H4.5 - Centrummaten

Centrummaten
1 / 10
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Centrummaten

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Vandaag gaan we leren wat:
- Gemiddelde
- Mediaan 
- Modus 
is

Slide 2 - Slide

Turftabel
Beelddiagram
staafdiagram
cirkeldiagram
Lijndiagram
Steel-bladdiagram

Slide 3 - Drag question

Gemiddelde
Gemiddelde cijfer krijg je door alle cijfers bij elkaar op te tellen en deze te delen door het aantal cijfers

Bijvoorbeeld:
Een klas heeft op een proefwerk de volgende cijfers gehaald:
5, 5, 6, 8, 9, 4, 7, 7, 6, 8, 8
Wat is het gemiddelde cijfer?
Tel alle cijfers bij elkaar op. Dit is: 73
Dit getal deel je door het aantal cijfers: dus 73:11=6,6
Het gemiddelde cijfer is in dit geval 6,6

Slide 4 - Slide

Mediaan
Het gemiddelde is een centrummaat. Een andere centrummaat is de mediaan.

De mediaan is het middelste getal. 
Belangrijk is dat de getallen dan wel op volgorde staan van klein naar groot.

Bij een even aantal getallen is er geen middelste getal.
De mediaan is dan het gemiddelde van de middelste twee getallen

Slide 5 - Slide

Mediaan 

Slide 6 - Slide

Modus
De modus is ook een centrummaat
De modus het het getal wat het meeste voorkomt

Slide 7 - Slide

Modus

Slide 8 - Slide

Even samengevat
  • Gemiddelde: alles bij elkaar optellen en delen door het aantal cijfers
  • Mediaan: het middelste getal
  • Modus: het getal dat het meest voorkomt

Slide 9 - Slide

Huiswerk
Voor 6 juli

Maak de praktische opdracht af

Slide 10 - Slide