout?

Activiteiten zijn belangrijk...
A
omdat je andere mensen ontmoet
B
Er is eten erbij
C
om te ontspannen en om je zorgen te vergeten
D
om regelmaat in je dag te vinden

Slide 24 - Quiz

Voor welke leeftijd is de opvang bij het kinderdagverblijf

Slide 25 - Open question

Welke antwoord hoor bij BSO
A
BSO is voor opvang van zieke kinderen
B
BSO is voor opvang kinderen tussen 4 en 13 jaar
C
BSO vangt kinderen voor en na schooltijd op
D
BSO vangt kinderen op in de middagpauze

Slide 26 - Quiz

Wat is het verschil tussen grove en fijne motoriek?

Slide 27 - Open question