Havo 4 herhaling paragraaf 4.1 t/m 4.4

Wat is een voorbeeld van zakelijke dienstverlening?
A
Supermarkt
B
Accountantskantoor
C
Gezondheidscentrum
D
Servicebalie gemeente
1 / 34
next
Slide 1: Quiz
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat is een voorbeeld van zakelijke dienstverlening?
A
Supermarkt
B
Accountantskantoor
C
Gezondheidscentrum
D
Servicebalie gemeente

Slide 1 - Quiz

Wat is geen creatief beroep?
A
Chirurg
B
Architect
C
Mode ontwerper
D
Reclamemaker

Slide 2 - Quiz

Geef twee voorbeelden van banen voor laag opgeleide mensen in een duale economie.

Slide 3 - Open question

Welke type wijk is meest aantrekkelijk voor herstructurering?
A
19e eeuwse arbeiderswijk, dichtbij centrum
B
jaren 30-wijk, grote oude huizen, verder van centrum
C
naoorlogse wijk met portiekflats
D
wijk met huizen van rond 1980, vaak hofjes

Slide 4 - Quiz

Welke kenmerk hoort bij broedplaatsen?
A
Wetenschap
B
Uitstekende digitale infrastructuur
C
Bij de universiteit
D
Op oude industrieterreinen

Slide 5 - Quiz

Noem twee redenen waarom
een stad graag creatieve bedrijven aantrekt
Noem twee redenen waarom een stad graag creatieve bedrijven aantrekt. 

Slide 6 - Open question

Welke demografische ontwikkeling hoort bij een krimpende stad ?
A
Dalend sterftecijfer
B
Vergroening
C
Ontgroening
D
Immigratie

Slide 7 - Quiz

Welke voorziening sluit als eerste in een krimpende stad?
A
Middelbare school
B
Kinderopvang
C
Supermarkt
D
Groenteboer

Slide 8 - Quiz

Noem drie nadelen van de grote en toenemende concentratie van mensen in de Randstad.

Slide 9 - Open question

Wat is geen voorbeeld van duurzaamheid?
A
Je afval scheiden
B
Je huis schoon houden
C
Een regenton gebruiken in de tuin
D
Het dak isoleren

Slide 10 - Quiz

Beschrijf drie manieren om dit gebouw zo duurzaam mogelijk in te richten

Slide 11 - Open question

Wat is GEEN duurzame oplossing voor de opwarmende stad?
A
Meer fietsenstallingen
B
Meer fietspaden aanleggen
C
Investeren in ov
D
Lagere parkeertarieven

Slide 12 - Quiz

Welk begrip hoort bij deze foto?
A
duurzame stad
B
smart city
C
sustainable city
D
creatieve stad

Slide 13 - Quiz

Welke zin is juist?
A
Een perfecte digitale infrastructuur helpt een stad duurzaam te zijn.
B
In een smart city heb je minder sociale ongelijkheid.
C
Een smart city kenmerkt zich door het hebben van een sciencepark.
D
In een sustainable city is alles gericht op openbare data verzameling en toegang tot deze data

Slide 14 - Quiz

Welke mogelijkheid is een voorbeeld van big data?
A
Gegevens van zendmasten over de plek van mobieltjes
B
Adresgegevens van alle inwoners van de gemeente uit hun gemeentelijke administratie
C
Gegevens over bevolkingsaantallen per gemeente van het CBS
D
Gegevens uit de bewakingscamera's van Albert Hein

Slide 15 - Quiz

Sleep de onderwerpen onder naar de juiste instantie boven 
Provincie
Rijk
Gemeente
Landschap
Groen
Snelweg
Economie
Woningbouw
Bedrijventerrein

Slide 16 - Drag question

Geef twee manieren waarop de stad is verbonden met het platteland er omheen.

Slide 17 - Open question

Geef twee redenen waarom nabijgelegen steden met elkaar moeten samenwerken.

