M&A Kennismaken met organisaties (uitgeversgroep)

Kennismaken met organisaties
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kennismaken met organisaties

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 
Aan het einde van deze les..
 • weet je het verschil tussen zorg en welzijn
 • je kan beroepen in de zorg en welzijn onderscheiden 
 • je kan een activiteitenplan beschrijven 
 • je kent verschillende doelgroepen en je kan voorbeeld hiervan geven. 

Slide 2 - Slide

Beroepen binnen zorg en welzijn

Slide 3 - Mind map

Zorg
 • Verpleegkundige
 • Operatieassistent
 • Kraamverzorgende
 • Ambulancechauffeur
 • Doktersassistent
 • Laborant 
Welzijn 
 • Activiteitenbegeleider
 • Sportbegeleider
 • Groepsbegeleider
 • Schoonheidsspecialist 
 • Kapper 
 • Pedagogisch medewerker 

Slide 4 - Slide

Doelgroepen
 • Kinderen
 • Jongeren 
 • Ouderen
 • Verstandelijke gehandicapt 
Kenmerken
- Leeftijd
- Hobby's
- Beperking 

Slide 5 - Slide

Welke doelgroen zijn er ?

Slide 6 - Open question

Organisaties 
 • Kinderopvang 
 1. Kinderdagverblijf: 0-6 jaar 
 2. Peuterspeelzaal: 2-4 jaar 
 3. Buitenschoolse opvang (bso): 4-13 jaar 

Slide 7 - Slide

Buurthuis en jongerencentrum 
 • Buurthuis of wijkcentrum: activiteitencentrum van en voor bewoners in de buurt
 • Jongerencentrum: een instelling waar jongeren zich kunnen ontspannen en informatie krijgen over thema's of onderwerpen bij hun leefwereld 

Slide 8 - Slide

Brede scholen en integrale kindcentra 
Basisschool die samenwerkt met verschillende organisaties 
 • kinderopvang
 • peuterspeelzalen
 • cultuur
 • sport
 • welzijn-instellingen 

Slide 9 - Slide

Crisis opvangcentra
Opvang voor:
 • Vluchtelingen
 • Kinderen met verslaafde ouders
 • Asielzoekers
 • Dan- en thuislozen 
 • Vrouwen en kinderen (huisgeweld) 

Slide 10 - Slide

Dagbesteding 
 • Activiteitencentra: mensen zonder baan 
 • Medisch kinderdagverblijf: kinderen met ernstig handicapt of ziekte
 • Centra voor dagbesteding: dagbesteding voor verschillende doelgroepen. (recreatieve activiteiten) 
 • Zorgboerderijen: mensendieck niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Slide 11 - Slide

Verpleeghuis, verzorgingshuis en woon zorgcentrum

Slide 12 - Mind map

Activiteit organiseren

Slide 13 - Mind map

Activiteiten aanbieden aan een groep

 Homogene groepen: Zelfde kenmerken, bijvoorbeeld: zelfde leeftijd & zelfde geslacht

 Heterogene groepen: Verschillen zijn groter, bijvoorbeeld: Leeftijdsverschil, verschillende geslacht


Verticale groep: Niet iedereen is even oud. Bijvoorbeeld 0 t/m 4 in een groepHorizontale groep: Iedereen is even oud. Bijvoorbeeld alleen baby's in de zelfde groep.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Grove motoriek 
Grote bewegingen

Bijvoorbeeld:
 • Lopen
 • Zwemmen
 • Fietsen
 • Rennen
 • Traplopen
Fijne Motoriek
Kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt. 

Bijvoorbeeld:
 • Tekenen 
 • Schrijven

Slide 16 - Slide

Opdrachten
Maak Praktijkopdracht 1: deelopdracht  2 en 3 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Welke antwoord is fout?

Activiteiten zijn belangrijk...
A
omdat je andere mensen ontmoet
B
Er is eten erbij
C
om te ontspannen en om je zorgen te vergeten
D
om regelmaat in je dag te vinden

Slide 19 - Quiz

Voor welke leeftijd is de opvang bij het kinderdagverblijf

Slide 20 - Open question

Welke antwoord hoor bij BSO
A
BSO is voor opvang van zieke kinderen
B
BSO is voor opvang kinderen tussen 4 en 13 jaar
C
BSO vangt kinderen voor en na schooltijd op
D
BSO vangt kinderen op in de middagpauze

Slide 21 - Quiz

Wat is het verschil tussen grove en fijne motoriek?

Slide 22 - Open question