Slide 18 - Open question

Wat kan alleen de gemeente leveren in een publiek-private samenwerking?
A
Geld
B
Kennis
C
Vergunning
D
Ontwerpen

Slide 19 - Quiz

Een gebied waarin stad en ommeland onderling veel contacten en verkeersstromen hebben noem je een regio.
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quiz

Waarom willen steden graag kantoren dicht bij stations bouwen?

Slide 21 - Open question

Welke twee soorten kennis zijn er bij kenniseconomie?
A
technologische kennis en industriële kennis
B
technologische kennis en economische kennis
C
economische kennis en sociale kennis
D
sociale kennis en technologische kennis

Slide 22 - Quiz

De creatieve sector heeft invloed op de economie van de stad. Welke zin is juist?
A
De invloed is negatief, de creatieve sector kent veel start-ups die voor het grootste deel mislukken.
B
De invloed is positief, de creatieve sector biedt werk aan veel werklozen en laagopgeleiden.
C
De invloed is positief, de creatieve sector heeft veel hoogopgeleiden die in de stad hun geld uitgeven.
D
De invloed is positief noch negatief, de creatieve sector is buiten de stad gevestigd en heeft weinig invloed.

Slide 23 - Quiz

Het begrip creatieve stad
past het best bij de jaren ...
A
60
B
70
C
80
D
90

Slide 24 - Quiz

Bedrijventerrein in de buurt van een universiteit met uitstekende digitale infrastructuur.
A
Broedplaats
B
Innovatie campus
C
Smart City
D
Science Park

Slide 25 - Quiz

Een voorbeeld van de
publieke sector is
A
Mac Donalds
B
Ikea
C
Gemeente Zwolle
D
Rabobank

Slide 26 - Quiz

In een arbeiderswijk vind je vooral...
A
Huurwoningen
B
Koopwoningen

Slide 27 - Quiz

Na het groeikernenbeleid worden veel gebouwen in de stad gerenoveerd en gesaneerd (1970). Dit noemen we....
A
PPS
B
Segregatie
C
Polarisatie
D
Stadsvernieuwing

Slide 28 - Quiz

In het kantorenpark tussen de Amsterdam Arena en het AMC worden kantoren omgebouwd tot appartementen.
Van welk proces is hier sprake?
A
Segregatie
B
Stadsvernieuwing
C
Herstructurering
D
Sanering

Slide 29 - Quiz

Twee stellingen:
1. In wijken met veel sociale huurwoningen komen meestal alleen maar laagwaardige voorzieningen voor.
2. Na herstructurering verandert meestal de samenstelling van de bevolking in een wijk
A
Beide beweringen zijn juist
B
Beide beweringen zijn onjuist
C
Bewering 1 is juist, bewering 2 onjuist
D
Bewering 1 is onjuist, bewering 2 juist

Slide 30 - Quiz

Als een stadswijk wordt opgeknapt, zodat deze weer aantrekkelijk wordt voor de eigen bewoners dan heet dat .........
A
stadsvernieuwing
B
gentrification
C
herstructurering
D
een Vinex-wijk

Slide 31 - Quiz

Wat is gentrification?
A
Het proces waarbij verschillende mensen meer gaan samenwerken
B
Hetzelfde als herstructurering
C
Het proces waarbij mensen met een hoger inkomen in een van oorsprong armere wijk komen wonen
D
Een proces als gevolg waarvan uiteindelijk woningen worden gesloopt

Slide 32 - Quiz

In welke wijk is de kans op gentrification het grootst?
A
Vinex-wijk
B
19e-eeuwse arbeiderswijk
C
naoorlogse flatwijk
D
industrieterrein

Slide 33 - Quiz

Welke volgorde is juist?
A
herstructurering - stadsvernieuwing - gentrification
B
stadsvernieuwing - herstructurering - gentrification
C
stadsvernieuwing - gentrification - herstructurering

Slide 34 - Quiz